Sărbătorirea Înălţării Domnului și a Zilei Eroilor de către A.N.C.E. “Regina Maria” la 17 mai 2018

525

Ziua Eroilor, sărbătoare naţională a poporului român, este celebrată în fiecare an, de Ziua Înălţării Domnului, mare sărbătoare creştină, care marchează înălţarea la cer a lui Iisus Hristos, la 40 de zile după Înviere. Astfel, în anul 2018, Ziua Eroilor a fost sărbătorită la 17 mai, în memoria celor căzuţi de-a lungul veacurilor pe câmpurile de luptă, pentru credinţă, libertate, dreptate şi pentru apărarea ţării şi întregirea neamului. În semn de recunoştinţă pentru sacrificiul suprem al ostaşilor căzuţi la datorie în timpul Primului Război Mondial, Tratatul de la Versailles, semnat de fostele ţări beligerante, în 1919, prevedea, printre altele, obligativitatea întreţinerii mormintelor ostaşilor îngropaţi pe teritoriile statelor respective, precum şi a operelor comemorative de război dedicate acestora. În România, care a pierdut în prima mare conflagraţie a secolului al XX-lea aproape un milion de militari şi civili, prevederile Tratatului de la Versailles s-au concretizat prin Decretul-lege nr. 1693/4 mai 1920, care a stabilit ca Ziua Eroilor să fie sărbătorită cu prilejul Zilei Înălţării Domnului Iisus Hristos, dată decretată sărbătoare naţională a poporului român. Ţara noastră a devenit, astfel primul stat care i-a asimilat pe eroii străini celor naţionali. În omagierea eroilor căzuţi la datorie, un rol deosebit de important l-a avut Societatea „Mormintele Eroilor Căzuţi în Război”, înfiinţată în 1919, care a devenit, în 1927, Societatea „Cultul Eroilor” şi mai târziu, de la 1 august 1940, „Aşezământul Naţional Regina Maria”, sub înaltul patronaj al Reginei Maria. Pomenirea eroilor la sărbătoarea Înălţării Domnului a fost hotărâtă și de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în 1920, decizia fiind consfinţită prin alte două hotărâri sinodale din anii 1999 şi 2001. În anul 1948, având în vedere noua conjunctură politică, prin Decretul nr. 71/1948, Ziua Eroilor a fost stabilită pe data de 9 mai, abrogându-se, astfel, prevederile anterioare. Ulterior, prin Decretul nr. 117/1975 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, s-a menţinut prevederea potrivit căreia Ziua Eroilor era celebrată la 9 mai, cu prilejul Zilei Independenţei de Stat a României şi a Victoriei asupra Fascismului.  După 1990, ca urmare a demersurilor Ministerului Apărării Naţionale, Ziua Eroilor nu s-a mai sărbătorit la 9 mai, ci de Ziua Înălţării Domnului. Prin Legea nr. 48/1995, se proclama Ziua Eroilor, sărbătoare naţională a poporului român, în cea de-a patruzecea zi de la Sfintele Paşti, de Ziua Înălţării Domnului Iisus Hristos, potrivit tradiţiei româneşti. Actul a fost amendat de către Legea 379/2003 privind regimul mormintelor şi operelor comemorative de război, care prevede celebrarea acestei zile la aceeaşi dată. La 17 mai 2018 în toate bisericile, mănăstirile și cimitirele, la troiţele şi monumentele închinate acestora au fost făcute praznice de pomenire a eroilor neamului. Și în localitățile județului Gorj, autoritățile locale au omagiat eroii și au depus coroane de flori la monumentele de pe raza localității lor. Clopotele bisericilor ortodoxe din toată țara  au fost trase, la ora 12.00, în această zi, în semn de recunoştinţă faţă de eroii care s-au jertfit pentru neam, credinţă şi ţară, totodată au fost depuse coroane și jerbe de flori la toate operele comemorative de război.

Filiala Județului Gorj a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor  „Regina Maria” (A.N.C.E. „R.M.” Gorj) a organizat sărbătorirea acestei mărețe zile, astfel:

– Toate Cercurile „Cultul Eroilor” de la școlile și colegiile din județul Gorj au organizat programe artistice evocatoare și au depus flori, jerbe sau coroane de flori la operele comemorative de război care le-au fost arondate;

-Mai multe delegații ale A.N.C.E. „R.M.” Gorj au participat, în diferite localități ale județului, alături de autoritățile locale și Biserica Ortodoxă Română, la slujbele de pomenire a eroilor neamului și au depus coroane de flori la monumentele închinate acestora, după cum urmează:

a)O delegație formată din: col. (r.) dr. ing. Walter Loga, prof. univ. Ion Mocioi, jurist Florian Văideanu, jurist Constantin Retezeanu, ing. Vasile Ionescu și doamna director Viorica Ionescu au fost în Cimitirul Municipal din Târgu-Jiu și localitățile gorjene: Romanești, Trocani, Budieni, Copăcioasa, Bobu și Magherești, unde s-au întâlnit cu alți membri ai filialei: primarul Ion Stamatoiu, col. rtr. dr. Bebe Dobre, prof. Dorel Șorop, prof. Brânzan Nicoleta, Calotă Ilarie, etc.;

b)O delegație formată din: lt. col. (r.) Ghindă Ovidiu-Gabriel și prof. Grigore Haidău au fost în comuna Bălănești;

c)O altă delegație alcătuită din lt. col. (r.) Gheorghe și Nicolae Bușe la Cimitirul Eroilor din Tg. Jiu;

d)La ceremonialul militar-religios desfășurat în Piața prefecturii din Târgu-Jiu, delegația a fost alcătuită din: col. (rtr.) Ion C. Gociu, doamna Cornelia Gociu, col. ing. (r.) Ion Bâltoc, ec. Vlaicu-Popa Marius-Eremia, lt. col. (r.) Gheorghe Bușe și lt. col. (r.) Nicolae Bușe.

e)La Rovinari au participat: prof. Ion Pința, prof. Vodislav Maria,  prof. Cioclei Elena-Adela, prof. Sorlea Elena-Maria și Negroiu Romulus.

“În această zi aducem un pios omagiu şi recunoştinţa noastră, eroilor ştiuţi şi neştiuţi, care s-au jertfit pentru păstrarea fiinţei neamului nostru de români, pentru păstrarea graiului străbun şi a gliei strămoşeşti. Ziua Eroilor Neamului, pe care o sărbătorim în fiecare an la Sfântul Praznic al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos este o dovadă a afirmaţiei că: EROII NU MOR NICIODATĂ! Ei trăiesc de-a pururi în conştiinţa poporului nostru pentru că fără jertfele vieţilor lor, fără sacrificiile celor care s-au bătut vitejeşte cu duşmanii din vremurile trecute, noi poate nu am fi existat. De aceea trebuie sădite și dezvoltate sentimentele de recunoștiiță pentru eroii neamului din toate timpurile, în tinerii și elevii de azi și de-a pururi, în urmașii, urmașilor noștri”, a fost mesajul transmis de către col. (r.) dr. ing. Walter Loga – președintele A.N.C.E. „R.M.” Gorj.
Lt. col. (r.) Gheorghe Bușe, secretar executiv al Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Județului Gorj (A.N.C.E.„R.M.” Gorj)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here