Un salariat a câștigat procesul cu OMV Petrom! Compania, obligată de judecători să-i plătească orele suplimentare

11208

– Angajatul a muncit peste programul de lucru 376 de ore

Tot mai mulți angajați ai OMV Petrom au deschis acțiuni în instanță pentru a obliga compania să le achite drepturile bănești. Este vorba de sporul de 100% pentru munca peste program. Un salariat din Gorj a obținut recent, la instanța de fond, o victorie împotriva companiei, care are să-i achite peste 300 de ore suplimentare, pe aproape doi ani.

Angajatul din comuna gorjeană Săulești a fost remunerat în mod normal, în regim de lucru, pentru orele suplimentare lucrate peste program, fără a-i fi acordat și sporul aferent acestora, de 100%, de care era îndreptățit.
Bărbatul lucrează în regim de tură continuă, de 12 ore/zi. Petrom susține că acesta a beneficiat de spor de tură, de 15%, considerând astfel că şi-a îndeplinit toate obligaţiile faţă de angajat.
Nemulțumit, bărbatul a acționat compania în instanță. Procesul a fost înregistrat la Tribunalul Gorj, la finalul anului 2021. Salariatul a cerut să-i fie achitat sporul de 100% pentru orele suplimentare lucrate în perioada decembrie 2018 – octombrie 2020. Bărbatul spune că a muncit cel puţin 20-30 de ore peste program în fiecare lună și nu a beneficiat de libere sau de contravaloarea sporului de 100% aferent orelor suplimentar lucrate, așa cum prevede contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul unităţii.
Bărbatul lucrează la Petrom din 2004. Instanța a dispus efectuarea unei expertize, pentru a fi stabilit numărul total al orelor suplimentare lucrate în perioada respectivă.
„Potrivit raportului de expertiză efectuat în cauză de expertul desemnat de către instanţă, fundamentat pe dispoziţiile legale şi contractuale aplicabile şi probele administrate în cauză (înscrisurile depuse la dosar de ambele părţi – contractul individual de muncă şi actul adiţional la contract, extrasele din contractele colective de muncă încheiate la nivelul unităţii pârâte, foile de pontaj, diagramele de lucru, fluturaşii de salariu), în perioada dedusă judecăţii, reclamantul a prestat activitate peste programul de lucru săptămânal de 40 de ore, prestând un număr de 376 ore suplimentare, pentru care s-a acordat salariul tarifar mediu, nu însă şi sporul de 100% pentru munca suplimentară, prevăzut de art. 66 din contractele colective de muncă încheiate la nivelul unităţii pârâte”, potrivit documentului de la instanță.
Suma calculată de expert cu titlu de spor pentru orele suplimentare prestate depășește lejer 5.300 de lei. Tribunalul Gorj a admis cererea angajatului. „Admite cererea. Obligă pârâta la plata către reclamant a sumei totale nete de 6.926 lei cuvenită reclamantului, ce reprezintă sporul pentru munca suplimentară aferent perioadei decembrie 2018 – octombrie 2020, sume ce au fost actualizate cu indicele de inflaţie și dobânda penalizatoare calculate la data efectuării expertizei, suma ce urmează a fi actualizată la data plăţii efective”, a decis instanța.
Decizia a fost atacată cu apel de către OMV Petrom.
I.I.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here