Se caută şef pentru Serviciul de evaluare complexă a copilului din cadrul DGASPC Gorj

839

Agenția Națională a Funcționarilor Publici (ANFP) organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul de evaluare complexă a copilului din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Gorj. Dosarele se depun până pe 16 iulie la ANFP, unde, de altfel, se va susţine şi concursul.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în unul dintre următoarele domenii: sănătate, asistenţă socială sau psihologie; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 2 ani.

Termen limită pentru înscriere
Concursul pentru ocuparea postului de Serviciul de evaluare complexă a copilului din cadrul DGASPC Gorj se va organiza conform calendarului următor: 16 iulie 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor; 27 iulie 2018, ora 10.00: proba scrisă; data și ora interviului vor fi comunicate ulterior. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP și trebuie să conţină: copia actului de identitate; formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată; copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; copia carnetului de muncă sau adeverinţă care arată vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate; cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere); adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care dovedește că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here