Zeci de inspecţii fiscale, derulate de personalul AJFP Gorj

505

Din programul de încasări repartizat de Ministerul Finanţelor Publice în luna septembrie 2015 în sumă de 69.290.000 de lei, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Gorj a realizat un volum al încasărilor în sumă de 76.290.581 lei, ceea ce reprezintă un grad de realizare de 110,10 %. În structura, pe bugete, încasările realizate la bugetul general consolidat pe luna septembrie 2015, se prezintă astfel: la bugetul de stat s-au încasat 34.792.740 de lei, reprezentând 46 % din volumul total al încasărilor; la bugetul asigurărilor sociale şi fondurilor speciale s-au încasat 41.497.841 de lei, reprezentând 54 % din volumul total al încasărilor.
Luna trecută, echipe de control ale AJFP Gorj au efectuat 71 de acţiuni de inspecţie fiscală şi 45 controale inopinate, încrucişate şi cercetări la faţa locului.
Acţiunile de control ale inspectorilor fiscali au vizat verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor fiscale de către contribuabili, precum şi prevenirea, descoperirea şi combaterea actelor şi faptelor care au ca efect evaziunea fiscală.
„Urmare a acestor acţiuni de inspecţie fiscală au fost constatate sume suplimentare la bugetul general consolidat în valoare totală de 11.055.160 de lei, fiind totodată aplicate 59 amenzi contravenţionale în valoare totală de 90.360 de lei. În vederea prevenirii sustragerii de la plata debitelor constatate suplimentar, inspectorii fiscali au dispus instituirea de măsuri asiguratorii pentru suma de 4.832.599 de lei”, a declarat Luminiţa Penciu, purtător de cuvânt al AJFP Gorj.
Pentru combaterea fenomenului de evaziune fiscală, la un număr de 21 contribuabili, au fost întocmite sesizări penale privind încălcarea legislaţiei fiscale sancţionată de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, prejudiciul calculat fiind în sumă de 7.194.938 de lei.
De asemenea, au fost efectuate trei inspecţii fiscale în vederea soluţionării deconturilor de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, fiind respinsă la rambursare taxă pe valoarea adăugată în sumă de 3.553 de lei.
Misiunea standard a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj este aceea de a pune în aplicare legile fiscale, astfel încât să colecteze la bugetul general consolidat impozitele, taxele şi contribuţiile datorate de către contribuabili, îmbinând activitatea de educare a contribuabililor în spiritul conformării voluntare cu asistarea acestora, în scopul atingerii obiectivului propus.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here