Slavă, mulțumită și închinăciune, pentru toate să înălțăm! – ,,Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare Fecioară, întru tot lăudată, nu înceta a te ruga pentru noi, nevrednicii robii tăi”!

1902

Pentru că în fiecare an, la 21 noiembrie, este prăznuită prima mare sărbătoare din Postul Naşterii Domnului, «Intrarea Maicii Domnului în Biserică», numită şi Aducerea Maicii Domnului la Templu, sărbătoare care, în credinţa populară, poartă numele de «Vovidenie» sau «Ovedenie», am să prezint pe scurt, faptul că în temeiul tradiţiei, părinţii Maicii Domnului, Sfinţii Ioachim şi Ana, lipsiţi de copii (în Galileea acelor timpuri era consiterat un păcat să nu ai copii), dar foarte credincioşi, L-au rugat pe Dumnezeu să le dăruiască bucuria de a fi părinţi, făgăduind că dacă vor avea un copil, îl vor duce la templu şi îl vor închina Lui. Ascultând rugăminţile celor doi, un înger le vesteşte la scurtă vreme că vor avea o fată, pe care o vor numi Maria. Astfel, Sfinţii Părinţi şi-au respectat promisiunea făcută lui Dumnezeu, astfel că la trei ani de la naşterea Maicii Domnului, au parcurs timp de trei zile drumul de la Nazaret şi au dus-o pe fiica lor la templul din Ierusalim. Am spus că prezint pe scurt ceva interesant, sper eu, aşa că, în încheiere, vă trimit o scurtă
Rugăciune la Intrarea Maicii Domnului în Biserică
,,Preacurată Doamnă Stăpână, de Dumnezeu Născătoare Fecioară, care poți face tot binele, primește aceste cinstite daruri, care se cuvin numai ție, de la noi nevrednicii robii tăi, Ceea ce ești aleasă din toate neamurile și te-ai arătat mai înaltă decât toate făpturile cerești și pământești. Căci pentru tine a fost cu noi Domnul puterilor și prin tine am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu și ne-am învrednicit de Sfântul Trup și de Preacuratul Lui Sânge. Pentru aceasta fericită ești în neamurile neamurilor, ceea ce ești de Dumnezeu fericită, mai luminată decât heruvimii și mai cinstită decât serafimii…Și acum, Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare Fecioară, întru tot lăudată, nu înceta a te ruga pentru noi, nevrednicii robii tăi, ca să ne izbăvim de sfatul celui înșelător și de toată primejdia, și să fim păziți nevătămați de toată lovirea cea înveninată a diavolului; ci până în sfârșit cu rugăciunile tale păzește-ne pe noi neosândiți. Ca prin paza și cu ajutorul tău fiind mântuiți, slavă, laudă, mulțumită și închinăciune, pentru toate să înălțăm, Unuia în Treime Dumnezeu, Ziditorul tuturor, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin”.
Drd. Radu FĂINIŞI, master în Teologie

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here