Sărbători Arhierești în lavra Sfântului Nicodim cel Sfințit de la Tismana, județul Gorj

518

În cea de-a doua și cea de-a treia zi de Crăciun, în prezența a sute de credincioși veniți din județ și din toată țara, la Sărbătoarea Soborului Maicii Domnului, hramul prin care sfânta mănăstire și-a sărbătorit sfântul, dar și la Sărbătoarea Întâiului Mucenic, Sfântul Arhidiacon Ștefan, (26 și 27 decembrie 2016), Înaltpreasfințitul Părinte dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei a oficiat Sfânta Liturghie la Mănăstirea Tismana, cunoscută lavră a monahismului românesc, fiind ajutat de un ales sobor de preoți și diaconi în frunte cu Părintele protopop, Pr. Marian Mărăcine, în acordurile la strană ale Grupului psaltic al Catedralei Mitropolitane «Sfântul Mare Mucenic Dimitrie» din Craiova. După ce a fost săvârșită sfințirea apei, mulțimea de credincioși a înconjurat biserica mănăstirii, înălțând imnuri de Slavă Lui Dumnezeu.

“Fiul Omului, ce ni s-a dat și nouă prin această unire dintre firea omenească și cea dumnezeiască”
Fotografie0998În cuvântul de învățătură adresat credincioșilor prezenți la oficierea slujbei din prima zi, Înaltpreasfințitul Părinte dr. Irineu a deslușit acea Taină minunată a venirii Fiului Lui Dumnezeu în lume, ca Fiul Presfintei Născătoare de Dumnezeu, Pruncul pe care noi Îl cinstim, Îl așteptăm și Îl adorăm în ieslea din Betleem, pentru că are legătură cu noi, dar, în același timp este Fiul Lui Dumnezeu. Prin întruparea Sa, a precizat Arhieria sa, Fiul Tatălui Ceresc nu S-a schimbat din ceea ce era și este în veac! Fiul Celui Preaînalt, așa cum Arhanghelul Gavriil a spus la Bunavestire: «Fiul Celui Preaînalt se va chema»! Deci, Fiul Tatălui se face și fiul omului! O legătură pe care Dumnezeu a stabilit-o ca noi să avem întotdeauna, prin El, trecere la Tatăl Cel Ceresc, pentru că: “Așa cum Fiul Tatălui este iubit de Cel Preaînalt, Tatăl Cel Ceresc, așa vom fi iubiți și noi. De câte ori Tatăl privește pe Fiul Său, de atâtea ori ne privește și pe noi, cu cât Îl iubește pe Fiul Său, cu atât ne iubește și pe noi! Deci, firea noastră omenească se află în Preasfânta Treime, căci Fiul păstrează firea aceasta și în viața pământească, în Înviere și apoi o poartă permanent pentru veșnicie, până la urcarea Sa la ceruri, stând de-a dreapta Tatălui, așa cum noi Îl mărturisim în Simbolul de credință! Profetul Isaiia spune că toată puterea I S-a dat Fiului, în cer și pe pământ! Cum avea să spună Sf. Apostol Pavel în Epistola către Corinteni. Deci, puterea este întru Domnul nostru Iisus Hristos, pentru că este puterea cerească, această putere pe care Fiul o are, pentru că este Fiul Tatălui, dar, și pentru că este Fiul Omului, ce ni s-a dat și nouă prin această unire dintre firea omenească și cea dumnezeiască, putere ca să calce peste toți vrăjmașii Săi, cum spune psalmistul: «Șezi de-a dreapta Mea, până ce voi pune pe vrăjmașii tăi, așternut picioarelor Tale»! Această putere cerească nu este numai un «dar» care vine într-un anumit timp! Ea este prezența puterii Lui Dumnezeu în lume, care se arată «la plinirea vremii», cum spune Sf. Apostol Pavel, atunci când sunt toate pregătite, când Preasfânta Născătoare de Dumnezeu este pregătită să primească Cuvântul Lui Dumnezeu, iar acesta să se alcătuiască în trupul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, din sângele și din trupul Maicii Domnului”!

“Pregustăm din această Slavă cerească pe care ne-a dat-o Dumnezeu”
În continuare, Mitropolitul Olteniei a întărit ideea că există o neliniște sufletească, există o chemare dumnezeiască, există o preocupare a fiecăruia dintre noi de a merge mai sus decât existența noastră pământească, de a urca pe scara cerească, pentru ca să ne împărtășim de veșnicie, spunând: “Așadar, pregustăm din această Slavă cerească pe care ne-a dat-o Dumnezeu, iar în același timp suntem pregătiți ca să-L primim pe Dumnezeu ca «să se sălășluiască întru noi și să ne curățească de toată întinăciunea» și să ne mântuiască sufletul nostru! El este Dumnezeu biruitor, pentru că are putere peste cer și peste pământ! Biruiește, nu pentru sine! El nu duce luptă împotriva celui rău, ca unul ce este egal cu cel rău, ci, lupta o duce pentru noi, așa cum spune Sfânta Evanghelie: «Pentru voi, mă sfințesc pe mine însumi!». Adică, Dumnezeu sfințește firea noastră, o pătrunde cu Harul Preasfântului Duh, iar prin aceasta, puterea cerească, cea care este în Dumnezeu, care este o energie dumnezeiască, veșnică și necreată, strălucește și prin trupul Mântuitorului Iisus Hristos, astfel că atunci când El face minuni, le face cu puterea dumnezeirii, care lucrează prin trupul Său și prin puterea Duhului Său”, a subliniat Chiriarhul Olteniei!

“Sfântul Nicodim, prin rugăciune și prin evlavie, ne ajută să ducem mai departe această bogăție, acest testament al sfântului, de a fi următori Mântuitorului”
Fotografie1000În încheierea cuvântului de minunată învățătură duhovnicească, Mitropolitul Olteniei a spus că Sfântul Nicodim, care s-a nevoit mult în aceste locuri, “Luând «jugul» Mântuitorului Hristos, ne-a dat o pildă de evlavie, de sfințenie și de smerenie, care se păstrează și astăzi, care se regăsește în mintea, în sufletul maicilor și surorilor de aici, a tuturor credincioșilor care vin aici, ca într-un «sanctuar» sfânt! Și se împărtășesc de putere dumnezeiască, iar, ducând mai departe viața, să o plinească și să o primească în Slavă pentru Împărăția Cerurilor! Așadar, cinstindu-l pe Sfântul Nicodim, noi Îl preamărim pe Mântuitorul Iisus Hristos, pentru că Dumnezeu, cum spune psalmistul, «este minunat întru sfinții Săi». Sfântul Nicodim, prin rugăciune și prin evlavie, ne ajută să ducem mai departe această bogăție, acest testament al sfântului, de a fi următori Mântuitorului, așa cum și el a fost următor Domnului. Acestea sunt cuvinte de învățătură și pentru cei de astăzi, ierarhi, preoți, călugări, călugărițe și toți credincioșii prezenți astăzi aici. Să păstrăm evlavia credinței noastre ortodoxe, să nu ne abatem de la adevărul fundamental pe care sfinții l-au trăit, iar în felul acesta, vom mărturisi pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh, Treimea cea de o Ființă, nedespărțită, în vecii vecilor, Amin”! În cea de-a treia zi de Crăciun, la Sfânta Liturghie s-a vorbit despre viața plină de jertfă a Întâiului Mucenic, Arhidiacon Ștefan, cel chemat să depărteze de la noi pe tot vrăjmaşul cel pornit asupra noastră, prin mânia lui Dumnezeu pentru păcatele noastre!
Profesor, Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here