Seria nouă de bilete de tratament a ajuns la Casa de Pensii Gorj!

1466

Casa Județeană de Pensii (CJP) Gorj a primit, în această săptămână, cea de-a noua serie de bilete de tratament destinată beneficiarilor din județul nostru. 124 de bilete deja au fost repartizate nominal beneficiarilor, existând și patru tichete care poate fi revendicate de către doritori în baza documentelor justificative.

Biletele din seria curentă au ca dată de intrare perioada 27 – 30 iulie 2021. În ceea ce privește seria cu numărul nouă de bilete ce a ajuns la CJP Gorj, 124 dintre ele au fost deja repartizate beneficiarilor, aceștia putându-le ridica în zilele de 12, 13, 14, 15 și 16 iulie, în funcție de data comunicată fiecărui beneficiar. De asemenea, un număr de 4 tichete se află la dispoziția doritorilor, fiind valabile pentru stațiunea Geoagiu. Durata sejurului este de 16 zile, din care 12 zile de tratament balnear. Persoanele interesate, indiferent dacă au cerere depusă sau nu pentru această perioadă, se pot prezenta pentru solicitarea unui bilet de tratament balnear. Sunt de reținut următoarele: la cererea pentru acordarea unui bilet de tratament balnear, pensionarul nu mai este obligat să depună copia actului de identitate şi talonul de pensie; modelul de cerere poate fi descărcat de pe adresa: https://cjpgorj.ro/. Biletele de tratament balnear se eliberează beneficiarilor numai după legitimarea acestora, acestea fiind eliberate doar personal titularului sau unei alte persoane, desemnate de către titular prin procură autentificată, din care să rezulte că mandatarul este împuternicit să ridice biletul de tratament balnear. Biletele de tratament balnear se acordă individual. În cursul unui an calendaristic, unei persoane i se poate elibera un singur bilet de tratament balnear. În situația neridicării biletului de tratament balnear repartizat potrivit prezentelor criterii, pentru o serie, solicitantul mai poate obține un alt bilet de tratament balnear doar din categoria celor nevalorificate pentru seria respectivă sau, după caz, la cerere, pentru o altă serie. Ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicită bilete de tratament balnear este dată de ordinea descrescătoare a punctajelor aferente fiecărei cereri. Punctajul aferent fiecărei cereri este obținut prin însumarea punctajelor acordate pentru fiecare criteriu în parte raportat la numărul de criterii prevăzut pentru categoria respectivă. Dacă, în urma calculării punctajului, mai multe cereri au același punctaj, ele se ordonează descrescător după punctajul primit conform numărului de bilete de care a beneficiat în ultimii 2 ani. Dacă, după această etapă, mai multe cereri au același punctaj pentru criteriul 1, atunci ele se ordonează crescător după venit. Dacă şi după parcurgerea acestor două etape se identifică cereri cu același punctaj final, atunci persoanele se ordonează după numărul cererii, având prioritate cererea cu numărul cel mai mic.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here