Spor de condiții vătămătoare, încasat ilegal de primarul și viceprimarul de Berlești! Curtea de Conturi a depistat nereguli crase la primăria condusă de Berlescu

2729

Controlul Curții de Conturi-Camera de Conturi Gorj, desfășurat în luna noiembrie 2018, la Primăria Berlești, pentru anul financiar 2017, a scos în evidență o serie de nereguli și chiar un prejudiciu adus instituției publice locale. Verificatorii au stabilit că primarul Iulian Berlescu și vicele Matei au încasat ilegal spor de condiții vătămătoare în sumă de 13.100 de lei, ce reprezintă abateri de la lege. De altfel, pentru însușirea ilegală a acestui spor, edilul liberal s-a ales cu un dosar penal, aflat în cercetare la Poliția Stoina, încă din 2018. Cei de la Camera de Conturi au mai constatat în urma verificării la acest UAT și neîncasarea unor venituri în sumă de 12.773 de lei în cadrul legal de prescripție, dar și efectuarea unor cheltuieli pentru activități culturale fără prevederi bugetare în sumă de peste 20.000 de lei. Probleme grave s-au constatat la întocmirea unor angajamente legale privind serviciile prestate de firma CL, cu nerespectarea legislației privind achizițiile publice, dar și la neconstituirea garanției de bună execuție la lucrarea de reparații drumuri din comună.

În raportul Curții de Conturi, realizat cu un an în urmă, la Primăria Berlești s-au constatat abateri de peste 445.000 de lei numai la elaborarea proiectului de buget propriu, fiind majorate incorect cu această sumă veniturile proprii în bugetul pe 2017.
Probleme grave s-au constatat și la evidența consumului de apă potabilă la gospodăriile populației, unde s-a stabilit că nu s-au înregistrat în evidența contabilă veniturile de încasat din activitatea de alimentare cu apă și nu au fost raportate prin situații financiare date cu privire la creanțele de încasat din această activitate. S-a mai constatat, de asemenea, că nu au fost întocmite documente justificative cu privire la darea în administrare către Școala Gimnazială Lihulești a clădirilor și terenurilor aferente și nici pentru materialele de natura obiectelor de inventar. Verificatorii au stabilit un prejudiciu de 12.772 de lei pentru primărie, sumă ce reprezintă taxe și impozite neîncasate în cadrul termenului de 5 ani prevăzut de lege. Primăria nu a aplicat măsuri de executare silită la acest capitol iar banii nu au fost încasați de la rău-platnici.

Apă fără aviz!
În ceea ce privește activitatea de alimentare cu apă se subliniază că aceasta se desfășoară din 2016 fără a fi stabilită și aprobată forma de gestiune directă și ,,fără licența operatorului final”. Această investiție a fost parțial recepționată în 2015. Verificatorii constată că ,,recepția parțială a lucrărilor de construcții efectuate de entitate la acest obiectiv de investiții nu are bază legală,, asta deoarece recepția trebuia făcută la finalizarea lucrării și cea finală la expirarea perioadei de garanție. La recepția din 2015 nu a participat dirigintele de șantier, comisia de recepție nu e formată din specialiști în domeniu, iar la aceasta nu a fost prezent un reprezentant al Inspectoratului de Stat în Construcții.
De asemenea, tariful la apă nu a fost avizat de ANRSC, prețul de 2,30 de lei fiind aprobat numai de CL Berlești în octombrie 2015. Verificatorii concluzionează în noiembrie 2018 că la acel moment alimentarea cu apă din cadrul primăriei din Berlești nu era organizată și nu funcționează în conformitate cu cadrul legal.

15% spor de condiții vătămătoare
În urma verificării drepturilor salariale acordate personalului primăriei se constată că în perioada ianuarie-iunie 2017, primarul și viceprimarul au încasat spor de condiții vătămătoare în proces de 15%, ce a fost aplicat la indemnizația prevăzută de lege.
Deși aleșii locali nu sunt asimilați funcționarilor publici, la Berlești se trece de această prevedere legală, iar cei doi încasează 13.100 de lei ilegal.

Hora satului fără hotărârea CL
Verificatorii mai scot în evidență că pentru hora satului organizată de sărbătorile pascale în 2017 nu s-a elaborat o hotărâre de CL. S-au dat astfel unei firme 3000 de lei în baza unui referat de necesitate.
O eroare s-a comis și pentru organizarea zilelor comunei când s-au luat 30.000 de lei de la alte cheltuieli cu bunuri și servicii și nu de la cultură. La fel s-a procedat și în cazul achiziționării unor costume populare, cheltuindu-se 14.000 de lei.

Greșeli grave pentru Gospober Prest SRL
În raport se menționează că primăria a achiziționat servicii prestate de salariații firmei CL fără să fie nominalizate timpul de servicii prestate ori valoarea lucrărilor. La fel s-a procedat și pentru decontarea către această societate a transportului elevilor de la Liceul Tehnologic Bustuchin și pentru realizarea unor servicii de excavare.
Verificatorii constată încheierea eronată dintre primărie și firmă a acestor contracte de prestări servicii, fără un acord cadru ori contracte subsecvente. Valoarea abaterilor în acest caz este de 119.635 de lei.

Decontarea unor cheltuieli de cadastru, mai mare decât în contract
În raport se subliniază că primăria a achitat servicii de cadastru la un preț mai mare decât era în contractul cu furnizorul acestui serviciu. Se mai menționează că nu există aprobare a CL pentru cadastrare.
În raport se subliniază neconstituirea garanției de bună execuție pentru lucrări de reparații a unor drumuri sătești, contract încheiat în aprilie 2017 și decontarea serviciilor prestate de Multisoft SRL fără documente justificative, în speță, foi de parcurs. În document se arată și că s-a făcut plata unor achiziții de produse fără furnizarea tuturor echipamentelor prevăzute în caietul de sarcini, mai precis pentru buldoexcavatorul în valoare de 249.900 de lei cu TVA cumpărat în august 2017. Ciocanul hidraulic lipsă de pe utilaj a fost adus de firmă mult mai târziu.
ANAMARIA STOICA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here