Validare cu cântec la Bumbești-Pițic

2588

Un consilier local din Bumbești-Pițic a fost validat abia la a doua strigare, după ce inițial Judecătoria Novaci a respins cererea formulată de administrația locală. Este vorba de mandatul alesului local Aurelian Vîțulete, supleant pe lista PNL.

Potrivit legii, mandatele supleanților sunt validate de judecătoria în a cărei rază teritorială se află circumscripția electorală pentru care au avut loc alegeri. Prin urmare, Primăria Bumbești-Pițic a solicitat Judecătoriei Novaci validarea mandatului lui Vîțulete în urma demisiei consilierului ales Cezar Selenius Bălănescu.
„Din înscrisurile înaintate la dosar nu rezultă că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 119 alin.1 din OUG 57/2019, consilierul ales, domnul Bălănescu Cezar Selenius, neîncadrându-se la litera a (să nu fie validat) și nici la litera b (să fie considerat demisionat de drept potrivit art. 116 alin 9, adică nu depune jurământul nici în cea de-a doua ședință privind ceremonia de constituire ori în condițiile prevăzute la alin.8 sau care refuză să depună jurământul)”, a motivat Judecătoria Novaci, care a respins sesizarea UAT Bumbești-Pițic în ceea ce privește solicitarea de validare.
Primăria a atacat sentința la Tribunalul Gorj, cerând din nou validarea mandatului consilierului Vîțulete. În motivare, s-a arătat că instanța de judecată din Novaci a motivat respingerea cererii de validare în mod eronat, întemeindu-se pe prevederi referitoare la validarea mandatelor supleanților în cadrul procedurii de constituire a consiliului local (Consiliul Local fiind deja constituit imediat după alegerile locale din octombrie 2020), „în speță, aflându-ne sub incidența prevederilor articolului 122 din OUG nr. 57/2019 cu privire la validarea mandatelor supleanților pe durata mandatului consiliului local”.
În plus, primăria a prezentat și hotărârea Consiliului Local Bumbești-Pițic nr. 59/04.11.2021 prin care s-a luat act de demisia liberalului Bălănescu și s-a constatat încetarea de drept a calității de consilier local, fiind înaintate toate documentele cerute de lege în vederea validării supleantului Vîțulete Aurelian pentru funcția de consilier local.
Verificând documentele transmise de către secretarul general al comunei Bumbești-Pițic, Tribunalul Gorj a schimbat sentința judecătorilor din Novaci și a admis cererea primăriei, de validare în funcția de consilier local din partea PNL a lui Aurelian Vîțulete.
Sentința din 2 decembrie este definitivă. Hotărârea de validare se comunică prefectului Județului Gorj, secretarului general al comunei Bumbești-Pițic, precum și consilierului local.
I.IRINOIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here