Ultimele săptămâni de înscriere la Euroscola

521

Liceele interesate să participe la a IX-a ediție a concursului Euroscola au mai puțin de două săptămâni la dispoziție pentru a-și depune proiectele în competiție. Un liceu poate participa cu un singur proiect.

Această ediție a concursului Euroscola se desfășoară sub titlul „Criza refugiaților într-o Europă a valorilor”, organizatorii invitându-i pe elevi să conceapă, pornind de la o idee originală, scenariul unei scurte piese de teatru (scenetă), cu durata de 10 minute, pe o temă legată de criza refugiaților. Ei își vor asuma diferite roluri (scenariști, regizori, actori, costumieri, operatori etc.) pentru crearea scenariului, punerea în scenă a piesei de teatru cu includerea unor metode creative (muzică, dans, proiecții etc.) și filmarea punerii în scenă. Demararea proiectului, la nivelul unității de învățământ, trebuie anunțată online, pe site-ul școlii sau în mediile de comunicare socială. În anunţ se vor menţiona: numele liceului, obiectivele proiectului, componența echipei și stadiile proiectului. În mod obligatoriu, unitatea de învățământ va trimite o notificare referitoare la demararea proiectului, cu includerea link-ul la anunțul online, la adresele de e-mail ale BIPE şi MENCȘ: epbucarest@europarl.europa.eu şi, respectiv, rddcherciu@gmail.com. După derularea proiectului, școlile vor trimite dosarul proiectului care va conține: descrierea în limba engleză (sau franceză) şi în limba română a proiectului conceput și realizat de elevi, cu prezentarea, în încheiere, a rezultatelor implementării proiectului, scenariul piesei de teatru (în limba română), filmul video cu înregistrarea reprezentației piesei de teatru în limba română, numele și tipul liceului, adresa școlii, numărul de telefon al școlii, adresa de e-mail a școlii, numele celor doi profesori coordonatori ai echipei de elevi, numărul de telefon și adresa de e-mail a celor doi profesori coordonatori, lista elevilor care au lucrat la realizarea temelor de concurs și a profesorilor care au coordonat echipa de elevi pentru desfășurarea activităților în cadrul concursului. Scrisoarea va fi semnată de directorul liceului și va fi ștampilată în mod corespunzător. Un liceu poate trimite un singur dosar. În cazul în care un liceu va trimite mai multe dosare, acesta va fi eliminat din concurs. Proiectele vor fi trimise prin poștă sau depuse la adresa Biroul de Informare al Parlamentului European în România Str. Vasile Lascăr, nr. 31, etaj 1, cod 020492, București – sector 2, până la data de 10 octombrie (data înregistrării poștale). Dosarele vor fi evaluate de un juriu format din membri/ reprezentanți ai BIPE și MENCȘ și experți în arte vizuale și creative. Nu se va da curs solicitărilor ulterioare de justificare a deciziilor juriului, primite de la școlile participante. Școlile câștigătoare vor primi din partea Biroului de Informare al Parlamentului European de la Strasbourg, în anul 2016, cu aproximativ 60 de zile înainte de ziua fixată pentru participarea la evenimentul de la Strasbourg, o scrisoare de invitație oficială care va cuprinde toate informațiile necesare organizării deplasării la Strasbourg și participării la Ziua Euroscola. Evenimentul Ziua Euroscola este organizat la Strasbourg de mai multe ori pe an. Fiecare eveniment reunește peste 500 de elevi din toată Uniunea Europeană. Participanții la Strasbourg sunt împărțiți în grupuri multilingve. Pentru o zi, ei devin membri ai Parlamentului European. În această calitate ei discută în comisii și formulează propuneri legislative, dezbat propunerile în plen, adresează întrebări, fac comentarii și adoptă sau resping propunerile legislative într-o altă limbă decât limba lor maternă. La sfârșitul zilei, fiecare participant va primi un certificat de participare semnat de Președintele Parlamentului European. Parlamentul European pune la dispoziție o subvenție pentru acoperirea costurilor călătoriei la Strasbourg. Reamintim că, la concursul național Euroscola pot participa elevii claselor IX – XI. Fiecare liceu participant poate fi reprezentat de o echipă formată din cel mult 24 de elevi și doi profesori coordonatori. Grupurile de elevi pot proveni dintr-o clasă sau din diferite clase ale aceluiași liceu. Un liceu poate participa la concurs cu o singură echipă. Un liceu nu poate participa doi ani la rând la Ziua Euroscola de la Strasbourg.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here