Termen limită pentru declaraţiile de venit

418

26 mai este data limită la care contribuabilii gorjeni trebuie să îşi declare veniturile obţinute din activităţi comerciale, chirii sau alte activităţi. Data este una importantă în calendarul fiscal, iar cei care nu respectă termenele limită în achitarea obligaţilor financiare riscă să plătească penalizări.

Potrivit Luminiţei Penciu, purtătorul de cuvânt al Agenţiei Judeţene a Finanţelor Publice (AJFP) Gorj, contribuabilii gorjeni trebuie ca până la data de 26 mai, inclusiv să depună la unităţile fiscale de care aparţin următoarele formulare: Formularul 097 “Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare. Se depune de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care notifică organele fiscale cu privire la aplicarea sistemului TVA la încasare sau cu privire la încetarea aplicării acestui sistem, în condiţiile prevăzute de Codul fiscal; Formularul 100 sau “Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat”, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii aprilie 2014. De asemenea, se va depune Formularul 112 “Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, a impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”, pentru declararea obligaţiilor aferente lunii aprilie 2014.

Venituri din activităţi independente
Tot până la data de 26 mai 2014, contribuabilii trebuie să depună: Formularul 200 “Declaraţie privind veniturile realizate din România, pentru anul 2013”. Se depune de către persoane fizice care, în anul 2013, au realizat venituri din: activităţi independente; cedarea folosinţei bunurilor; venituri din activităţi agricole pentru care venitul net se determină în sistem real; venituri din piscicultură şi silvicultură; transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise; operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare. Şi Formularul 201 “Declaraţie privind veniturile realizate din străinătate” se va depune de către persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, şi persoanele fizice care îndeplinesc, pentru anul de raportare, care în anul 2013 au realizat venituri din străinătate, impozabile în România, ca urmare a desfăşurării unor activităţi în străinătate, cum ar fi: venituri din profesii libere, venituri din activităţi comerciale, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din activităţi agricole, piscicultură, silvicultură, venituri sub formă de dividende, venituri sub formă de dobânzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, venituri din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, câştiguri din transferul titlurilor de valoare, venituri sub forma câştigurilor din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract şi alte operaţiuni similare, alte venituri din investiţii, venituri din pensii, precum şi alte venituri impozabile.

Declaraţia privind veniturile obţinute în străinătate
Totodată, se va depune Formularul 220 “Declaraţie privind venitul estimat/norma de venit”; Formularul 221 “Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit”; Formularul 223 “Declaraţie privind veniturile estimate pentru asocierile fără personalitate juridică şi entităţi supuse regimului transparenţei fiscale”; Formularul 224 “Declaraţie privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România” pentru luna aprilie 2014; Formularul 230 “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ”.

Atenţie!
Se solicită contribuabililor depunerea Formularului 300 “Decontul de taxă pe valoarea adăugată”, pentru declararea TVA aferentă lunii aprilie 2014. Decontul se depune şi de contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenţă ca plătitor de TVA conform art. 152 alin (7) din Codul Fiscal până la 10 aprilie 2014; Formularul 301 “Decontul special de taxă pe valoarea adăugată”. Formularul 307 “Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată”; Formularul 311 “Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat; Formularul 390 “Declaraţie recapitulativă privind livrările /achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri şi servicii” pentru luna aprilie. De asemenea, Formularul 394 “Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional”, pentru declararea operaţiunilor desfăşurate în luna aprilie 2014 de către plătitorii de TVA cu perioadă fiscală lunară.

Termen limită, 30 mai
Până la data de 30 mai, a.c. se va depune situaţia financiară pentru anul 2013 de către societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepţia subunităţilor de societăţi rezidente în state aparţinând Spaţiului Economic European.
Andrada Bărăitaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here