Ultimele zile de depunere a cererilor pentru ”Euro 200”

432

Elevii și studenții, care vor să beneficieze de sprijinul financiar acordat de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCS) prin intermediul programului ”Euro 200”, mai au doar câteva zile la dispoziție pentru a depune solicitări în acest sens. Termenul limită pentru depunerea cererilor de acordare a ajutorului financiar este 21 aprilie 2016.

Programul „EURO 200” este destinat elevilor și studenților învăţământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu un venit brut lunar de maximum 150 de lei pe membru de familie. Pentru a se număra printre beneficiarii acestui program, elevii și studenții trebuie să întocmească o cerere pe care să o depună la unitatea/instituţia de învăţământ la care sunt înscriși. Depunerea cererilor privind acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării unui calculator prin programul “EURO 200” se va face până în data de 21 aprilie 2016. Stabilirea numărului de beneficiari se realizează în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, în limita sumelor alocate cu această destinație în bugetul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, conform legislației în vigoare. Anul trecut, 240 de elevi din Gorj au beneficiat de acest sprijin financiar. La nivel național, numărul beneficiarilor a fost de aproximativ 17.000. Programul ”Euro 200” se derulează începând cu anul 2004; în cei zece ani de aplicare a “Euro 200” au beneficiat de acest program peste 281.000 de elevi și studenți. Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul unei familii.
La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi şi obligaţii.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here