Semnal editorial: ”Mărturii despre județul Gorj în Primul Război Mondial” – vol. III, de prof. Gabriel Sarcină

1450

Recent a văzut lumina tiparului și cel de-al treilea volum al unei lucrări de referință pentru istoriografia Gorjului, scrisă cu acribie de distinsului prof. Gabriel Sarcină și intitulată ”Mărturii despre județul Gorj în Primul Război Mondial. Documente”. De menționat faptul că primele două volume cuprind documente identificate de către autor referitoare la Primul Război Mondial datate din perioadele 1916-1919 (vol. I), 1919 – 1921 (vol. II), iar cel de-al treilea volum, la care ne referim acum, fiind și ultimul din acest ciclu, cuprinde documente datate în perioada 1922-1977.
Volumul la care ne referim cuprinde 820 de documente (918 pag.) despre județul Gorj în perioada Primului Război Mondial, identificate de autor, ordonate cronologic, în funcție de zi, lună, an, cu începere de la data de 2 ianuarie 1922 până la 8 februarie 1977, indiferent de modul în care acestea au fost scrie ”de mână, tipărite, dactilografiate și tipărite”, așa cum menționează autorul.
Lucrarea beneficiază de o ”Notă” a autorului asupra acestei ediții și este structurată astfel: ”Sigle și prescurtări – denumiri de comune”; ”Sigle și prescurtări – nume proprii”; ”Datarea și rezumatele documentelor”; ”Documente”; ”Anexe”, ”Glosar”; ”Bibliografie”; ”Indice de locuri” și ”Indice de nume”.
De menționat faptul că ”Nota asupra ediției”, ”Sigle și prescurtări” și ”Datarea și rezumatele documentelor” sunt prezentate și în limba engleză.
Interesant de remarcat este și motto-ul sub care apare această lucrare, care cu siguranță l-a însuflețit pe autor în sârgul acestei formidabile munci și care a lucrat sub acest îndemn al reputatului istoric și om politic Nicolae Iorga, exprimat foarte sugestiv astfel: ”Suflați colbul de pe cronici și faceți să renască virtuțile bătrânilor de atunci în sufletul tinerilor de azi”!
Așa cum menționează și autorul, acest volum conține un mare număr de documente constând în ”decizii de împroprietărire sau de excludere de la împroprietărire ale foștilor mobilizați din campania 1916-1918 din comunele gorjene Bălești și Dănești”, numeroase tabele cu ”eroi gorjeni, invalizi, orfani și văduve de război sau cu împroprietărirea lumii I.O.V.R. …. registre cu pensionari I.O.V., gorjeni din Marele Război, precum și tabele cu rezerviști sau cu foști mobilizați … (și – n.a.) decorați”, și enumerarea poate continua.
Un set important de documente îl au în prim-plan pe învățătorul-erou Victor Popescu, ”cel care, către sfârșitul primului deceniu interbelic, a fost implicat ca martor, în câteva procese de înaltă trădare ale unor degenerați din epoca de vârf a ocupației germane și austro-ungare”.
De asemenea întâlnim documente referitoare la eroina Ecaterina Teodoroiu, la comisarul Ioan C. Popilian, la Arethia Tătărescu și operele brâncușiene dedicate ”eroilor gorjeni/români din Primul Război Mondial”, la donații acordate pentru refacerea unor lăcașuri de cult din județul Gorj, documente referitoare la Cimitirul Eroilor din Târgu-Jiu precum și la filialele gorjene ale Societăților ”Cultul Eroilor” și ”Ocrotirea Orfanilor de Război”. Identificăm pe parcursul lucrării, de asemenea, documente referitoare al prizonierii de război decedați în fostele lagăre ale diverselor state aparținând Puterilor Centrale, la decorații, la evenimente organizate pentru colecte publice destinate ridicării unor monumente închinate eroilor neamului sau pentru întreținerea cimitirelor sau a monumentelor eroilor și multe altele.
Sursele de documentare ale autorului pentru acest volum s-au diversificat față de cele precedente. Astfel, dacă la primele două volume, sursa informațiilor a fost exclusivă, respectiv fondul arhivistic al Serviciului Județean Gorj al Arhivelor Naționale, în cel de-al treilea volum, sursele autorului au fost completate cu documente păstrate cu sfințenie în diverse colecții particulare, precum cele ale doamnei Claudia Drăgoiescu, sau a domnilor Gabriel Boiangiu, Damian Berculescu, Sever Pavel, Dan Pupăză și Nelu Vasile, precum și cu alte lucrări documentare publicate între timp de către istoricii Dan Neguleasa și Dumitru Cauc.
Așa cum subliniam și în trecut cu prilejul apariției volumului precedent din această lucrare, parcurgerea documentelor este un exercițiu interesant pentru orice cititor, fie el acomodat cu istoria sau simplu doritor de a afla informații legate de evenimentele din Primul Război Mondial petrecute pe teritoriul județului Gorj și despre urmările acestuia.
Parcurgerea acestui volum, ca și a celor anterioare, oferă o sursă de documentare excepțională pentru cei interesați și pasionați de istorie, dar nu numai. Chiar cititorul obișnuit are prilejul să afle lucruri foarte interesante despre acele vremuri, poate despre înaintașii săi din comuna sau satul său natal, despre rude sau alți eroi care au făcut istorie pentru România.
Subliniem faptul că lucrarea ”Mărturii despre județul Gorj în Primul Război Mondial. Documente”, în ansamblul său, este o lucrare foarte importantă și în același timp interesantă care, trebuie să recunoaștem, solicită din partea cititorului obișnuit un anumit efort de înțelegere, dar cu siguranță că lecturarea acesteia, aduce în fiecare din noi, gânduri, reflecții, informații necunoscute și uneori extrem de prețioase, transpunându-ne în acele vremuri grele pentru orice locuitor din acest colț de țară, indiferent de poziția sa socială.
Apreciem totodată faptul că această lucrare este utilă și de un real folos școlii de azi, profesorilor de istorie, dar nu numai. Lucrarea se constituie și într-o importantă sursă de documentare pentru cei care doresc să se ocupe de istoricul unor localități din Gorj.
Ca și celelalte două volume anterioare ale lucrării, și ultimul, respectiv la cel care ne referim acum, a apărut în condiții grafice deosebite la Editura ”Măiastra” din Târgu-Jiu și a fost tipărită de către Tipografia ProdCom Târgu Jiu, ale căror echipe merită toată admirația pentru felul în care arată.
De menționat faptul că această interesantă lucrare a apărut sub egida Societății de Științe Istorice din România – Filiala Gorj cu sprijinul financiar al Asociației Excelsior pentru Excelență și Educație.
În cele ce urmează ne oprim asupra câtorva date biografice despre autor. Nicolae-Gabriel Sarcină s-a născut în satul Pocruia, comuna Tismana din județul Gorj, părinții săi fiind Elena și Nicolae Sarcină. Urmează cursurile Școlii Gimnaziale din satul natal (1980-1988) iar apoi pe cele ale Liceului Tehnologic ”Constantin Brâncuși” din Peștișani, județul Gorj (1988-1992). În anul 2003 devine absolvent al Facultății de Istorie și Patrimoniu ”Nicolae Lupu” din cadrul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu. Din anul 2005 este căsătorit cu Ana (n. Țuhașu), profesoară de matematică, având împreună doi copii: Elena-Teodora și Tudor-Nicolae. Tot din toamna anului 2005 ocupă funcția de profesor de istorie în cadrul Liceului Tehnologic ”Constantin Brâncuși” din Peștișani.
Pasionat de istorie, prof. Gabriel Sarcină, cercetează, scrie și publică în calitate de unic autor sau în colaborare, mai multe volume, dintre care amintim: ”Studiu asupra învățământului gorjean (1848-1918).Contribuții documentare” (coautor, Cluj-Napoca, 2007); ”Anuarul Liceului ”Constantin Brâncuși” – Peștișani (Sibiu, 2011); ”Contribuții la istoricul satului Pocruia, județul Gorj” (Sibiu, 2015); Mărturii despre județul Gorj în Primul Război Mondial. Documente” (Târgu-Jiu, vol. I – 2018; vol. II- 2019; vol. III – 2022). De asemenea publică o serie de articole în publicații de specialitate.
Prof. Gabriel Sarcină este pasionat de rebus, publicând astfel peste o sută de careuri tematice în reviste de profil precum ”Rebus” sau ”!Rebus Magazin”. De menționat faptul că prof. Gabriel Sarcină este membru al Societății de Științe Istorice din România – Filiala Gorj.
De apreciat faptul că, în nota sa asupra ediției acestui volum, autorul simte nevoia sufletească să mulțumească public unor persoane care l-au ajutat în demersul său de cercetare și de editare a lucrării. Din lunga listă a autorului reținem mulțumirile adresate familiei care i-a creat condițiile necesare pentru acest demers al său, precum și a câtorva oameni care l-au sprijinit: echipa Serviciului Județean Gorj a Arhivelor Statului, Adrian Tudor, Jan Țîrlea, lect. univ. dr. Adelin Ungureanu, prof. univ. dr. ing. Ștefan Ghimiși, Dan Pupăză, prof. Cornel Șomîcu. etc. și nu în ultimul rând domnii Iulian și Alin Popescu, fondator și respectiv președintele executiv al Asociației Excelsior pentru Excelență și Educație care a susținut din punct de vedere financiar acest proiect.
Această uriașă trudă a autorului merită a fi răsplătită, iar noi facem acest lucru prin a-l felicita pe D-l prof. Gabriel Sarcină și a-i mulțumi pentru efortul deosebit depus, urându-i totodată succes în munca sa viitoare și concretizarea eforturilor sale în următoarele lucrări ce le mai are în proiect.
dr. Victor Troacă, Președinte al Asociației Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni ”Al. D. Șerban” Târgu-Jiu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here