Ţicleniul şi memoria istoriei!

396
gogoneaMediatizată în ziarul nostru de vineri, la Şcoala gimnazială nr.1 din Ţicleni a avut loc lansarea unei cărţii de mare interes public şi chiar ştiinţific intitulată: “Ţicleni – documentar istoric”, un studiu de o deosebită relevanţă pentru cercetarea istorică, având în vedere bogăţia documentelor inserate în cele aproape 270 de pagini ale documentarului, într-un demers care încununează preocupările unor ani de muncă şi de atentă căutare din partea domnului jurist Ion M. Ungureanu.

Participanţii la festivitate au apreciat dăruirea şi abnegaţia autorului de a fi strâns cu migală un volum apreciabil de informaţii şi de a fi schiţat un tablou complet al stării morale şi de profundă credinţă a locuitorilor de aici, fără a omite faptul că studiul propriu-zis este şi o fidelă oglindă în care neamul nostru poate privi cu încredere şi cu speranţă, pentru a desluşi condiţiile în care strămoşii au trăit pe aceste meleaguri. Vădit emoţionat, mulţumind celor care l-au sprijinit în tipărirea cărţii, autorul a deschis o serie a discuţiilor pline de savoare şi chiar de bună dispoziţie, în ciuda frigului de afară. El a subliniat ideea că această carte se doreşte şi o modestă contribuţie la educarea patriotică a tinerilor, ca o luptă necurmată împotriva uitării, pentru că uitarea buimacă a trecutului istoric se dovedeşte pentru mulţi şi o ultimă “înmormântare” a memoriei!

Profesorii Constantin Rădoacă şi Constantin Şofei au evidenţiat aprecierea care se cuvine în egală măsură omului şi cărţii sale, mai ales că localitatea are atâta nevoie de un muzeu al colecţiilor şi al documentelor istorice! Glasul zglobiu al elevei Adelina Gigă a răsunat ca un cântec de privighetoare, convertit într-un cuvânt de recunoştinţă adresat eroilor locului şi înaintaşilor care s-au dăruit şi s-au jertfit în numele cauzei nobile a dragostei faţă de ţară! Aproape de finalul manifestării, d-na prof. Alexandra Andrei, directorul Bibliotecii Judeţene, a subliniat că un anume caracter documentar al cărţii nu diminuează plăcerea lecturii acesteia, dar mesajul cel mai important pe care ni-l transmite autorul este acela că îndepărtându-ne de trecut, de multe ori, poate riscăm să construim fără temelie, iar astăzi, avem nevoie mai mult ca oricând, să punem o temelie trainică istoriei noastre multimilenare. În finalul acestei întâlniri de suflet, considerăm că se cuvine să subliniem că documentarul istoric al domnului jurist Ion Ungureanu se va îmbogăți în continuare, prin achiziționarea de noi obiecte şi documente, a unor periodice și a altor publicații având ca temă istoria veche, dar şi cea care priveşte ultimele decenii de profunde schimbări ale Oraşului Ţicleni!
Vasile Gorjeanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here