Șefii CEO: Salariații au muncit în puf! Casele de pensii au comis discrimare, injustețe și inechitate!

6189

În sfârșit, judecătorii au făcut lumină în cazul neaplicării legii 197 care prevede pensionarea la 52 de ani a minerilor și energeticienilor în condiții speciale de muncă. Și nu orice magistrați, ci chiar cei din județul vecin, judecătorii Curții de Apel Craiova.

Concluziile magistraților vizează în mod clar faptul că adeverințele pe care le primesc salariații de la administrația CEO și în baza cărora ei ar fi trebuit să beneficieze de legea 197, sunt prost făcute și nu corespund activității desfășurate în realitate de către salariații CEO, adică în condiții vătămătoare, grele, în condiții speciale. Șefii CEO au omis să precizeze tocmai acest aspect în adeverințele pe care le dau salariaților care, altfel, s-ar putea pensiona fără niciun impediment. Presa locală a făcut analiza Motivării Curții de Apel Craiova, jurnaliștii de la Sabotorii.ro publicând o parte din argumentația unui judecător al acestei instanțe. Astfel, lucrarea magistratului este cât se poate de explicită și arată că reinterpretarea legii 197 de către Casa Națională de Pensii și adeverințele eliberate de CEO sunt INCORECTE.

Responsabilii CEO au mințit în adeverințe!
Decizia Curții de Apel Craiova scoate în evidență minciuna administrației CEO, făcută în adeverințele salariaților. ,,Curtea de Apel Craiova s-a pronunțat în luna octombrie pe mai multe cereri ale salariaților Complexului Energetic Oltenia, care au cerut pensionarea anticipată, invocând legile 197/2021 și 74/2022. Cererile oamenilor au fost respinse, dar, pentru cine citește motivările, rezultă că este doar o problemă de adeverințe, nu de interpretare a legilor, așa cum eronat au susținut unii lideri de sindicat și unii politicieni”, arată Sabotorii.ro, publicând decizia Curții de Apel Craiova:
,,Observând carnetul de muncă al reclamantului, adeverințele eliberate de angajator și întregul dosar de pensionare, instanța a constatat că acesta nu are mențiuni în carnetul de muncă și nu a anexat cererii de pensie nicio adeverință sau alte dovezi, care să ateste că a desfășurat activitate în condiții speciale de muncă și că a fost încadrat în condiții speciale de muncă, ci a făcut doar proba faptului că anumite perioade, a lucrat în alte condiții decât normale, însă, în condițiile grupei a II a de muncă și nu în condiții speciale, astfel cum solicită, care presupun bineînțeles, conform reglementărilor legale, și plata unei cote de contribuție corespunzătoare”.

Judecător: Fapte injuste, discriminatorii și inechitabile
Instanța craioveană mai arată și incorectitudinea din interpretarea legii făcută de casele de pensii. Casele de pensii respingeau pensionarea minerilor și energeticienilor de parcă aceștia ar fi lucrat în cele mai frumoase și protejate domenii de activitate, nu în cele mai grele și vătămătoare condiții.
,,Cu alte cuvinte, pârâta (n.r. Casa de Pensii) susţine că potrivit legislaţiei pensiilor în vigoare, activităţile prevăzute la litera i) a art. 30 din Legea nr. 263/2010, desfăşurate până la intrarea în vigoare a Legii nr. 197/2021, nu s-ar încadra în condiţii speciale de muncă, în lipsa unor prevederi legale exprese.” În continuarea acestui raţionament, ar însemna că doar persoanelor care vor desfăşura activitate în condiţiile prevăzute la litera i) din art.30 alin. 1 din Legea nr. 263/2010 aşa cum a fost completată prin Legea nr. 197/2021, ulterior datei de 18.08.2021, li se va recunoaşte această activitate ca fiind desfăşurată în condiţii speciale de muncă, ceea ce ar presupune că acordarea dreptului de pensie în baza prevederilor Legii nr. 197/2021 şi-ar putea produce teoretic efectele peste aproximativ 30 de ani, ceea ce este absurd, deoarece orice lege trebuie interpretată astfel încât să producă efecte. Din punctul de vedere al aplicării legii în timp, consider că dispozițiile în vigoare ale Legii 263/2010, așa cum a fost modificată și completată prin Legea 197/2021, sunt aplicabile în totalitate, întrucât suntem în prezența unei facta futura, adică a unor situații juridice care se vor naște, modifica, sau stinge după intrarea în vigoare a legii noi, precum și efectelor viitoare ale situațiilor juridice viitoare. În privința acestor situații juridice, se va aplica noua lege, cu excepția cazului în care legiuitorul a menționat expres pentru ultraactivitatea legii vechi, ceea ce nu este cazul în situația de față.

Judecător: Condițiile de muncă au fost şi continuă să fie deosebit de periculoase pentru sănătatea salariaţilor
Mai mult decât atât, în expunerea care s-a introdus lit.i, la art.30, din Legea nr.263/2010 se menționează condițiile de muncă din sectorul producției de energie electrică și termică, care au fost și continuă să fie deosebit de periculoase pentru sănătatea salariaților, speranța de viață fiind una dintre cele mai reduse din țara noastră.
De asemenea, este indubitabil faptul că referitor la aplicarea legii în timp, legiuitorul a avut în vedere stabilirea unor astfel de condiții speciale și pentru trecut, în concluzie deci, și pentru salariații care au 25 și chiar 30 de ani de muncă în aceste condiții, vătămătoare sănătății, și nu a celui contrar, al aplicării pentru viitor, adică al aplicării peste 25 sau 30 de ani, acest fapt fiind injust, discriminatoriu și inechitabil.
Legiuitorul a instituit o prezumție legală relativă iuris tantum, în sensul în care personalul care prestează o activitate de producție, mentenanță și asimilate din unitățile de producție a energiei electrice în termocentrale pe bază de cărbune, se consideră că lucrează în condiții speciale de muncă.
Mai mult decât atât, orice lege trebuie interpretată potrivit voinţei legiuitorului, fiind notorietate faptul că această lege a fost concepută în scopul de a se găsi soluţii imediate pentru situaţia fără precedent determinată de concedierile colective intervenite în cadrul termocentralelor pe bază de cărbune, printre care şi Complexul Energetic Oltenia.
Astfel, din expunerea de motive care a stat la baza adoptării actului normativ în discuţie, rezultă că s-a avut în vedere la adoptarea acestei legi faptul că prin aplicarea ei nu se generează un impact bugetar nesustenabil pentru anul 2021, precum şi speranţa de viaţă redusă, una dintre cele mai scăzute din ţară, din rândul angajaţilor din sectorul producţiei de energie electrică şi termică, respectiv condiţiile de muncă în general din sectorul producţiei de energie electrică şi termică care au fost şi continuă să fie deosebit de periculoase pentru sănătatea salariaţilor.
Aşadar este evident că voinţa legiuitorului a fost aceea de a se recunoaşte ca fiind desfăşurată în condiţii speciale activitatea prevăzută de litera i din art. 30 din lege, realizată inclusiv anterior intrării în vigoare a acestor prevederi, respectiv beneficiul acordării pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare cu 13 ani, pentru un stagiu de cotizare de cel puţin 25 de ani realizat în aceste activităţi.
Cu alte cuvinte, adoptarea Legii nr.197/2021 reprezintă cu certitudine expresia voinţei legiuitorului în sensul încadrării în condiţii speciale de muncă şi a activităților de producție, mentenanță și asimilate din unitățile de producție a energiei electrice în termocentralele pe bază de cărbune, incluzând și unitățile de extracție a cărbunelui, pentru personalul implicat direct și nemijlocit în utilizarea procedeelor și utilajelor specifice producției energiei electrice și extracției cărbunelui.
Astfel cum a subliniat chiar şi pârâta, se constată că nu este prima dată când legiuitorul a dorit modificarea art.30 alin.1 din Legea nr.263/2010 în sensul extinderii activităţilor care se încadrează în condiţii speciale de muncă, această manifestare legislativă încadrându-se cu evidentă în marja de apreciere a statului în configurarea dreptului la pensie.
M.C.H.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here