Sfînta Liturghie la Catedrala Sf. Împăraţi Constantin şi Elena din Târgu-Jiu

445

Ieri, 21 mai, de praznicul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, în prezenţa Înalt Preasfinţitului Părinte academician dr. IRINEU, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei a fost oficiată Sfînta Liturghie, cu participarea unui numeros sobor de preoţi şi diaconi din Protoieria Tg.Jiu.

În faţa a peste două-trei sute de credincioşi veniţi să se închine la icoana Sfinţilor Împăraţi au răsunat rugăciunile de slavă şi de mulţumire pentru darurile sfinte ale proniei cereşti, dar şi mulţumirile adresate sfinţilor zilei, “cei care au fost chemaţi de Dumnezeu să se roage pentru noi toţi credincioşii creştini”!

Dumnezeu i-a dat Împăratului Constantin vedenia sfintei Cruci!
Aşa cum a subliniat Întîistătătorul eparhiei noastre, “Sfinţii Împăraţi” Constantin şi Elena au fost binecinstitori de Dumnezeu şi au avut ocazia să vadă jertfelnicia creştinilor de pretutindeni, iar noi trebuie să înţelegem bine că Dumnezeu i-a dat Împăratului Constantin cel Mare vedenia sfintei Cruci, pentru a fi învingător cu duşmanii de la “Podul Vulturului”!

Sf. Împărat Constantin a fost chemat de Dumnezeu, nu de oameni!
Uşor gălăgioşi, poate marcaţi de căldura toridă de afară, cei prezenţi au aflat din cuvîntarea Mitropolitului Olteniei că Împăratul Constantin a biruit forţele întunericului şi ne-a scos la lumina credinţei dreptmăritoare, că numai semnul Sfintei Cruci este salvarea Imperiului, că numai acest semn înălţător al Crucii marchează începutul unei noi vieţi pe pămînt!
Înainte de a primi toiagul bisericesc din partea slujitorilor altarului din Municipiul Tg.Jiu, Mitropolitul Olteniei, a spus în încheiere: “Să reţinem, fraţilor şi surorilor, că Sf. Împărat Constantin cel Mare a fost chemat de Dumnezeu, nu de oameni! Tocmai de aceea, Biserica noastră îl consideră un Păstor destoinic, acela care a rînduit treburile bisericii din afara ei, pentru a ne reda nouă încrederea că numai credinţa ne poate mîntui”!
Profesor, Vasile Gogonea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here