Un valoros documentar arhivistic – „Învăţământul public gorjean la început de drum” (1831 – 1848)

553
neguleasaPăstorind peste trei decenii şi jumătate Arhivele Statului Gorj, dl. Dan Neguleasa a realizat (de unul singur sau în colaborare) lucrări valoroase de interes documentar, la care cercetătorii fac adeseori apel pentru o mai bună cunoaştere a tradiţiilor cultural-istorice, a faptelor şi evenimentelor ce au marcat viaţa Gorjului de-a lungul vremii. Recent, a văzut lumina tiparului lucrarea Învăţământul public gorjean la început de drum (1831-1848). Catalog de documente (Editura Măiastra, Tg.-Jiu, 2009, 420 p.), care „tratează tema apariţiei şi dezvoltării învăţământului public în judeţul Gorj” în perioada amintită.

În acest catalog arhivistic sunt consemnate doar rezumatele documentelor păstrate în depozitele de arhivă ale Direcţiei Judeţene Gorj a Arhivelor Naţionale, mai precis în fondurile privind Prefectura, Primăria şi Poliţia oraşului Târgu-Jiu, Şcoala Primară de Băieţi Nr. 1, dar şi Colecţiile „Fonduri personale” şi „Documente foi volante” (arhiva Prefecturii şi Poliţiei acoperind, din păcate, doar parţial perioada tratată…).

Scrise în limba română cu alfabet chirilic (alfabetul latin fiind introdus oficial abia în 1860), documentele rezumate conţin informaţii privitoare la evenimente, persoane şi localităţi din componenţa de atunci a judeţului.„Unicul criteriu al selecţiei documentelor – precizează autorul – a fost cel al nerepetabilităţii informaţiei” (regăsită în seria unor documente de circuit, de exemplu: şcoală – primărie – prefectură – şcoală), consemnându-se în acest fel nu mai puţin de 1698 documente în fişe sintetice, cuprinzând data, locul de emitere, emitentul şi destinatarul, conţinutul şi cota acestuia.
Există şi documente afişate cu datare aproximativă, stabilindu-se însă o încadrare corectă pe baza unor varii considerente. Unele documente sunt prevăzute cu peceţi ori sigilii ale unor sate sau persoane, ceea ce este menţionat ca atare.
Ordonate strict cronologic, rezumatele (fişele) documentelor incluse în acest catalog arhivistic constituie o imagine de ansamblu a dezvoltării învăţământului gorjean în perioada 1831-1848 (sunt cuprinse şi 12 documente care reflectă situaţia şcolii publice din oraşul Târgu-Jiu după înfrângerea Revoluţiei de la 1848, dar şi eforturile făcute de târgujieni pentru redeschiderea cursurilor şi readucerea în fruntea şcolii de aici a profesorului Constantin Stanciovici-Brănişteanu, fondatorul Şcolii Naţionale de la Tg.-Jiu, la 1832, conform art. 366 din Regulamentul Organic).
Parcurgând acest documentar, putem înţelege eforturile şi vrednicia autorităţilor şi dascălilor de altădată de a dezvolta o bază materială proprie, de a asigura încadrarea cu personal pregătit şi de a înfiinţa o întreagă reţea de şcoli la sate, în plaiurile Novaci şi Vâlcan, dar şi în plasele Jiu, Tismana, Amărăzii, Gilort, Ocolul. Se regăsesc, în final, tabele întregi cu şcolile existente în aceste unităţi administrativ-teritoriale, date privind starea localurilor proprii sau închiriate, dotarea, numărul elevilor şi al „enoriaşilor”, cataloage cu situaţia la învăţătură, purtare şi frecvenţă…
Meticulos alcătuită de un specialist în materie, care a făcut de atâtea ori dovada probităţii şi acurateţei documentar-informative, lucrarea realizată de dl Dan Neguleasa invită, desigur, la continuarea acestui proiect arhivistic, în ideea unei mai bogate reflectări a dezvoltării învăţământului gorjean în a doua jumătate a sec. al XIX-lea. Se impune realizarea unor noi monografii privind istoria şcolii gorjene şi a învăţământului în Oltenia, din cele mai vechi timpuri până azi (deşi putem menţiona aici câteva lucrări realizate de: Grigore Pupăză, C. Chesnoiu, Ilie Popescu-Teiuşan, Andrei Nicolae, Gh. Gămăneci…).
Documentarul poate fi consultat cu interes şi de cei ce doresc „a cunoaşte şi a scrie istoria localităţilor şi şcolii publice gorjene”, dar şi de aceia care „şi-au luat dificila sarcină a elaborării unui studiu monografic al şcolii româneşti…”
Să menţionăm, în acest context, că unele din unităţile şcolare târgujiene îşi au scrise propriile monografii, iar Consiliul local şi Primăria municipiului a realizat, în 2005, amplul documentar Şcoala gorjeană – biografie şi destin (coordonator: T. Pânişoară), prevăzut de un excurs istoric (micromonografie) semnat de noi – Şcolile Târgu-Jiului de-a lungul timpului (pp. 8-59).
Toate acestea constituie o acţiune concertată de recuperare a tradiţiilor şcolii gorjene, pe ideea mai generoasă că nu poţi fi mulţumit de prezent şi încrezător în viitorul şcolii gorjene dacă nu-i cunoşti bine trecutul.
În acest sens amplul catalog arhivistic editat de dl Dan Neguleasa constituie nu numai o sursă de informare pentru viitorii cercetători ai domeniului, dar şi un exemplu de profesionalism arhivistic.
Zenovie CÂRLUGEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here