Se caută proiectant pentru reabilitarea termică a sediului Poliției Municipiului Târgu-Jiu

1312

Clădirea Poliției Municipiului Târgu-Jiu va fi reabilitată termic cu bani europeni. În acest sens, Inspectoratul de Poliție al Județului Gorj organizează o procedură simplificată de atribuire a serviciilor de proiectare tehnică. Bugetul alocat este de peste 330.000 de lei.

Construită în anul 1982, clădirea Poliției Municipiului Târgu-Jiu va fi reabilitată cu peste 15 milioane de lei, investiția realizându-se din fonduri europene.
Serviciile de proiectare se referă atât la realizarea proiectului tehnic – detalii de execuție, caiet de sarcini, liste de cantități, întocmirea documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor, acordurilor sau autorizațiilor, cât și la asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului pe toată durata contractului de execuție lucrări pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea izolației termice a anvelopei sediului Poliției Municipiului Târgu-Jiu din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Gorj”.
Termenul limită pentru primirea ofertelor este 12 ianuarie.
Proiectul își propune reducerea consumului anual de energie primară, precum și scăderea cantității de gaze cu efect de seră pentru sediul Poliției Municipiului Târgu-Jiu, prin măsuri de reabilitare termică, modernizarea instalațiilor aferente și utilizarea surselor de energie regenerabilă.
Clădirile construite înainte de anii 1990 înregistrează importante pierderi de energie prin pereții exteriori, ferestre și planșeul de peste ultimul nivel.
Valoarea totală estimată a contractului de achiziție publică privind serviciile de proiectare este de 335.429 lei, fără TVA.
I.IRINOIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here