Termenul de control pentru ajutoarele din sectorul zootehnic, prelungit

450

Centrul Judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A), informează că, termenul de control la faţa locului pentru schema de plată privind ajutoarele naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciiile ovine/caprine, se prelungeşte cu 10 zile, respectiv până la data de 28 septembrie 2014, inclusiv.

Potrivit art. 6 litera c), din Ordinul MADR nr. 573/2014, “efectivul de femele ovine/caprine pentru care s-a solicitat prima trebuie să fie menţinut în exploataţie, pe perioada de reţinere de 100 de zile de la data-limită de depunere a cererilor (20 iunie 2014), la adresa (localitatea/judeţul/sau păşunea de pe raza localităţii, după caz), menţionată în cerere, efectivul de femele ovine pentru care se solicită prima este identificat şi înregistrat conform legislaţiei în domeniu”.
Conducerea APIA Gorj reaminteşte că în cadrul schemei de ajutoare naţionale tranzitorii la specia ovine + caprine, dintr-un total de 885 cereri pentru un număr de 139.967 capete animale, sunt supuse controlului la fata locului 217 fermieri cu 61.120 capete, respectiv 25% din numărul de cereri şi 46,44% din numărul de animale înscrise în cererea de plată.
În cadrul schemei de ajutoare specifice pentru ovine + caprine din zonele defavorizate, dintr-un total de 352 cereri pentru un număr de 53.410 capete animale, sunt supuse controlului la faţă locului 158 fermieri cu 30.519 capete, respectiv 45% din numărul de cereri şi 57,14% din numărul de animale din cererea de plată.

Controale administrative
În această perioada funcţionarii APIA, efectuază, în paralel, controalele administrative pentru toate cererile de plată şi efectivele de animale pe scheme de plăţi, motiv pentru care fermierii trebuie să menţină efectivul de animale declarat la adresa/locaţia înscrisă în cererea de plată. În cazul în care solicitantul refuză, sau restricţionează, accesul în exploataţie a reprezentanţilor APIA pentru efectuarea controlului la faţa locului, cererea prin care s-a solicitat sprijinul financiar pentru schemele de plati pentru animale devine neeligibilă.
Neconformităţile constatate în procedura de control administrativ şi la fata locului se sancţionează, potrivit legislaţiei în vigoare, în sensul reducerii cuantumului plăţilor aferente sau cu excluderi de la plată.
A.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here