Sfințirea Bisericii din Parohia Pițic

381

În cea de-a 7-a Duminică după Sfintele Paşti (16 iunie) și la o săptămână înaintea Pogorârii Sfântului Duh (Rusaliile), Înalt Preasfinţitul Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, înconjurat de un numeros sobor de preoţi şi diaconi din Protoieria Tg. Cărbunești, a fost prezent în mijlocul credincioşilor din Parohia gorjeană Pițic, din Comuna Bumbești-Pițic, unde a oficiat Sfânta Liturghie şi slujba de sfinţire a Bisericii “Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul”.

În fața celor câteva sute de credincioși prezenți la Sfânta Liturghie, în mijlocul cărora s-a aflat și Ion Călinoiu, Președintele Consiliului Județean Gorj, pentru strădania deosebită în vederea finalizării acestui obiectiv, a primit gramată de mulțumire din partea Mitropoliei Olteniei preotul paroh Ioan Săpun, iar d-l inginer Ion Sorin Băluță, prin osteneala și cheltuiala căruia s-au realizat în perioada 2002-2013 lucrările de construcție a bisericii din această parohie, sfânt lăcaș a cărui piatră de temelie a fost pusă de ÎPS Teofan, la 30 iunie 2002, a primit Crucea Sfântului Nicodim de la Tismana clasa I, conferită la ședința mitropolitană din Craiova.

“Să-mi permiteți să afirm că această biserică este «cununa preoției mele»”
În dialogul pe care l-am avut cu Părintele paroh Ioan Săpun, acesta a ținut să sublinieze că: “Sfințirea acestei biserici, pot spune că este un moment unic în viața mea, cu toate că este cea de-a treia biserică pe care o păstoresc! Vă rog să-mi permiteți să afirm că această biserică este «cununa preoției mele», mai ales că am avut bucuria de a fi fost înconjurat de mulți credincioși cu suflet mare! Prezența ÎPS Irineu la această sărbătoare mă obligă și îmi dă putere ca totul să iasă bine și să ne bucurăm că suntem astăzi împreună”! În cuvântul de mulțumire, preotul paroh a spus: “Înalt Preasfințite Stăpâne, vă mulțumesc în numele credincioșilor mei, că ați venit aici pentru a binecuvânta strădania noastră! Domnule inginer Sorin, vă mulțumesc profund că mi-ați oferit ceea ce n-am visat niciodată! Iubiți frați creștini, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru prezență, și vă promit că mă voi ruga la Bunul Dumnezeu pentru sănătatea, pentru binele și liniștea și pentru mântuirea sufletelor dumneavoastră, Amin”!

“Este o sărbătoare pentru că la sfințirea unei biserici participă și îngerii și oamenii”
Prin cuvinte de o pilduitoare profunzime și de o reverberație care au avut darul să sensibilizeze trăirea lăuntrică a celor câteva sute de credincioși prezenți la sfânta slujbă, Mitropolitul Olteniei a ținut să sublinieze că: “Sfințirea unei biserici este o mare sărbătoare și o mare bucurie pentru toți credincioșii, ca și pentru ierarhul locului. Este o sărbătoare, pentru că la sfințirea unei biserici participă și îngerii și oamenii! Așa spunem întotdeauna: Această Casă plină este de slavă cerească! Cunoaștem aceste adevăruri încă din Vechiul Testament. Când Dumnezeu a voit să locuiască lângă poporul său, a poruncit lui Moise să facă un lăcaș pe care l-a numit «cortul mărturiei», adică locul în care El, Creatorul cerului și al pământului, să se arate, să asculte rugăciunile, să-l ocrotescă pe popor, să-l călăuzească și să-l conducă spre Țara făgăduinței, spre pământul cel așteptat. Mai apoi, prin David prorocul și prin Solomon, fiul său, a zidit la Ierusalim un templu, un loc sfânt, la care atât împăratul, cât și constructorii și preoții s-au rugat ca să trimită Dumnezeu Duhul Sfânt, să trimită lumină cerească, să trimită semnul că sfințește locul acela. Și deodată, se spune în Sfânta Scriptură, a acoperit un nor luminos templul, și a stat așa multe zile, închipuind prin aceasta prezența Lui Dumnezeu și lucrarea preasfântă asupra templului și asupra poporului lui Dumnezeu! Bineînțeles, că toate acestea, și cortul, și templul din Ierusalim, nu erau altceva decât preînchipuiri ale bisericii noastre creștine”!

Sfințirea bisericii este poruncită de Însuși Mântuitorul Iisus Hristos
Întâistătătorul Mitropoliei noastre a precizat în cele din urmă: “Așa cum ne spune Mântuitorul Hristos, că vor veni zilele, cum zicea femeii samarinence, când adevărații închinători în Duh și Adevăr, nu se vor închina nici în Ierusalim, nici în Garisim, locul de baștină al acestei femei, ci, se vor închina pretutindeni în lume, pentru că Duh este Dumnezeu, și cel ce se închină lui, trebuie să se închine în Duh și în adevăr. Așadar, închinarea noastră și cinstirea noastră, sfințirea bisericii este poruncită de Însuși Mântuitorul Iisus Hristos! Este o realitate pe care noi o trăim astăzi! Deci, într-o laudă, avem această bucurie sfântă a sfințirii de biserici! Și praznicul de astăzi, va rămâne negreșit, în inimile dumneavoastră, așa cum și noi, când eram mai mici, ținem minte lucrurile frumoase pe care le-am trăit în copilărie. Și copiii, și urmașii dumneavoastră, vor avea ce povesti despre această zi minunată, așa cum spunem, această zi pe care a făcut-o Domnul, ca să ne bucurăm și să ne veselim într-însa. Felicităm pentru aceste lucruri pe părintele Ioan, preotul paroh, felicităm pe «fratele» Sorin, familia dumnealui, pe toți cei care l-au spijinit, pe toți ajutătorii și ostenitorii acestei sfinte biserici, pe domnul pictor, felicităm pe toți părinții care au venit aici, pe părintele exarh Ioachim Pârvulescu, vă felicităm și pe dumneavoastră, și spunem ca Sfântul Apostol Pavel: «Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea Lui Dumnezeu Tatăl, și împărtășirea Sfântului Duh, să fie cu voi cu toți, Amin»”!
Profesor, Vasile Gogonea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here