Zece posturi vacante la Spitalul Târgu-Cărbuneşti

816

Spitalul Orăşenesc de Urgenţă Târgu-Cărbuneşti a scos la concurs zece posturi de asistent medical. Cei care doresc să participe la concurs îşi pot depune dosarele de înscriere până la data de 13 ianuarie 2016.

Concursul se organizează pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de: asistent medical debutant: 1 post (PL/SSD/S) – vacant, Compartiment chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă; asistent medical debutant: 1 post (PL/SSD/S) – vacant, Laborator radiologie şi imagistică medicală; asistent medical debutant: 1 post (PL/SSD/S) – vacant, Secţia medicină internă; asistent medical debutant: 1 post (PL/SSD/S) – vacant, Secţia chirurgie generală; asistent medical debutant: 1 post (PL/SSD/ S) – vacant, sterilizare Secţia obstetrică-ginecologie; asistent medical debutant: 2 posturi (PL/SSD/S) – vacant, Secţia ATI; asistent medical debutant: 1 post (PL/ SSD/ S) – vacant, UTS; asistent medical: 1 post (PL/SSD/S) – vacant, UTS; asistent medical principal: 1 post (PL/SSD/ S) – vacant, UTS. La concurs se pot înscrie persoanele care au diplomă de absolvire a şcolii sanitare postliceale, diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate sau diplomă de licenţă în specialitate. Dosarele trebuie să conţină următoarele documente: cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei organizatoare, copia actului de identitate, copii ale documentelor care atestă nivelul studiilor şi altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului, copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să arate vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie, cazierul judiciar, adeverinţă care să ateste starea de sănătate a candidatului, curriculum vitae şi certificat de membru OAMGMAMR avizat şi valabil la data concursului sau aviz de principiu al OAMGMAMR. Pentru postul de asistent medical debutant radiologie şi imagistică medicală, candidaţii vor include în dosar şi o adeverinţă care să ateste faptul că au urmat programul de pregătire pentru obţinerea specializării radiologie-imagistică medicală, iar pentru posturile de asistent medical UTS este necesar un certificat de “Formare iniţială în Transfuzia Sanguină”. Cei care se vor înscrie la concursul pentru ocuparea acestor posturi vor trebui să susţină două probe – o probă scrisă şi un interviu.
Proba scrisă este programată pe 21 ianuarie, iar interviul pe 26 ianuarie. Selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în cursul zilei de 15 ianuarie.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here