Semne culturale de aprilie

462
Timpul, în sine, nu are conştiinţă proprie, el nici nu există în fapt, ci noi oamenii pentru a ne culege din anotimpul cel fără nume al eternităţii, ne numărăm resprirările si clipirile de pleoape, adunându-ne urmele trecerii noastre în amintirea comună pe care am numit-o istorie.

Fiecare loc este definit de amprentele pe care fiinţările de dinaintea noastră le-au lăsat ca un fel de moştenire pentru cei ce vor continua drumul.

În peisajul cultural gorjenesc al lunii aprilie, chiar dacă unii îşi începuseră periplul existenţial într-un aprilie, sau alţii trecuseră hotarul către veşnicie, trei nume revin de fiecare dată în atenţia noastră în această perioadă – un poet şi un epigramist – Artur Bădiţa şi Al. C. Calotescu Neicu.
Poetul, născut 26 aprilie 1951 la Polovragi, avea să declare “Arde tinereţea mea în fiecare poem”, iar străduinţa sa a fost mereu aceea de intrare într-un poem, o străduinţă scurtă dar intensă ca o primăvară, născătoare de înfrunzire, Artur Bădiţa a înfrunzit ramuri cu poezie şi apoi, “Ca un strigăt” a intrat “în propriul său ecou nesfârşit”.
Să pot intra în poem
Să pot intra în poem. Să dizolv lumea
în căutarea sensului liber.
Privind la lege, la semn.
Ca un strigăt în propriul său ecou nesfârşit.
Încredinţat trăiesc sau amân o trăire:
lance a fulgerului oprită în şa!
Numai tu adulmeci frigul,
zgomotul fiinţei în ape adânci.
Apoi speranţa că posed o limbă Românească.
Ea poate fi, ea este
această iritare a mea tânără
să pot prevedea ce adduce o frunză cu sine
Într-o asemenea noapte
despletită şi nebună de-atâta înţelepciune.
Numai că urmându-ţi curgerea
râul rămâne o înşelare. (din vol. Epifania focului, Ed. Măiastra)
Epigramistul, născut în Turceni, în 1888, Alexandru C. Calotescu-Neicu a intrat, aşa cum se precizează în volumul „Personalităţi gorjene, de-a lungul istoriei” de Vasile Bobocescu şi Alexandru Păsărin, în galeria scriitorilor-epigramişti de seamă ai vremii realizând şi o bogată activitate editorială, numele său fiind, însă, dat uitării vreme îndelungată, reintrând în atenţia noastră mai ales prin Festivalul de creaţie umoristică, ce-i poartă numele. Festivalul interjudeţean de umor „Al. C. Calotescu-Neicu” organizat de Centrul Judeţean pentru Conservarea Culturii Tradiţionale Gorj împreună cu Primăria, Consiliul local şi Casa de Cultură din Turceni, Biblioteca Judeţeană şi Liga Culturală „Fiii Gorjului” Bucureşti, se va desfăşura şi anul acesta pe 29 – 30 aprilie.
Iresponsabili
Nebunii sunt iresponsabili.
De ori-ce fac şi ori-ce spun.
Vedeţi ce strânsă legătură
Între ministru şi nebun
(din vol. Epigrame, Ed. CJCPCT Gorj)
Viorel Surdoiu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here