UCB lansează un nou proiect

392

Începând cu luna mai 2014, Universitatea „Constantin Brâncuşi” (UCB) din Târgu-Jiu în parteneriat cu S.C. Tangible Corporation S.R.L. Bucureşti derulează proiectul cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013: „Instrumente inovative de predare-învăţare pentru studenţii şi masteranzii din domeniul financiar-bancar, contabilitate şi audit”. Conferinţa organizată cu prilejul lansării proiectului se va desfăşura în data de 19 iunie 2014, începând cu ora 12:00.
Proiectul „Instrumente inovative de predare-învăţare pentru studenţii şi masteranzii din domeniul financiar-bancar, contabilitate şi audit” se încadrează în Axa prioritară 1: „Educaţie şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2: „Calitate în învăţământul superior”. Sub sloganul „Simulăm inovativ pentru abilităţi practice!”, obiectivul general al proiectului este de creştere a calităţii în învăţământul superior prin îmbunătăţirea programelor de studii pentru programele de licenţă: Finanţe şi Bănci, Contabilitate şi Informatică de Gestiune şi pentru programele de masterat: Bănci şi Asigurări şi Control, Audit şi Expertiză financiar-contabilă. „Proiectul vizează valorificarea cunoştinţelor teoretice acumulate în timpul studiilor superioare, prin activitate educaţională aplicativă în cadrul laboratorului de Centre Economice şi prin participarea studenţilor şi masteranzilor la comunităţi de practică”, confirmă purtătorul de cuvânt al UCB Târgu-Jiu.
Conferinţa organizată cu prilejul lansării proiectului se va desfăşura în data de 19 iunie 2014, începând cu ora 12:00, în Aula universităţii – Amfiteatrul, la sediul Rectoratului UCB Târgu-Jiu.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here