Un nou proiect câștigat de Universitatea „Constantin Brâncuşi”

428

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu a câștigat proiectul „UTILIZAREA DEŞEURILOR DIN INDUSTRIILE EXTRACTIVĂ, ENERGETICĂ ŞI METALURGICĂ DREPT SURSE ALTERNATIVE DE MATERII PRIME LA FABRICAREA PRODUSELOR REFRACTARE TERMOIZOLATOARE ŞI A MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII” – UCBECOTECH”, în valoare de 8.292.529 lei, cu o perioadă de implementare de 54 de luni, director de proiect: prof.univ.dr.ing. Luminița Georgeta Popescu.
Proiectul se încadrează în AXA PRIORITARĂ 1 – PROGRAMUL OPERAŢIONAL COMPETITIVITATE 2014-2020: „CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI INOVARE (CDI) ÎN SPRIJINUL COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE ȘI DEZVOLTĂRII AFACERILOR”, Acțiunea 1.2.3: Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe.
Proiectul urmăreşte intensificarea transferului de cunoştinţe şi tehnologie între Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu – Facultatea de Inginerie și Dezvoltare Durabilă şi întreprinderi din mediul privat, al căror obiect principal al activităţii îl constituie fabricarea produselor refractare termoizolatoare şi a materialelor de construcţii.
În cadrul proiectului, Universitatea urmăreşte să valorifice, în sectorul producţiei industriale, rezultatele cercetărilor aplicative realizate în domeniul valorificării deşeurilor din industria energetică (cenuşi din arderea combustibililor solizi), minieră (reziduuri argiloase de decopertare din carierele de lignit, detritus de foraj) şi metalurgică (zguri din procesele de elaborare şi tratament secundar al oţelului), prin utilizarea drept surse de materii prime alternative în vederea fabricării produselor refractare şi a materialelor de construcţii.
Obiectivul Universității este de a transfera, prin acest proiect, cunoaştere şi expertiză dobândite prin proiectul “Noi materiale de construcții obținute prin reciclarea eco-sustenabilă a deșeurilor industriale, LIFE_EcoWASTES” susţinute de suportul unei infrastructuri de cercetare-dezvoltare ultramodernă, puse la dispoziție de către „Centrul regional de cercetare pentru tehnologii energetice durabile”- RESENERG, dotat cu aparate şi echipamente de ultimă generaţie, centru înființat cu fonduri europene nerambursabile accesate prin Programul Operațional Sectorial – Creșterea Competitivității Economice în perioada 2012-2015.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here