Termen pentru UCB Târgu-Jiu să înregistreze datele de studii în Registrul matricol unic

1072

Ministrul Educației a solicitat tuturor instituțiilor de învățământ superior ca, începând cu data de 2 noiembrie, în termen de 30 de zile, să opereze toate modificările necesare în Registrul matricol unic al universităților din România (RMUR), astfel încât să fie implementate toate măsurile prevăzute de actele normative în vigoare, anunță ministerul de resort. În ceea ce privește Universitatea ,,Constantin Brâncuși” Târgu-Jiu, singura din județul Gorj ce are acreditate toate programele de studii, aceasta trebuie să introducă, până la finele lunii, în RMUR seriile și numerele actelor de studii întocmite și eliberate pentru absolvenții celor două cicluri de studii universitare (licență, master), precum și ale altor forme de studii. Acest registru s-a constituit prin Legea educației naționale nr. 1/2011. Conform prevederilor LEN, art. 201, alin (5) „în baza de date electronică aferentă RMUR se înregistrează și se păstrează evidența diplomelor universitare emise în România. Universitățile acreditate și Academia Română înregistrează seriile și numerele actelor de studii întocmite și eliberate“, anunță Ministerul Educației. Registrul matricol unic al universităților din România a devenit funcțional în anul 2016, prin includerea în contractul instituțional al fiecărei universități a obligației de a raporta datele solicitate de Ministerul Educației și Cercetării referitoare la evidența studenților pentru toate nivelurile de studii (licență master, doctorat sau alte forme de studii). În 2018, funcționarea RMUR a fost detaliată prin ordinul ministrului Educației nr. 3.714/2018, cu modificările și completările ulterioare, reglementându-se faptul că instituțiile de învățământ superior de stat și particulare din România, acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu și Academia Română, au responsabilitatea și obligația să înregistreze în RMUR „seria și numărul actelor de studii emise pentru absolvenții înscriși la toate ciclurile de studii universitare (licență, master, doctorat) și la alte forme de studii“.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here