„Zilele Adopţiei”, în Gorj (III)

305

ambasada-austriei-in-vizita-la-copiii-di-690bÎn episodul anterior am prezentat cum, în conformitate cu prevederile Legii 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, o persoană sau o familie poate să devină „aptă să adopte”, iar astăzi vom prezenta cum devine

adoptabil un copil.

Deschiderea procedurii adopţiei interne
Potrivit specialiştilor DGASPC Gorj, dar şi în conformitate cu prevederile legale în domeniu, pe tot parcursul procedurii adopţiei trebuie respectate şase principii fundamentale care guvernează adopţia şi anume: principiul interesului superior al copilului; principiul creşterii şi educării copilului într-un mediu familial; principiul continuităţii în educarea copilului, avându-se în vedere originea sa etnică, culturală şi lingvistică; principiul informării copilului şi luării în considerare a opiniei acestuia în raport de vârsta şi gradul său de maturitate; principiul celebrităţii în îndeplinirea oricăror acte referitoare la procedura adoţiei; principiul garantării confidenţialităţii în ceea ce priveşte datele de identificare ale adoptatorului sau familiei adoptatoare precum şi în ceea ce priveşte identitatea părinţilor fireşti.
În privinţa vârstei până la care poate fi adoptat un copil, trebuie ştiut faptul că până la împlinirea vârstei majoratului este posibilă adopţia, dar şi persoana majoră poate fi adoptată numai dacă adoptatorul sau familia adoptatoare l-a crescut în timpul minorităţii sale. Copilul, respectiv majorul nu poate fi adoptat de mai mulţi adoptatori, nici simultan nici succesiv, decât în anumite situaţii excepţionale, cum ar fi: atunci când adoptatorii sunt soţ şi soţie, sau când adoptatorii au decedat, ori atunci când adopţia a încetat din orice alt motiv.
Deschiderea procedurii adopţiei interne, se face pe baza planului individualizat de protecţie a copilului care are ca finalitate adopţia internă, urmare a eşuării demersurilor de reintegrare a copilului în familie sau a plasamentului în familia lărgită sau substitutivă.
Tribunalul de la domiciliul copilului este cel care dispune deschiderea procedurii adopţiei interne, acesta fiind sesizat printr-o cerere formulată de către DGASPC.
Încuviinţarea deschiderii procedurii adopţiei interne a copilului se face numai dacă planul individualizat de protecţie stabileşte necesitatea adopţiei interne; dacă părinţii copilului sau tutorele îşi exprimă consimţământul la adopţie; dacă DGASPC face dovada efectuării corespunzătoare a demersurilor de reintegrare a copilului în familie sau a plasamentului în familia lărgită sau substitutivă ori în cazul în care instanţa judecătorească apreciază că este în interesul superior al copilului.
Consimţământul la adopţie
Există trei categorii de persoane care trebuie să consimtă la adopţie, respectiv: părinţii fireşti sau, după caz, tutorele copilului; copilul care a împlinit vârsta de 10 ani; adoptatorul sau după caz familia adoptatoare. În situaţii excepţionale, prevăzute de Legea nr. 273/2004, instanţa judecătorească, poate trece peste refuzul părinţilor fireşti sau, după caz, al tutorelui de a consimţii la adopţia copilului. De asemenea, consimţământul la adopţie trebuie să fie liber, necondiţionat şi numai după o informare corespunzătoare asupra consecinţelor adopţiei, informare ce se efectuează de către DGASPC.
Consimţământul părinţilor fireşti sau după caz al tutorelui precum şi al copilului care a împlinit vârsta de 10 ani se dă în faţa instanţei judecătoreşti.
Judecarea cererilor de deschidere a procedurii adopţiei interne se face cu citarea, în camera de consiliu, a părinţilor fireşti sau a tutorelui şi a DGASPC în a cărui rază teritorială domiciliază copilul.
Copilul adoptabil
Ca urmare a hotărârii judecătoreşti pronunţate de instanţă, prin care s-a încuviinţat deschiderea procedurii adopţiei, copilul devine adoptabil pentru o perioadă de 1 an de zile, timp în care drepturile şi obligaţiile părinteşti ale părinţilor fireşti sau cele exercitate de persoane fizice sau juridice se suspendă, fiind exercitate de către Consiliul Judeţean în a cărui rază teritorială domiciliază copilul.
Dacă în termenul de 1 an de zile de la rămânerea irevocabilă a hotărârii judecătoreşti, DGASPC a identificat o persoană sau familie corespunzătoare pentru copil, atunci se continuă procedura de adopţie aşa cum este prevăzută de Legea nr. 273/2004, în caz contrar, după expirarea acestui termen DGASPC se va adresa instanţei judecătoreşti cu o nouă cerere care va cuprinde după caz, menţinerea, modificarea sau încetarea măsurii de protecţie a copilului sau încuviinţarea unei noi proceduri de deschidere a adopţiei interne.
DGASPC Gorj a deschis procedura adopţiei interne pentru aproape 100 de copii în patru ani
În perioada 2005-2009, de la aplicarea prevederilor Legii nr. 273/2004 specialiştii Compartimetului pentru Adopţii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Gorj, au deschis procedura adopţiei interne pentru un număr de 93 de copii.
Minodora SUCEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here