Un singur candidat din Gorj, admis în magistratură

725

Institutul Naţional de Magistratură (INM) a afişat pe site-ul instituţiei lista cu rezultatele definitive ale concursului de admitere în magistratură, sesiunea noiembrie 2012 – martie 2013. Din judeţul Gorj, un singur candidat a reuşit să promoveze examenul.

Consiliul Suprem al Magistraturii a organizat în perioada 27 noiembrie 2012 – 4 martie 2013, prin intermediul Institutului Naţional al Magistraturii, la Bucureşti, concursul de admitere în magistratură, pentru ocuparea unui număr de 35 de posturi de judecători la judecătorii şi un număr de 20 de posturi de procuror la parchetele de pe lângă judecătorii. Peste 900 de candidaţi au susţinut prima probă eliminatorie de verificare a cunoştinţelor juridice la materiile drept civil, drept procesual civil, drept penal şi drept procesual penal, însă numai 84 au reuşit să treacă mai departe. Printre aceştia s-au numărat şi trei gorjence: Iuliana Cornescu, Cristina Iuliana Curuia şi Felicia-Alina Talianu. Toate cele trei gorjence au reuşit să treacă de proba de verificare a raţionamentului logic însă, după proba interviului, una singură a reuşit să se numere printre cei 55 de candidaţi admişi în magistratură. Este vorba de Cristina Iuliana Curuia, care a obţinut nota finală 7,94.

Urmează verificarea bunei reputaţii
În termen de 10 zile de la data publicării rezultatelor, candidaţii declaraţi admişi trebuie să depună o serie de documente la Tribunalele, respectiv la Parchetele de pe lângă Tribunalele în a căror circumscripţie domiciliază, mai multe documente necesare verificării condiţiei bunei reputaţii: curriculum vitae care să cuprindă datele de identificare, datele de stare civilă, datele cu privire la studiile absolvite şi locurile de muncă anterioare; caracterizarea de la ultimul loc de muncă, care să cuprindă inclusiv menţiuni privind existenţa ori inexistenţa unor eventuale sancţiuni disciplinare sau administrative; adeverinţe eliberate de primării şi/sau, după caz, de administraţiile financiare de la domiciliile avute în ultimii 3 ani anterior datei susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, din care să rezulte, dacă este cazul, natura şi tipul contravenţiilor comise şi sancţiunile contravenţionale aplicate în această perioadă; declaraţia pe propria răspundere privind precizarea domiciliului avut în ultimii 3 ani anterior datei susţinerii primei probe din cadrul primei etape a concursului, precum şi orice alte înscrisuri pe care le consideră relevante pentru verificarea îndeplinirii condiţiei bunei reputaţii.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here