UCB organizează o nouă selecţie pentru Erasmus

450

IMG_3036Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu a organizat, în toamna anului trecut, „Erasmus Open Doors” în scopul promovării programului comunitar Erasmus în rândul studenţilor universităţii. În această perioadă, UCB organizează o nouă selecţie pentru acest program, pentru semestrul I al anului universitar 2012 – 2013.

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu organizează o nouă sesiune de selecţie a candidaţilor în vederea derulării mobilităţilor din cadrul programului comunitar Erasmus, pentru semestrul I al anului universitar 2012 – 2013. Înscrierile pentru toate categoriile de mobilităţi Erasmus (de studiu, de predare, de formare) vor avea loc în perioada 04 – 11 mai 2012, iar interviul de selecţie se va desfăşura în perioada 14-17 mai 2012, ora 14:30 .

Condiţii de participare

La înscrierea pentru mobilităţile Erasmus de studii, pot participa toţi studenţii din Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, cetăţeni români sau ai ţărilor participante la program sau rezidenţi ai acestor state, având statut de apatrizi sau refugiaţi, cu condiţia îndeplinirii anumitor criterii de eligibilitate. „Criteriile de eligibilitate sunt: candidatul nu a mai beneficiat anterior de calitatea de student Erasmus (cu sau fără suport financiar); să fie student(ă) al/a Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu la forma de învăţământ cu prezenţă în campus (indiferent de statut—loc bugetat sau cu taxă, licenţă sau masterat); să fie absolvent al unui an de studii (minim) în momentul începerii mobilităţii; în anul de mobilitate, să fie înmatriculat/ă în anul de studii II sau III; Rezultate academice bune (să fie integralist, minim media generală 7,00)”, a declarat Mirabela Tufan, purtător de cuvânt al Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu.

Selecţie prin concurs

Selecţia candidaţilor pentru mobilităţi studenţeşti Erasmus se face prin concurs, pe baza rezultatelor academice cumulate şi a interviului de selecţie. Interviul va urmări evaluarea capacităţii de exprimare orală în limba străină, motivarea, interesul profesional, dar şi cunoştinţe elementare necesare unei bune desfăşurări a mobilităţii. Interviul de selecţie este probă eliminatorie; pentru promovarea probei este necesară obţinerea unui punctaj de minim 6,00 din 10,00 (maxim posibil). Media generală de concurs se determină prin ponderarea celor două criterii de selecţie, după cum urmează: rezultatele academice 40%; nota interviu 60%. Trebuie precizat că grantul lunar pentru mobilităţile Erasmus studenţeşti se determină în funcţie de fondurile disponibile, de ţara de destinaţie şi perioada de mobilitate, respectându-se recomandările ANPCDEFP privind cuantumul grantului minim (275 euro/lună) şi maxim la nivel naţional. Semestrul trecut, grantul a fost cuprins între 350 şi 550 euro pe lună.

Zece ţări la dispoziţia studenţilor UCB

Studenţii Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu pot aplica pentru a desfăşura mobilităţi Erasmus de studii la una dintre universităţile europene cu care UCB a încheiat acorduri bilaterale Erasmus. „Pentru semestrul I al anului universitar 2012-2013, se pot desfăşura mobilităţi Erasmus în universităţi din Germania, Franţa, Italia, Grecia, Portugalia, Spania, Cehia, Polonia, Turcia, Slovenia, Bulgaria”, susţine Mirabela Tufan, purtător de cuvânt al Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu. Domeniile de studiu pentru care se poate opta sunt: economie, administrarea afacerilor, management, inginerie mecanică, inginerie electrică, construcţii şi inginerie civilă, automatică, relaţii internaţionale, administraţie publică, filologie engleză, educaţie fizică, istorie, asistenţă medicală.

Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here