Târgu-Jiu, 22 august 2021: Comemorarea a 104 ani de la moartea eroinei naționale slt. Ecaterina Teodoroiu

1950

În dimineața zilei de 22 august 2021, în Piața Prefecturii din Municipiul Tg-Jiu, unde este amplasat Mausoleul ce adăpostește osemintele Ecaterinei Teodoroiu, a început un ceremonialul militar-religios de comemorare a 104 ani de la moartea eroinei naționale slt. Ecaterina Teodoroiu.

În seara zilei de 22 august 1917, în cumplitele lupte de pe frontul din Moldova ale primei conflagrații mondiale, cădea secerată de gloanțele dușmanului, în zona Varniţa și Muncelu, o tânără fecioară-ostaș de doar 23 de ani, sublocotenent Ecaterina Teodoroiu, aflată în fruntea plutonului pe care îl comanda. „Înainte, băieți sunteți cu mine!”, au fost ultimele ei cuvinte rostite înainte de a cădea cu pieptul străpuns de un snop de gloanțe de mitralieră trimise de cotropitorul german. Au trecut exact 104 ani de atunci, dar gorjenii mai ales, alături de toți românii adevărați, n-au uitat acea zi de august în flăcări și, an de an, omagiază această jertfă supremă.
Astfel, în dimineața zilei de 22 august 2021, la ora 9 fix, în Piața Prefecturii din Municipiul Tg-Jiu, unde este amplasat Mausoleul ce adăpostește osemintele Ecaterinei Teodoroiu, a început un complex de manifestări evocatoare. Ceremonialul militar-religios de comemorare a Eroinei Naționale a fost deschis printr-un semnal de trompetă, urmat de întâmpinarea persoanelor oficiale și trecerea în revistă a gărzii de onoare de către subprefectul Marcel – Petrică Iacobescu.
A urmat un moment solemn al păstrării unui minut de reculegere în memoria Eroinei, după care a fost intonat Imnul de Stat al României de către Fanfara „Armonia”. Slujba de pomenire pentru Ecaterina Teodoroiu și toți Eroii Neamului a fost oficiată de preotul militar Constantin Măgdoiu și preotul civil Gheorghe Gomoi de la catedrala Sfinții Voievozi.
Din partea urmașilor Ecaterinei Teodoroiu, a rostit o alocuțiune elogioasă domnul profesor Valentin-Dumitru Pătrașcu, muzeograf și membru al Filialei Gorj Cultul Eroilor.
În această fotografie de epocă, la mormântului încoronat cu flori al Cătălinei, amplasat în fața Primăriei Tg-Jiu, din 9 iunie 1921, îmbrăcată în veșminte de doliu, cea mai tristă mamă a Gorjului istoric, Elena Toderoiu aducea Cătălinei la fiecare 22 August, până în anul 1939, omagiul său de îndurerată mamă. A pierdut doi băieți și o fecioară din cauza războiului. Toți căzuți în luptă, toți martiri în Ceruri, ca să avem noi țara de care, azi, politicienii își bat joc în fel și chip. Elena Toderoiu a rămas văduvă în anul 1928, iar 11 ani mai târziu, la 24 aprilie 1940, a trecut și ea în eternitate.
O frumoasă lecție de istorie ne-a prezentat profesorul de istorie dr. Gheorghe Nichifor –vicepreședintele Consiliului Județean Gorj, care ne-a prezentat un episod din activitatea de soră medicală a Ecaterinei Teodoroiu la Spitalul de campanie instalat în clădirea Primăriei, actualul Palat al Prefecturii Gorj. Episodul a fost povestit de profesorul Stelian Sterescu, care a cunoscut-o personal pe Cătălina, iar episodul întâmplat l-a marcat pentru toată viața pe micuțul copil de numai șapte ani, pe care-i avea atunci profesorul Stelian „Bică” Sterescu. Tatăl său era din județul Prahova, a fost ofițer la Regimentul 18 Gorj și a murit în război, așa cum avea să moară și Ecaterina, devenind Eroi ai României. „Eram copil. Cam de șapte ani. Întâiul Război Mondial împrăștia într-o macabră încordare, groază, pustietate, sânge și moarte. Ecaterina Teodoroiu participase cu însuflețire, ca cercetașă, la victoria de simbol de la Podul Jiului din ziua de 14 octombrie 1916, apoi în luptele de pe Defileul Jiului, unde murise generalul Dragalina, făcuseră să fie aduși tot mai mulți răniți în oraș. Eroina de la Jiu le oferea ca infirmieră o îngrijire plină de devotament. Erau lipsuri multe și în localul Primăriei și ale Liceului «Tudor Vladimirescu» se improvizaseră spitale de campanie. Într-o cameră a Primăriei orașului își chinuia agonia și un unchi de-al meu. Învățătorul Gheorghe Hurezeanu, rănit grav. Am mers cu mama mea și cu soția eroului. Era o zi mohorâtă de toamnă. La căpătâiul muribundului ședea încruntată Ecaterina Teodoroiu. Bolnavul suferea cumplit iar Ecaterina a ridicat cearșaful pentru a ne arăta rana larg deschisă din spatele rănitului, provocată de un glonț «dum dum», rană prin care se vedea plămânul inundat de sânge. Nicio speranță. Peste zece minute totul se sfârșise. Eram înmărmurit. Vedeam pentru prima dată grozăvia plină de liniște în care murea un om. Am șoptit cu vocea sugrumată doar atât: DE CE? Acoperindu-i fața cu cearșaful, Ecaterina Teodoroiu mi-a spus: «Copile, Eroul Gheorghe Hurezeanu a murit pentru patrie și pentru dreptatea poporului nostru. Să înveți și să fii vrednic de jertfa lui». Figura îi era slăbită de oboseală, negricioasă, iar cuvintele păruseră venite dintr-o încordare supremă din adâncuri insondabile de suflet. Părea împietrită și veșnica infirmieră tăcea, tăcea. M-a însoțit prin viață mereu această amintire sumbră din copilărie. La 22 august 1917, Ecaterina Teodoroiu murea și ea într-un avânt epopeic de eroism. Fie ca durerile trecutului cu care s-au plătit împlinirile de astăzi să fie un îndemn pentru vrednicia la care suntem chemați”, a povestit profesorul de limba română Stelian „Bică” Sterescu. Manifestarea a continuat cu momentul evocator „Cătălină, Cătălină …!”, susținut de Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului” și Școala Populară de Arte din Tg-Jiu, apoi s-au depus coroane de flori la mausoleu. Ceremonialul s-a încheiat cu defilarea Gărzii de Onoare pe acordurile Fanfarei „Armonia”. Organizatori ai evenimentului omagial din Piața Prefecturii au fost: Instituția Prefectului-Județul Gorj, Consiliul Județean Gorj, Primăria și Consiliul Local Tg-Jiu, Garnizoana Tg-Jiu, Inspectoratul Județean de Poliție Gorj, Inspectoratul de Jandarmi Județean „Tudor Vladimirescu”, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Lt.col. Dumitru Petrescu” al județului Gorj, Societatea de Științe Istorice din România – filiala Gorj, Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, Ansamblul Artistic Profesionist „Doina Gorjului”, Școala Populară de Arte din Tg-Jiu, Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” – filiala Gorj „Tudor Vladimirescu”, Protoieria Tg-Jiu și Fanfara „Armonia”.
Delegația A.N.C.E.„R.M.” Gorj a fost alcătuită din: Lt. col. (r.) Ovidiu-Gabriel Ghindă, Viorica și Vasile Ionescu, Grigore Haidău, Valentin-Dumitru Pătrașcu și lt. col. (rtr.) Gigi Bușe.
Se cuvine să spunem că, deși despre contribuția Ecaterinei Teodoroiu la Primul Război Mondial s-au scris nenumărate cărți, studii și articole, nimic din toate acestea nu poate reda la adevărata dimensiune spiritul său de luptă, patriotismul și puterea ei de sacrificiu. Ecaterina Teodoroiu a fost la înălțimea celor mai viteji apărători ai țării noastre, iar pentru dragostea de țară, pentru faptele de vitejie și simțul rar al datoriei, prin care și-a îndeplinit ceea ce socotea a fi misiunea ei, chiar cu prețul jertfei supreme, să transmitem generațiilor viitoare cine a fost „Eroina de la Jiu”.
Lt. col. (rtr.) Gheorghe BUȘE, A.N.C.E.„R.M.” Gorj

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here