Turiştii, interesaţi de judeţul Gorj

445

Direcţia de Statistică Gorj informează că structurile de primire turistică, cu funcţiuni de cazare turistică din judeţul nostru au înregistrat în luna martie un număr de 5.348 sosiri ale turiştilor, în creştere cu 4,9% faţă de martie a anului trecut.

Potrivit ultimului buletin statistic transmis de Direcţia Judeţeană de Statistică Gorj, gradul de ocupare al unităţilor de cazare din Gorj arată în felul următor: din numărul total al sosirilor, 55,9% au fost în hoteluri, 8,6% în moteluri, 0,5% în vile turistice, 0,8% în cabane turistice, 13,9% în pensiuni turistice, 7,7% în pensiuni agroturistice şi 12,6% în alte structuri de primire turistică, iar din numărul total al înoptărilor, 65,2% au fost în hoteluri, 5,9% în moteluri, 0,2% în vile turistice, 0,9% în cabane turistice, 12,1% în pensiuni turistice, 7,7% în pensiuni agroturistice şi 8,0% în alte structuri de primire turistică.

Câştigul salarial mediu net a crescut cu 1,0%
Conform directorului Direcţiei Judeţene de Statistică Gorj, Gheorghe Popescu, câştigul salarial mediu nominal brut în judeţul Gorj, în luna martie 2014 a fost de 2169 lei, iar câştigul salarial mediu net de 1564 lei. Comparativ cu luna anterioară, câştigul salarial mediu net a crescut cu 1,0%. Pe sectoare ale economiei, nivelul câştigului salarial mediu net a fost de: 1902 lei în industrie şi construcţii (în creştere cu 0,6% faţă de luna anterioară), 1615 lei în agricultură, silvicultură, piscicultură, servicii anexe (+1,5%) şi 1216 lei în servicii (+1,2%). De asemenea, efectivul salariaţilor din economia judeţului, la sfârşitul lunii martie 2014, a fost de 74925 persoane, în creştere cu 199 persoane faţă de sfârşitul lunii precedente, iar câştigul mediu nominal net a fost de 1706 lei, în creştere faţă de luna precedentă cu 80 lei (+4,9%). Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în fabricarea produselor din tutun (7281 lei), iar cele mai mici în hoteluri şi restaurante (970 lei). Comparativ cu luna martie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 5,5%.

Câştig salarial crescut datorită performanţelor în producţie
În luna martie 2014, în majoritatea activităţilor din sectorul economic, nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare decât în luna precedentă ca urmare a acordării de premii ocazionale (inclusiv premii trimestriale, anuale, pentru performanţe deosebite ori pentru sărbătorile de Paşte), sume din alte fonduri (inclusiv tichete de masă, tichete cadou şi de vacanţă), realizărilor de producţii ori încasărilor mai mari (în funcţie de contracte).
Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează: 56,6% în fabricarea produselor din tutun; între 15,0% şi 20,0% în fabricarea altor produse din minerale nemetalice, fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale. De asemenea, între 10,0% şi 13,0% în activităţi de servicii anexe extracţiei, activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale), activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, telecomunicaţii, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente, captarea, tratarea şi distribuţia apei, iar între 8,0% şi 9,5% în activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport, fabricarea băuturilor, industria metalurgică, intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări).

4 societăţi comerciale cu participare străină, înscrise în Gorj
În luna martie, în judeţ au fost înmatriculate patru societăţi comerciale cu participare străină la capitalul social subscris, cu o valoare totală a capitalului social subscris de 1,5 mii lei. Astfel, pe total ţară, judeţul Gorj ocupă locul 25 în funcţie de numărul societăţilor înmatriculate cu participare străină la capitalul social şi locul 22 în funcţie de capitalul social exprimat în valută.
Andrada Bărăitaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here