SGA a reactualizat planurile locale de apărare din judeţ

595

Având în vedere prevederile  Ordinului nr. 1422/192/2012 al ministrului Mediului şi Pădurilor şi al ministrului Administraţiei şi Internelor, pentru aprobarea «Regulamentului pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţiile hidrotehnice şi poluări accidentale pe cursurile de apă», cu asistenţa tehnică şi coordonarea Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj, în cursul săptămânii trecute a fost finalizată acţiunea de reactualizare a unui număr de 70 de planuri locale de apărare ale Comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă din judeţul Gorj pentru perioada 2018 – 2021,  urmând ca acestea să fie avizate de către Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Gorj şi aprobate de către preşedintele Comitetului judeţean – prefectul judeţului.

 

Planurile de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale s-au întocmit în scopul realizării în timp scurt, în mod organizat şi într-o concepţie unitară, a măsurilor de prevenire şi reducere a efectelor inundaţiilor, gheţurilor şi poluărilor accidentale, precum şi desfăşurarea, cu maximă eficienţă, a intervenţiilor de urgenţă pentru limitarea şi lichidarea urmărilor acestor tipuri de risc asupra populaţiei, animalelor, bunurilor materiale şi factorilor de mediu. Pentru efectuarea lucrărilor cuprinse în Planul Tehnic al anului în curs, Sistemul de Gospodărire a Apelor (SGA) Gorj desfăşoară în continuare o serie de lucrări de exploatare, întreţinere şi reparaţii la lucrările aflate în administrare proprie. Pentru asigurarea secţiunii de scurgere a apelor şi punerea în siguranţă a proprietăţilor (case+anexe gospodăreşti) cetăţenilor riverani cursurilor de apă, echipele judeţene ale Sistemului de Gospodărire a Apelor au continuat lucrările de întreţinere dig la regularizare râu Jiu aval Roşia Vlăduleni şi regularizare râu Amaradia la Târgu-Logreşti, zona Moşteni. Pentru consolidarea malurilor pârâului Cartiu, la Turcineşti, s-au pus în operă saltele şi gabioane, lucrarea fiind în curs de execuţie. În vederea executării lucrărilor de recalibrare albie şi consolidări vegetative pe malul drept al pârâului Cioiana la Peşteana, aval pod DN 66, Târgu-Jiu – Ţânţăreni, Sistemul de Gospodărire a Apelor a efectuat defrişări mecanice a suprafeţelor şi decolmatare albie pârâu Cioiana prin executarea de terasamente cu excavatorul. În vederea evitării producerii de inundaţii şi eliminării eventualelor pagube, Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj are în curs de execuţie lucrarea de decolmatare pârâu Ghia la Crasna, zona aval pod DJ 665 C, sat Cărpiniş şi apărare de mal din saltele şi gabioane. Toate aceste lucrări se execută cu personalul muncitor al SGA Gorj, coordonat de personalul de specialitate. De asemenea, potrivit lui Ion Călinoiu, şeful SGA Gorj, la sediul instituţiei, în data de 29 septembrie 2017,  s-a întrunit Comitetul tehnic de colaborare la nivel judeţean, înfiinţat în baza Ordinului Comun al Ministerului Mediului nr.1058/26.07.2017 şi al Ministerului Mediului şi Pădurilor nr.841/27.07.2017, alcătuit din reprezentanţi ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj, Garda Forestieră judeţeană Gorj, Comisariatului Judeţean  Gorj al Gărzii Naţionale de mediu, Direcţiei Silvice Gorj, Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj,  Direcţiei de Sănătate Publică Gorj. În cadrul şedinţei, s-a analizat situaţia  alimentării cu apă şi evacuării apelor menajere uzate, în zona turistică Rânca, stabilindu-se ca şi  concluzie, necesitatea preluării sistemului de alimentare cu apă şi evacuare a apelor uzate menajere, de către operatorul regional S.C.Aparegio Gorj S.A. şi obţinerea autorizaţiei de gospodărire a apelor.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here