Sute de petiţii, pe masa inspectorilor de muncă gorjeni

587

Aproape 300 de sesizări au ajuns pe birourile şefilor din Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Gorj în cursul primelor trei trimestre ale acestui an. Cele mai multe reclamaţii au fost pentru neacordarea zilelor libere, neplata orelor suplimentare sau practicarea muncii la negru.

Potrivit celor mai recente informaţii în acest sens, în primele nouă luni ale anului curent, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Gorj au fost depuse 283 de petiţii, din care 242 în domeniul relaţiilor de muncă şi 41 în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă. Principalele aspecte semnalate de petenţi au fost: în domeniul relaţiilor de muncă – neacordarea drepturilor salariale în conformitate cu timpul efectiv lucrat, nerespectarea clauzelor prevăzute în contractul individual de muncă, nerespectarea timpului de muncă/ odihnă, neacordarea concediului de odihnă, respectiv neplata zilelor de concediu medical, muncă la negru, neeliberarea de către angajator a documentelor (adeverinţă vechime, carnet de muncă) la solicitarea salariatului; în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă – neasigurarea condiţiilor corespunzătoare de muncă, neasigurarea echipamentului de protecţie. În majoritatea petiţiilor înregistrate pe domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, petiţionarii au reclamat nerespectarea obligaţiilor de către angajatori privind asigurarea condiţiilor de muncă în următoarele domenii de activitate: minerit, comerţ, transporturi de marfă sau de persoane, pază şi protecţie, panificaţie. Aspectele priveau neasigurarea echipamentului individual de lucru şi de protecţie, neefectuarea instructajului la locul de muncă şi alte situaţii privind securitatea şi sănătatea în muncă. Din totalul de 283 de petiţii, 34 au fost redirecţionate pentru soluţionare către alte instituţii publice abilitate, 27 au fost clasate (în baza art. 7, respectiv 10 din Ordonanţa nr. 27/ 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, actualizata), alte câteva sunt în curs de soluţionare, iar restul au fost soluţionate în termenul legal. “În Ordonanţa deja menţionată sunt precizate şi termenele de soluţionare a petiţiilor şi anume în art. 8 avem stipulat faptul că autorităţile şi instituţiile publice sesizate au obligaţia să comunice petiţionarului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, răspunsul, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă, respectiv în art. 9 care prevede că în situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o cercetare mai amănunţită, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice poate prelungi termenul prevăzut la art. 8 cu cel mult 15 zile”, a declarat George Romanescu, inspectorul şef al ITM Gorj.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here