Semnal: Albumul liric – ”Vis cu Pasărea Brâncuși”, autori poetul Nicolae Dragoș și pictorul Florin Preda-Dochinoiu

1347

Recent, în cadrul manifestărilor culturale și artistice desfășurate în județul Gorj cu prilejul aniversării a 147 de ani de la nașterea marelui sculptor gorjean Constantin Brâncuși (19.02.1876, Hobița, Gorj – 16.03.1957, Paris), la Căminul cultural din Brădiceni, localitate situată în apropierea Hobiței, satul natal al genialului Brâncuși, a avut loc prezentarea și lansare albumului liric ”Vis cu Pasărea Brâncuși”, despre care dorim să scriem câteva rânduri, în cele ce urmează.
Volumul la care facem referire este o creație inedită care îmbină versul cu pictura, respectiv un grupaj de 30 de poezii scrise de-a lungul anilor de reputatul poet gorjean Nicolae Dragoș, acompaniate grafic de 40 de lucrări artistice realizate de către artistul plastic Florin-Preda Dochinoiu.
Lucrarea este o realizare artistică deosebită, ca rezultat al combinației creației poetului Nicolae Dragoș sub grupajul ”Aripi din versuri” cu măiestria culorilor și imaginației artistului plastic Florin Preda-Dochinoiu integrate volumului și care ilustrează îndeaproape textele, sub forma unor ”Metafore din linii și culori”.
Albumul liric ”Vis cu Pasărea Brâncuși” este deschis de către poet, printr-un grupaj de versuri, rostite la o ”Icoană târzie”, închinate ”Demiurgului marmurei/Demiurgului pietrei,/ și al lemnului/ și al metalelor” care ”pentru muritori/ poartă numele/ nemuritorului/ căruia i s-a spus/ Constantin Brâncuși”. Apoi poetul, trecând pe la Hobița, constată că acolo ”Există-n Gorj o casă la Hobița,/ la care vin străinii ca la Mecca…” iar ”Acolo-n drumul lor prin nemurire,/ ca o statuie vie, El rămâne”, pentru ca apoi, să mediteze spre o ”Coloană de-a lungul” unde ”Tăcută, ne așteaptă Masa tăcerii/ odihnindu-și drumul rotund/ între iarbă și stele…”.
Și ca o amintire a anilor trecuți, poetul ne propune un ”Extemporal”, în calitate de vizitatori ai Casei Brâncuși de la Hobița, după ce am vizitat-o și l-am ascultat într-o tăcere deplină pe inimosul profesor Blendea, care ne-a vorbit cu patos și din toată inima, despre maestrul născut în acest locaș. Iar noi n-am mai fi plecat. Totuși în locul nostru a răspuns ”elevul Ion I. Popescu”, care spune printre altele: ”bucuros sunt/ că m-am născut în aceeași patrie/ cu Dumnezeul pietrei,/ cu Dumnezeul lemnului,/ cu Dumnezeul atâtor ființe nemuritoare/ pe care le-a dăruit … Universului…”.
După toate acestea avem un ”Vis cu Pasărea Brâncuși”, ”Vis ce s-a mutat în piatră” și ne-am pomenit la ”Masa tăcerii”, unde ”S-a recules lumina”, am pornit spre ”Poarta sărutului” unde am primit o ”îmbrățișare” și am zburat spre ”Coloana nesfârșită”, unde ne aștepta ”Demiurgul” la ”Cântecul cocoșului”.
Luăm parte la ”Rotundul dans în piatră sură/ eternizat în nemișcare”, în care sculptorul ”Nu-i lasă daltei liniști”, iar ”când viața-și schimbă fața…”, reușim să ne însușim ”Legea sărutului”.
Apoi poetul ne propune un ”Gând lângă piatra de hotar” și ”O amintire” mai de demult a domniei sale după o vizită de decembrie la Paris, rememorând: ”Ploua la Montparnasse în cimitir …/ Pe lespedea tăcută de mormânt, prin lacrimi, drumul ploii – trist delir -/ ceru-l ducea să plângă pe pământ.” Și totuși ”lumânarea … de veghe sângera arzând. …. Ploua ciudat, continua să ningă,/ în nici un chip n-au izbutit s-o stingă”.
Întors acasă, poetul revine la Târgu-Jiu și dă peste o ”Minune lângă Coloana infinită”, așteaptă un ”Răspuns amânat”, după care se hotărăște să realizeze ”Reportajul unei neîntrerupte călători” (pag. 64-91), o extraordinară și emoționantă creație în care poetul evocă ”întoarcerea spiritului lui Brâncuși” (Zenovie Cârlugea). Magistral.
În încheierea volumului poetul face cale întoarsă de la ”Coloană” spre ”Masa tăcerii” mărturisindu-ne mândria că: ”Un adevăr stă mărturie/ că nici un sat din lume nu-și/ are-o mai mare bogăție/ precum Hobița lui Brâncuși.”
De remarcat extraordinara pledoarie în versuri a poetului Nicolae Dragoș despre inegalabilul sculptor Constantin Brâncuși, acompaniată cu grafica deosebită realizată de artistul plastic Florin Preda-Dochinoiu.
Așa cum subliniază și reputatul scriitor gorjean Zenovie Cârlugea, pentru cei doi autori, ”scriitorul Nicolae Dragoș și artistul Florea Preda-Dochinoiu, subiectul Brâncuși nu este, desigur, nou, cu alte cuvinte albumul de față valorifică, în parte, texte poetice și lucrări de grafică și pictură din opera de până acum a acestor iubitori de Brâncuși, ei înșiși reprezentanți de seamă ai spiritului gorjenesc”.
În final câteva date biografice despre cei doi autori:
Poetul, scriitorul și jurnalistul Nicolae Dragoș s-a născut la data de 3 noiembrie 1938 în satul Cleșnești, comuna Glogova, județul Gorj. După absolvirea Facultății de Filologie a Universității din București (1960), profesorul Nicolae Dragoș a predat limba română la Liceul ”Tudor Arghezi” din orașul Târgu-Cărbunești, județul Gorj (sept. 1960-sept. 1962). Din septembrie 1962 până în iunie 1989 a lucrat în presă. Și-a început activitatea jurnalistică la revista „Viața Studențească”, apoi din anul 1963 până în anul 1968 a îndeplinit la ziarul „Scânteia Tineretului”, în mod succesiv, funcțiile de șef al secției de cultură, redactor șef adjunct și redactor șef. Din ianuarie 1969 până în anul 1974 a fost șeful secției de cultură a cotidianului „Scânteia”.
Apoi a îndeplinit funcția de redactor șef al revistei „Luceafărul” editată de Uniunea Scriitorilor din România, după care pe cea de redactor șef adjunct al ziarului „Scânteia”.
După anul 1990 a lucrat ca redactor la ziarul ”Adevărul”, ”Universul Satelor”, revista ”Albina Românească”, redactor șef adjunct la ziarul ”Ordinea” și redactor șef al revistei ”Renașterea civilizației rurale românești”. Jurnalistul Nicolae Dragoș este membru al Uniunii Ziariștilor din România (din anul 1966) iar în anul 1978 devine membru al Uniunii Scriitorilor din România.
De asemenea a fost membru fondator al Ligii Culturale ”Fii Gorjului” al cărui vicepreședinte a fost o lungă perioadă de timp, precum și prim vicepreședinte al Fundației Naționale ”Niște Țărani”. Totodată este și membru al Uniunii Epigramiștilor din România. Scriitorul Nicolae Dragoș a debutat în literatură la vârsta de 30 de ani, după care a scris și a publicat peste 50 de volume de poezie, fabule, versuri pentru copii, proză, eseuri, epigrame și traduceri. Versurile sale au fost traduse și publicate în antologii sau reviste în peste 10 țări din Europa, America Latină și Asia.
Pentru intensa sa activitate scriitoricească, jurnalistul, scriitorul și poetul Nicolae Dragoș a fost distins, de-a lungul anilor, cu numeroase premii și distincții, dintre care amintim: Premiul ”Mihai Eminescu” al Academiei Române (1985), Ordinul Uniunii Ziariștilor din România clasa I (2003), Ordinul ”Meritul Cultural” în grad de cavaler (2004) și multe altele. De asemenea a primit titlul de Cetățean de onoare al municipiului Motru, al orașului Târgu-Cărbunești și al comunei sale natale Glogova din județul Gorj,
Graficianul volumului ”Vis cu Pasărea Brâncuși”, artistul plastic Florin Preda-Dochinoiu, s-a născut la 15 decembrie 1970, în satul Damian, comuna Sadova, județul Dolj, fiind stabilit și locuind actualmente în municipiul Motru, județul Gorj. Pasiunea pentru pictură a datează din anii de liceu, pe care l-a urmat în Cetatea Băniei. Cu toată aplecarea sa spre pictură ajunge, printr-o anumită împrejurare, polițist îndeplinind, pentru o perioadă, chiar și funcția de șef al Poliției Motru.
Debutul său în arta plastică datează din anul 1990, iar prima sa expoziție de pictură a avut loc la Casa Armatei din Craiova. De-a lungul anilor, lucrările sale au fost expuse în cadrul a numeroase expoziții personale sau colective, în țară și în străinătate. Pictorul Florin Preda-Dochinoiu a colaborat cu numeroase publicații în care s-a scris și despre lucrările sale. Dintre aceste publicații amintim: ”Ramuri”, ”România Literară”, ”Jurnalul Național”, ”Ora”, ”Timpul”, ”Gazeta de Sus”, ”Ora”, ”Ediție Specială”, ”Cuvântul Libertății”, ”Ad Mutrium”, ”Opinia”, ”Gorjeanul”, ș.a.
Lucrările sale de grafică și pictură sunt prezente în muzee și colecții particulare din România, Franța, Italia, Austria, Iugoslavia, Liban, Brazilia, Cuba, SUA Republica Moldova și Slovenia. Implicat în promovarea artei, Florin Preda Dochinoiu este inițiatorul și fondatorul unei manifestări culturale devenită tradiție în județul Gorj, care se intitulează Salonul de Pictură ”Arte Mici” la Arte Mici, prima ediție având loc în anul 2010. Creația artistică a lui Florin Preda Dochinoiu a fost apreciată, drept pentru care a pictorul a primit mai multe premii și mențiuni de recunoaștere.
Pictorul Florin Preda-Dochinoiu este membru al Uniunii Artiștilor Plastici- Filiala Mehedinți, iar actualmente studiază un master în ”conservare și restaurare” în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă.
În final, mai menționăm faptul că volumul ”Vis cu Pasărea Brâncuși” a apărut în condiții grafice deosebite la Editura ”Măiastra” din Târgu-Jiu, prin grija Fundației Cultural Științifice ”Casa Brâncuși-Hobița” – președinte fiind prof. univ. dr. Moise Bojincă, a Primăriei și a Consiliului Local Peștișani din județul Gorj, iar odată cu lansarea volumului celor doi protagoniști, a fost vernisată și expoziția artistului plastic Florin Preda-Dochinoiu intitulată ”Metafore din linii și culori”, cu mențiunea că numărul creațiilor expuse a fost superior celor incluse în volumul menționat.
Folosim prilejul pentru a adresa felicitări autorilor, organizatorilor și editorului acestui volum.
dr. Victor Troacă, Președinte, Asociația Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni ”Al. D. Șerban”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here