Veteranul de război (plt. rtr.) Bușe C. Gheorghe, tatăl meu, eroul meu – Episodul 4 – Povestiri din război

1373

La 29 august 1941 Regimentul 2 Dorobanți este în rezerva Diviziei 11 Infanterie, cantonat la 2½ km sud-est Cota 95, situată la vest de Valea Gniliacovo, iar la ora 9 suntem depășiți de Regimentul 3 Dorobanți Olt.
La ora 13,45 începe pregătirea de artilerie. Regimentul pornește la atac la ora 14 și înaintează cu elan în următorul dispozitiv: Batalioanele II și III în linia întâi și Batalionul II în linia a II-a. Înaintarea însă e oprită de un foc puternic și bine plasat, foc ce produce pierderi enorme în ofițeri, subofițeri și trupă. Căpitanul Stănculescu Ștefan, în fruntea Batalionului III, organizat în pripă, e ciuruit în mâna stângă de snopul unei mitraliere inamice pe când antrena eroic batalionul la atac. Căpitanul Mitrea Constantin, comandantul ad-hoc al Companiei a 10-a, moare trăgând personal cu un brand de 60 mm. Locotenenții de rezervă Zăbavă A. și Popescu Ștefan împreună cu sublocotenentul Ivan, toți din Compania a 9-a, cad în primele linii în timp ce-și antrenau compania la atac. Căpitanul Piscolly Adalbert, comandantul Companiei a 11-a, deși rănit, continuă lupta și consimte să fie evacuat după ce-i slăbiseră mult puterile. Locotenentul de rezervă Nicoară Sabin moare în timp ce înainta la atac. Sublocotenentul de rezervă Radu Piloiu P. din Compania a 12-a, sublocotenenții de rezervă Hila Achim și Oprea Gheorghe din Compania a 5-a sunt răniți în timpul atacului. Căpitanul Călinescu Nicolae este rănit grav de focul automatelor inamice. Locotenentul Omeag Benone, comandantul unui pluton de mitraliere, văzând că ofițerii Companiei a 5-a sunt morți sau răniți, înaintează curajos spre liniile inamice, dar o schijă de obuz îl răpune pe bravul ofițer, care moare cu privirea spre inamic. Exemplul lor măreț de sacrificiu suprem trebuie să fie adânc încrustat în mintea și inima tuturor românilor. Să se știe că unii din semenii lor s-au jertfit pentru binele țării și al urmașilor ce o vor locui în libertate.
În ziua de 30 august rămânem pe poziții, ne reorganizăm și ne aprovizionăm cu muniții.
31 august. Se păstrează dispozitivul din ziua de 30. Zi calmă. Divizia 11 apără, fără gând de retragere, linia pe care o ocupă între limanul Hadgi Bei și calea ferată. Are misiunea să curețe calea ferată și să atace la dreapta sa, în legătură cu stânga Corpului 3 Armată, Cota 71 – grupul de case sud Cobacenco. Regimentul 2 Dorobanți, luând sub comanda sa 2 companii din Regimentul 3 Dorobanți, apără fără gând de retragere frontul pe care se află. Atacul începe la ora 12, fiind precedat de un bombardament de artilerie de 5 minute. Începem acțiunea de curățare de-a lungul căii ferate, dar întâmpinăm o puternică rezistență a inamicului care ne primește cu foc concentrat tras din toate categoriile de armament de care dispune.
1 septembrie. Se primește ordinul de operație nr 88. Divizia trebuie să păstreze și să consolideze poziția actuală. Unitățile rămân în dispozitivul și cu planul de foc din ziua precedentă.
2 septembrie. Ordinul de operație nr. 89 prevede curățirea căii ferate și păstrarea liniei actuale.
3 septembrie. Plouă mereu. Soldatul român trebuie să lupte mai departe luând masa în tranșee unde primește o bucată de pâine uscată, un polonic de zeamă de cartofi sau de arpacaș. Batalionul II trece în rezerva Diviziei la nord de calea ferată. În timpul nopții se primește ordinul nr. 30.667 al Diviziei 11 Infanterie prin care se informează comanda regimentului că Divizia trebuie să curețe regiunea de la stânga sa până la calea ferată, inclusiv și în adâncime până la marginea vest Gnileakovo. În acest scop, Regimentul 2 Dorobanți va urmări acțiunea de curățire și va înainta pe direcția Cota 84,3 m.
4 septembrie. Regimentul rămâne pe poziție și se fac pregătiri pentru un nou atac. Se trimit cercetași să culeagă informații despre inamic, apoi acestea sunt prezentate comandantului de regiment.
5 septembrie. La ora 6:30 începe atacul. După o pregătire de artilerie de 15 – 20 de minute, începem înaintarea, dar după aproximativ 200 m este oprită până seara de violentele focuri ale inamicului. Sublocotenentul Giran din Compania 7-a cade la datorie. Colonelul Almășanu deține comanda defensivă până la ora 12, după care preia comanda sectorului de curățire.
6 septembrie. Regimentul rămâne pe poziția din ziua precedentă, organizându-se defensiv și constituie gruparea de centru formată din Batalionul IV M.D., Batalionul XL M.D. și batalioanele II și III ale regimentului. Batalionul din rezervă va interveni, în contraatac, pe direcția Noul Strasbourg – Cota 87,9.
7 septembrie. Situație neschimbată. E oprit un contraatac inamic.
8 septembrie. Zi calmă. Nicio schimbare în dispozitiv.
La data de 9 septembrie, mareșalul Ion Antonescu l-a înlocuit pe generalul Nicolae Ciupercă de la comanda Armatei a 4-a române, cu generalul Iosif Iacobici, fost ministru de război. Preluând comanda armatei, generalul Iacobici a trecut la organizarea unei puternice ofensive la aripa dreaptă a Armatei a 4-a române. Se ia o pauză operativă de câteva zile, necesară reorganizării unităților, completării acestora cu efective și muniție. Regimentul rămâne în refacere și se gospodărește.
Zi calmă. Se pregătește dispozitivul de atac: Batalionul I ocupă poziție la 500 m nord-vest Octiabrî, Batalionul III pe șanțul anticar, călare pe calea ferată, Batalionul II la Vigoda, iar P.C al Regimentului la liziera de vest Vigoda.
10 septembrie. Ordinul special nr 92 al Diviziei a 11-a cuprinde, între altele: Regimentul 2 Dorobanți, condus de locotenent colonelul Almășanu D., având 1 batalion la Vigoda (B.II), 1 batalion (B.I) în viile de la 3 km sud-est Gara Vigoda, în măsură a interveni la sud de calea ferată și Batalionul III pe șanțul anticar. Se primesc noi informații de la cercetașii trimiși în misiune. Inamicul se întărește cu noi forțe de luptă și e posibil un contraatac din partea lui.
Divizia 11 I. dă ordinul de zi nr 30.775 din care reținem: Regimentul 2 Dorobanți va lua măsuri ca Batalionul II să organizeze apărarea satului Vigoda. Până la ora 12 Regimentul va înainta Diviziei planul de măsuri. Locotenent colonelul Almășanu D. va verifica personal la fața locului planul de apărare al localității. Căpitanul Iana Grigore – șeful de la „operații”, inimosul colaborator al comandantului de regiment primește „Steaua României” clasa a V-a în grad de cavaler pentru munca neobosită depusă în slujba patriei.
La 11 septembrie la 7,30 inamicul atacă de trei ori în stânga Batalionului maiorului Constantinescu Ion, dar e respins de fiecare dată cu mari pierderi pentru inamic, între care și 2 care de luptă din patru. La ora 17, maiorul Dănciulescu pleacă la Grupul colonelului Coman pentru instrucțiuni în vederea viitoarelor acțiuni.
12 septembrie. Inamicul acționează mai ales contra Trenului de luptă și Trenului regimentar, prin bombardament de aviație și terestru prin tragerile artileriei grele.
13 septembrie. Ordinele de operație nr. 95 și 96 arată că misiunea Diviziei 11 este să asigure păstrarea poziției actuale și protecția flancului stâng al Diviziei 3 Infanterie. Pentru aceasta Regimentul 3 Dorobanți, luând în subordine și Batalionul II din Regimentul 2 Dorobanți, întărit cu Compania Brand 74 va înlocui batalionul din Divizia 3 Infanterie aflat la Cota 71 și va înainta în strânsă legătură cu batalionul din dreapta. Regimentul care atacă se va instala în cursul nopții de 13-14 septembrie pe baza de plecare la atac. Pornirea la atac se va face în legătură cu stânga Diviziei 3 Infanterie, după o pregătire de artilerie de 10 minute. Regimentul 2 Dorobanți va plasa Batalionul 552 în zona Octiabrî, fiind în măsură a interveni la nevoie și în sectorul Regimentului 3 Dorobanți, la ordinul Diviziei. Pentru executarea ordinelor se face recunoașterea în sectorul Regimentului 3 Dorobanți și se ajunge la concluzia că, datorită unui mare lac aflat în zonă nu se poate executa manevra. Totuși Divizia ordonă să se pregătească execuția. Batalionul II se deplasează spre sectorul Regimentului 3 Dorobanți, iar Batalionul III ia locul Batalionului II. Inamicul văzând mișcările trupei române acționează pe timpul nopții cu artilerie, branduri și mitraliere.
14 septembrie. Regimentul nostru schimbă de pe poziție, în timpul nopții, Regimentul 3 Dorobanți Olt, care se retrage în zona Vigoda.
15 septembrie. Ordinul de operație nr. 99 prevede executarea unei incursiuni pentru a verifica prezența și valoarea inamicului. Un pluton comandat de plutonierul T.R. Constantinescu V. și căpitanul Galoș execută misiunea la Cota 71 și 500 m sud aceasta. Incursiunea reușește și se ocupă limba de salcâmi de către Batalionul II. Sunt răniți în timpul recunoașterii: căpitanul Galoș și plutonierul T.R. Constantinescu, dar rămân la posturile lor. După ocuparea pădurii de salcâmi, Batalionul II se organizează în teren.
16, 17 și 18 septembrie. Se păstrează poziția și se organizează planul de foc. Batalionul I prinde 11 prizonieri. Ordinul de operație nr. 100 prevede: Divizia trebuie să asigure înaintarea stângii Diviziei 3 Infanterie spre sud-est, înlocuind o parte din trupele din stânga acestei mari unități. Regimentul 2 Dorobanți, prelungește frontul Batalionului II spre sud-est cu circa 3-400 m, introducând în linie și Batalionul II din Regimentul 19 Infanterie Romanați, pentru a asigura sectorul cuprins între limita actuală a Diviziei și zona 500 m nord-vest Cota 79,3, înlocuind unitățile Diviziei 3 Infanterie aflate pe această parte a frontului cu misiunea de apărare fără gând de retragere. Operațiunea se va termina în noaptea de 17-18 septembrie la ora 3. Ordinul a fost executat întocmai.
19 – 22 septembrie. Pentru o mai bună economie a forțelor, o mai judicioasă întrebuințare a unităților și pentru crearea unei rezerve divizionare, Divizia se regrupează cu începere de la 19/20 septembrie în următorul dispozitiv: Gruparea tactică Centru comandată de locotenent colonel Almășanu D., compusă din Regimentul 2 Dorobanți, având limite: calea ferată inclusiv, sudul lizierei din nordul H. Voșin, și liziera de sud Sofhoz; va fi sprijinit direct de către Regimentul 26 Artilerie. Va păstra în rezervă grupul Batalionului 552, mai puțin o companie. Realizarea dispozitivului se face în noaptea de 20/21 septembrie. Din nou mișcări de trupe, dar fără lupte.
23 – 24 septembrie. În dimineața zilei de 23 se primește ordinul de operație nr 102. Divizia 11, mai puțin Regimentul 26 artilerie, se va grupa în zona Karstal – Serembercova – Novobelicevca – Vakarjani. În acest scop unitățile din linia întâi ale Diviziei 11 Infanterie vor fi înlocuite de unitățile din Regiunea fortificații. În noaptea de 23/24 septembrie Regimentul 2 se grupează în jumătatea sud Novolevcenco – Dubinova și plantațiile din jurul acestora. În baza ordinului 105, Regimentul 2 Dorobanți, mai puțin Batalionul 552 (B.III), e rezervă de divizie în zona actuală, fiind în măsură a contraataca pe direcția Cota 79,3 – 71,4.
În sfârșit putem să ne odihnim puțin, să ne spălăm, inclusiv echipamentul. În zonă este și un lac, la care avem acces doar cu programare. La câțiva kilometri de noi se aud bubuiturile artileriei, iar din când în când, ne mai vizitează câteva avioane rusești care ne deranjează cu prezența lor, ne seceră cu foc de mitralieră sau ne bombardează cu bombe explozive și nu incendiare. Asta ca să nu uităm unde și pentru ce suntem aici.
Sursă: Vasile Novac – Regimentul 2 Dorobanți – Vâlcea.
(va urma)
Lt. col. (r.) Gheorghe Bușe, secretar executiv al Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Județului Gorj (A.N.C.E.„R.M.” Gorj)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here