SJU Târgu-Jiu angajează asistent medical principal la Urologie

826

Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Târgu Jiu organizează concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante, de asistent medical principal la Secţia Urologie. 17 iulie 2018, ora 16.00, este data limită pentru depunerea dosarelor, iar candidații trebuie să aibă o vechime de minim 5 ani.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească toate condițiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt: diplomă de licenţă în specialitate/diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate/diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform H.G. nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii în specialitatea medicală/generalist; certificat de membru cu avizul anual al O.A.M.G.M.A.M. din România sau după caz adeverinţă eliberată de O.A.M.G.M.A.M. din România, din care să rezulte că poate exercita profesia de asistent medical la data concursului; examen pentru obţinerea gradului de principal; minimum 5 ani vechime ca asistent medical.

Termen limită pentru înscriere
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 17 iulie 2018, ora 16.00: data limită pentru depunerea dosarelor; 25 iulie 2018, ora 12.00: proba scrisă (test grilă); 30 iulie 2018, ora 12.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține mai multe documente.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu-Jiu, din Str. Progresului nr. 18, judeţul Gorj, telefon 0253/237.803, interior 307.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here