Sfinte Liturghii Arhiereşti la Hramul Mănăstirii «Sfânta Treime» de la Strâmba-Jiu, Gorj

860

În Duminica Sărbătorii «Pogorârea Sfântului Duh» sau «Rusaliile» sau «Cincizecimea», Mitropolitul Olteniei împreună cu un ales sobor de preoţi şi diaconi în frunte cu Preacuviosul Părinte Vladimir Dorângă, exarh la Catedrala Mitropolitană din Craiova, a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească în altarul de vară al Mănăstirii «Sfânta Treime» de la Strâmba-Jiu, Oraşul Turceni, ca o pregustare a sărbătoririi hramului tradiţional pe care acest vechi aşezământ monahal îl cinsteşte în fiecare an, a doua zi după Rusalii, în ziua Preasfintei Treimi.

“Sfântul Duh să fie pretutindeni în viaţa noastră, pentru mântuirea noastră”
În cuvântul de învăţătură, rostit după oficierea Sfintei Liturghii, Mitropolitul Olteniei a pornit de la faptul că această zi este considerată şi Duminica cea mare, pentru că Sf. Ioan Evanghelistul, ne spune că e «ziua cea mare» sau «ziua cea de pe urmă», când Mântuitorul Hristos le-a spus celor ce erau de faţă: «Cel care însetează, să vină la mine şi să bea» şi ne spune Scriptura: «izvoare de ape vii, curgătoare, vor curge din pântecele său», iar “Duminica de astăzi este a «Pogorârii Duhului Sfânt», pentru că după Învierea şi Înălţarea la ceruri a Mântuitorului Hristos, după făgăduinţa pe care Mântuitorul a făcut-o Sfinţilor Apostoli, a trimis pe Preasfântul Duh peste ei, atunci când se aflau la rugăciune în Ierusalim. Deci, această făgăduinţă s-a împlinit după porunca Mântuitorului şi prin ascultarea Sfinţilor Apostoli care au rămas în Ierusalim, au fost de faţă la Înălţarea Domnului, când s-a ridicat la ceruri şi a şezut de-a dreapta Tatălui, când Sfinţii Apostoli s-au întors în Ierusalim cu bucurie mare, pentru că, deşi Mântuitorul s-a înălţat la ceruri, ei au primit făgăduinţa că Domnul va fi cu ei până la sfârşitul veacurilor. El este chiar şi cu noi, cei de astăzi, întrucât această promisiune a Domnului rămâne valabilă pentru toţi credincioşii care fac parte din biserica noastră ortodoxă, cea care aşteaptă învierea morţilor şi viaţa veacului… Întotdeauna, Duhul Sfânt ne apără să nu fim vătămaţi de focul dumnezeirii, ne învaţă Taina Rugăciunii, ne ajută să stăruim în rugăciune, ne dă cuget curat ca să-L chemăm pe Dumnezeu şi să ni se împlinească cererile noastre. Prin Sfinţii Părinţi, Duhul Sfânt ne-a rânduit slujbele, chiar şi cum să stăm în biserică, pentru că în timpul Sfintei Liturghii, nu se stă jos la Sfânta Evanghelie, nu se stă jos la chemarea Duhului Sfânt, când se sfinţesc darurile. Duhul Sfânt are o ritmicitate, ca la o cântare, iar noi trebuie să fim «în pas» cu Duhul Sfânt! Drept urmare, Sf. Ap Pavel ne propune ca «Duhul să nu-l stingem», iar prin căderea noastră în păcat, stingem Duhul Lui Dumnezeu! Se întâmplă uneori ca lumina din interiorul nostru să slăbească sau să înceteze! Cel care îşi nesocoteşte viaţa cu vorbe de ocară, cu minciună sau cu judecata celorlalţi, acela pierde lumina, pentru că Duhul Lui Dumnezeu nu locuieşte în sufletele păcătoase! Se ştie că pe timpul Potopului lui Noe a fost slobozită o porumbiţă care neavând unde să se aşeze s-a întors înapoi în corabie, iar de aici vom înţelege că Duhul Lui Dumnezeu, dacă nu are pe cine să se aşeze în biserică, se întoarce de unde a plecat, iar noi rămânem într-o pierzanie a fiinţei noastre. Dacă nu vom dobândi Duhul Sfânt şi dacă Lumina Lui Dumnezeu nu va fi în sufletele noastre, nu ne vom putea înfăţişa la judecata Mântuitorului Hristos, ca să primim Împărăţia Cerului ca moştenire, pentru că Duhul Lui Dumnezeu este cel mai de preţ în viaţa noastră! Sfinţii au agonisit această energie a Duhului Sfânt, strălucind în lumea aceasta şi biruind vrăjmaşii de la «vămile» văzduhului, pentru a ajunge în Împărăţia Lui Dumnezeu! Deci, să ne facem sufletele curate, să ne trezim cât este timpul, «că vine noaptea, când nimeni nu mai poate lucra», cum ne spune Sf. Ap Pavel. Ziua cea mare despre care vorbeşte Sf. Ioan Evanghelistul este ziua mântuirii noastre, este ziua cea din urmă, pentru că sfârşitul omului, nu îl ştie decât Dumnezeu! Poate fi ziua cea mare, atunci când Îl vom vedea pe Dumnezeu, când vom primi bucuria de a fi împreună cu Dumnezeu! Sfântul Duh este pretutindeni şi este mângâietorul, cel care ne ajută în fiecare moment să depăşim greutăţile vieţii! Dacă îl avem în sufletele noastre, nu mai avem trebuinţă de nimic! El ni se face hrană, ni se face mângâiere, pentru ca să trăiască aici şi în veşnicie. Să-L rugăm pe Preasfântul Duh să plinim ceea ce ne-a rânduit în Biserică prin Sfinţii Părinţi, să ne spovedim şi să ne împărtăşim, iar cu aceste daruri bogate, să fim înaintea Judecăţii Lui Dumnezeu! Sfântul Duh să fie pretutindeni în viaţa noastră, pentru mântuirea noastră, în veci, Amin”!

Sfânta Treime să se sălăşluiască în sufletele noastre, în casele noastre să aducă bucurie, să aducă pace, să aducă iubire de Dumnezeu
Luni, 28 mai 2018, la Hramul Mănăstirii «Sfânta Treime», de la Strâmba-Jiu, cu participarea obştei sfintei mănăstiri, păstorită de către Maica Stareţă Marina Gligor Stavrofora, cu participarea a sute de credincioşi veniţi din tot judeţul, inclusiv a Maicii Stareţe Pahomia Pascu, de la Mănăstirea «Dealu Mare», a fost oficiată, în altarul de vară, Sfânta Liturghie, de către un ales sobor de preoţi şi diaconi, mai ales că mulţimea de credincioşi care au umplut curtea mănăstirii, a pregustat Lumina dătătoare de viaţă şi de aleasă binecuvântare a Preasfintei Treimi. La sfârşitul oficierii Sfintei Liturghii, în cuvântul de învăţătură adresat celor prezenţi, Preacucernicul Părinte Constantin Grumăzescu, Preot în Episcopia Severinului şi Strehaiei, Paroh la Paraclisul Spitalului municipal din Drobeta-Turnu Severin, a spus că într-o asemenea zi de sărbătoare, cu toţi să avem dorinţa aceasta de a fi «îmbrăcaţi» cu puterile cele de sus, pentru ca preoţii, arhiereii să ducă mai departe puterea sfinţitoare a bisericii, ca să-i înveţe pe oameni Tainele Împărăţiei Lui Dumnezeu, făcându-se următori poruncii: «Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfântului Duh, că Eu voi fi cu voi, până la sfârşitul veacului!». De aceea, Preacucernicia sa ne-a îndemnat: “Să înţelegem că Dumnezeu este cu noi, cât timp avem Harul Duhului Sfânt, pecetluit prin Taina Mirungerii, a Sfântului Botez, pentru că Harul Duhului Sfânt e ca o flacără nestinsă, pentru că odată ce ne-am împărtăşit cu izvorul Harului, să ne dezbrăcăm de «omul cel vechi», ca să ne îmbrăcăm în «omul cel nou», după Chipul Lui Dumnezeu! Unora dintre noi, ni s-a dat harul de a sluji în rândul credincioşilor, de a sluji natura înconjurătoare, pentru a-i învăţa pe oameni Evanghelia Lui Hristos! Alţii au primit taina căsătoriei, pentru viaţa cea veşnică! Prin Harul Duhului Sfânt, cei bolnavi primesc harul dezlegător de păcat, vindecător, în acelaşi timp, al sufletelor şi al trupurilor noastre. Noi avem Harul Duhului Sfânt, dar, trebuie să conlucrăm prin credinţa noastră, prin faptele credinţei noastre, care trebuie să se vadă în milostenie, în ajutorare, în sporul aproapelui nostru! Deci, să rugăm şi noi pe Preasfânta Treime, Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, când spunem, Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, sau nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Sfântul Duh, iar, când spunem la rugăciune: «Preasfântă Treime, miluieşte pe noi, Doamne, curăţeşte păcatele noastre, Stăpâne, iartă fărădelegile noastre, Sfinte cercetează şi vindecă neputinţele noastre, pentru sfânt numele Tău», să-L rugăm pe Bunul Dumnezeu, pe Sfânta Treime, să se sălăşluiască în sufletele noastre, în casele noastre să aducă bucurie, să aducă pace, să aducă iubire de Dumnezeu Cel Slăvit în Treime, Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, Amin”!

“Să ne bucurăm şi să aducem Slavă Lui Dumnezeu şi Preasfintei Treimi, la această măreaţă sărbătoare”
La rândul său, Preacuviosul Părinte, Protosinghel Irineu, preotul de altar al sfintei mănăstiri a ţinut să-I mulţumească, în primul rând Bunului Dumnezeu şi Preasfintei Treimi, pentru darul şi bucuria sufletească pe care le simţim cu toţi la acest mare praznic împărătesc! “Fac mulţumire fraţilor preoţi din satele apropiate, care au avut dragostea şi bunăvoinţa ca împreună cu enoriaşii să fie la sfânta mănăstire în această zi de praznic, pentru a înălţa cântări şi rugăciuni Preasfintei Treimi. Mulţumim obştei sfintei mănăstiri, care împreună cu Maica Stareţă Stavrofora Marina, cu toţi ostenitorii care au pregătit sfânta sărbătoare, cea de ieri şi cea de astăzi! Vă mulţumesc tuturor, care prin dragoste, prin osteneală, aţi lăsat grijile lumeşti, măcar pentru câteva ore, ca să ne bucurăm şi să aducem Slavă Lui Dumnezeu şi Preasfinteu Treimi, la această măreaţă sărbătoare. Rog pe Bunul Dumnezeu, pe Preasfânta Treime, pe Maica Domnului, să trimită Harul Preasfântului Duh peste voi toţi, peste familiile voastre, peste casele voastre, iar Maica Domnului să vă numere paşii, dragostea şi osteneala cu care aţi venit aici, la Sfânta Mănăstire «Sfânta Treime»! Bunul Dumnezeu să vă ajute şi să vă dăruiască sănătate, multă fericire duhovnicească şi sufletească, în veci, Amin”!
Profesor, Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here