Vor „autosesizare” pentru gunoaiele de la barajul Târgu-Jiu

370

poza barajReprezentanţii Parcului Naţional Defileul Jiului au postat pe propriul site poze înspăimântătoare care datează de doar 5 zile, şi care ilustrează gunoaiele care există la barajul de pe centura oraşului Târgu-Jiu.

Aceştia au făcut comentarii invocând litera legii cu privire la amenzile ce pot fi date pentru poluarea apelor de autorităţile în domeniu. Astfel, OUG 195/2005, aprobată prin Legea 265/2006, privind Protecţia Mediului, prevede la Capitolul XV – sancţiuni, Art. 96, alineatul 1- „constituie contravenții şi se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, pentru persoane fizice, și de la 25.000 la 50.000 lei pentru persoane juridice, încălcarea următoarelor prevederi legale”, punctul 10 „obligația proprietarilor şi deținătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a lua măsuri de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau funcțional, în special a celor situate de-a lungul căilor de comunicație rutiere, feroviare și de navigație”.

Totodată, a fost întocmit un Regulament de activităţi al ariei protejate Parcul Naţional Defileul Jiului, care va fi analizat în şedinţa Consiliului Ştiințific al PNDJ ce se va desfăşura în perioada 14-16 decembrie 2009. Regulamentul face parte din planul de management al PNDJ și va fi înaintat spre aprobare Ministerului Mediului, după şedinţa din luna decembrie.
Parcul Naţional Defileul Jiului, a fost înfiinţat prin Hotărârea de Guvern 1581/08.12.2005, privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone, este arie protejată de interes naţional, fiind încadrată după clasificarea International Union for Conservation of Nature în categoria II-Parc Naţional. PNDJ are ca scop protecţia şi conservarea unor eşantioane reprezentative pentru spaţiul biogeografic naţional, cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită sub aspectul fizico-geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic, speologic, pedologic, sau de alta natură, oferind posibilitatea vizitării în scopuri ştiinţifice, educative, recreative şi turistice.
Izabella MOLNAR

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here