Vârf de lance în cultura gorjeană – Revista „PORTAL-MĂIASTRA”

1704

În al XVIII-lea an de apariție, trimestrialul de cultură „Portal-Măiastra” de la Tg. Jiu, aflat sub egida Uniunii Scriitorilor din România, a fost fondat în ianuarie 2005, printr-un parteneriat între Filiala Societății de Filologie Gorj și Centrul Județean pentru Promovarea și Conservarea Culturii Tradiționale în Gorj, cu sprijinul Consiliului Județean Gorj.
Trimestrialul de cultură s-a dovedit cea mai valoroasă revistă de cultură apărută în Gorjul „pitoresc și istoric”, cum l-a numit marele cercetător istoric Alexandru Ștefulescu, laureat al Academiei Române.
Periodicul apare având ca „director de proiect” pe scriitorul și editorul Zenovie Cârlugea, cu sprijinul unui colegiu de redacție în frunte cu criticii literari Gh. Grigurcu și Mircea Popa.
De-a lungul timpului, Colegiul de redacție s-a îmbogățit cu nume prestigioase, precum Ovidiu Drimba, Ion Pogorilovschi, Ion Miloș, Toma George Maiorescu, Traian Diaconescu, Nina Stănculescu, Sorana Georgescu Gorjan, Aureliu Goci, Nicolae Mareș, Lucian Gruia, Nicolae Georgescu, Tudor Nedelcea ș.a.
Temele principale ale revistei sunt dedicate cercetării vieții și operei a patru titani ai culturii române: M. Eminescu,T. Arghezi, L. Blaga, C. Brâncuși.
Desigur revista este deschisă unei ample palate cultural-tematice, nelipsind valorificarea spațiului regional. Deseori publică în paginile ei nume de scriitori români din USA, Germania, Italia, Spania, Republica Moldova, Serbia etc.
Partea de rezistență a revistei o constituie cercetarea literară și jurnalistica de relief cultural, amintind în acest sens nume ca: Mihai Cimpoi, Mircea M. Pop, Iulian Chivu, Ana Selejan, Adrian Voica, Octavian Doclin, Florian Copcea, Ada Cruceru, Gh. Pavelescu, Adam Puslojic și mulți alții.
Un obiectiv al revistei este și promovarea tinerelor generații de scriitori și publiciști: Iulian Barbu, Claudiu Robert Toma, Marian Hotea, Aida Hancer, Ionuț Radu, Gabriela Șerban…
Temele abordate sunt de mare atitudine, revista fiind prezentă la importante evenimente culturale ale anului: Festivalurile Internaționale „Tudor Arghezi” de la Tg. Jiu – Tg. Cărbunești, „Lucian Blaga” de la Sebeș-Lancrăm, „Mihai Eminescu”, de la Drobeta Turnu-Severin, lansări de carte, vernisaje, aniversări, colocviile anuale etc.
Revista și-a creat un culoar original în cultura română, apariția ei fiind așteptată cu mult interes.
Apreciată pentru bogatul conținut literar și prezentarea grafică deosebită (prin grija tehnoredactorilor Mariana Jdeică de la Tipografia PRODCOM Tg.Jiu și Luminița Tudorescu, de la CJCPCT Gorj), trimestrialul de cultură „Portal-Măiastra”, care apare obișnuit în 52 de pagini având coperțile color, figurează din 2007 pe lista publiațiilor care au obținut „egida Uniunii Scriitorior din România”.
Felicitări realizatorilor și viață cât mai lungă revistei „Portal-Măiastra”, ajunsă cu această apariție la numărul 70!
Zoia Elena DEJU, UZPR, Redactor/secretar tehnic

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here