Sute de mii de euro pentru proiecte de încurajare a activităţilor turistice

419
activitati turisticeAgenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) anunţă faptul că s-a deschis pe 12 octombrie sesiunea pentru depunerea proiectelor în cadrul Măsurii 313 – „Încurajarea activităţilor turistice”, care se încheie pe 6 noiembrie 2009. Suma alocată pentru finanţarea proiectelor care vor fi depuse în această sesiune este de 68.027.847 Euro.

Sprijinul nerambursabil acordat în cadrul acestei măsuri de investiţii este de maxim 200.000 de euro pentru un proiect. Termenul limită pentru depunerea proiectelor în cadrul acestei sesiuni este vineri, 6 noiembrie, ora 12:00. Cererile de finanţare pentru proiectele de investiţii se depun la sediile Oficiilor Judeţene ale APDRP pe raza cărora se realizează investiţia. Pentru a fi selectat spre finanţare, proiectul trebuie să acumuleze puncte, conform criteriilor de selecţie menţionate în Ghid.

Reprezentantul legal trebuie să fie persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relaţia contractuală cu Agenţia, conform legislaţiei în vigoare. Depunerea Cererii de Finanţare se poate face de orice altă persoană, cu procură notarială din partea persoanei desemnate să reprezinte solicitantul, conform legislaţiei în vigoare. O altă completare priveşte faptul că beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să realizeze investiţia sau dreptul de folosinţă, pe o perioadă de cel puţin 10 ani.
Se pot acorda şi avansuri
Pentru încadrarea corectă a activităţilor din proiect în codul CAEN , se va lua în considerare noul cod CAEN revizuit 2, editat de Institutul Naţional de Statistică- Centrul Naţional de Pregătire în Statistică, ce cuprinde detalierea activităţilor prevăzute în codurile CAEN. Pentru beneficiarii publici care accesează Măsura 313, decontarea TVA-ului reprezintă o cheltuială neeligibilă, conform art. 71(3) din Regulamentul 1698/2005.
De asemenea, cuantumul avansului pe care beneficiarul îl poate solicita a crescut de la 20% la 50%. Astfel, pentru beneficiarul al cărui Contract de finanţare s-a încheiat în perioada 1 ianuarie 2009 – 31 decembrie 2010 şi care a optat în Cererea de Finanţare sau până la data depunerii primei cereri de plată, pentru obţinerea valorii avansului în vederea demarării investiţiei, APDRP poate să acorde un avans de maxim 50% din valoarea ajutorului public.
Tot în ceea ce priveşte avansul, în Ghidul solicitantului este menţionat că beneficiarul care a încasat de la Autoritatea Contractantă plata în avans şi solicită prelungirea perioadei de execuţie, este obligat, înaintea solicitării prelungirii duratei de execuţie iniţiale a contractului, să justifice, pe bază de documente, acoperirea avansului până la data încheierii duratei de execuţie iniţiale prevăzută în Contractul de Finanţare. Tot conform noilor condiţii, beneficiarul este obligat să nu înstrăineze sau să modifice proiectul pe o perioadă de 5 ani de la ultima plată efectuată de Agenţie.
O altă completare adusă Ghidului Solicitantului este că Studiul de fezabilitate sau Documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, sunt necesare şi pentru ONG-uri. De asemenea, Comunele şi Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară trebuie să prezinte Avizul tehnic emis de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, pentru toate acţiunile din cadrul proiectului.
Ce presupune Măsura 313?
Măsura 313 – „Încurajarea activităţilor turistice” face parte din Axa III –„Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” şi are ca obiectiv general dezvoltarea activităţilor turistice în zonele rurale care să contribuie la creşterea numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi la creşterea atractivităţii spaţiului rural.
Obiectivele specifice ale Măsurii 313 se referă la crearea şi menţinerea locurilor de muncă prin activităţi de turism, în special pentru tineri şi femei, la creşterea valorii adăugate în activităţi de turism, la crearea, îmbunătăţirea şi diversificarea infrastructurii şi a serviciilor turistice, cât şi la creşterea numărului de turişti şi a duratei vizitelor acestora.
Obiectivele operaţionale vizează creşterea şi îmbunătăţirea structurilor de primire turistică la scară mică, dezvoltarea sistemelor de informare şi promovare turistică, crearea facilităţilor recreaţionale în vederea asigurării accesului la zonele naturale de interes turistic.
Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 313 sunt micro-întreprinderile, dar şi persoane fizice neînregistrate ca agenţi economici care se vor angaja ca până la data semnării contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată şi să funcţioneze ca microîntreprindere.
Izabella MOLNAR

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here