Sărbătoarea Sfântului ierarh Nicolae, motiv de bucurie și evlavie

678

Primele sărbători creștine ale lunii decembrie din acest an aduc un nou motiv de pace și bucurie în inimile credincioșilor ortodocși gorjeni. Miercuri, 6 decembrie, sărbătorim pe Sfântul ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei și făcătorul de minuni, iar a doua zi, joi 7 decembrie a.c., cinstim pe Sfânta muceniță Filofteia fecioara, ale cărei sfinte moaște se află la Curtea de Argeș.

APROAPE 40 DE BISERICI DIN JUDEȚUL GORJ AU HRAMUL “SF. IERARH NICOLAE”
Numeroase lăcașuri de cult ortodox din Gorj au ca ocrotitor spiritual pe Sfântul ierarh Nicolae. Între acestea se află biserica-monument istoric ,”Sf.ierarh Nicolae și Sf.Apostol Andrei, cel întâi chemat” din municipiul Târgu Jiu, precum și biserica ”Sf.Nicolae” a Mânăstirii Polovragi, de asemenea cea din curtea Liceului Teologic “Sf.cuv.Nicodim” din Târgu Jiu și bisericile de lemn din cartierul Ștefănești al orașului Târgu-Cărbunești, cele din satele Slivilești, Știucani și Șura ale comunei Slivilești, cătunul Curtișoara al satului Negomir din localitatea cu același nume, satul Luna al comunei Lelești, satul Fărcășești al localității omonime, satul Cornetu din comuna Căpreni, cea din satul Colibași al localității Scoarța și bisericile de lemn din: satul Bengești, comuna Bengești-Ciocadia; cătunul Cârbești al orașului Bumbești-Jiu; satul Bibești, comuna Săulești și satul Bărcaciu aparținând localității Mușetești.
Așadar, elevii instituției de învățământ teologic “Sf. Cuv. Nicodim” din municipiul Târgu Jiu și numeroși credincioși din județul Gorj vor cinsti așa cum se cuvine miercuri, 6 decembrie 2023, pe marele părinte apărător al ortodoxiei la Sinodul de la Niceea, Sfântul Nicolae.

VIAȚA SFÂNTULUI NICOLAE
Potrivit tradiției creștine, Sfântul părinte a văzut lumina zilei în provincia Lichia din sudul Asiei Mici, în orașul Patara – Turcia de astăzi; el a fost singurul fiu al unei familii foarte evlavioase și înstărite, data nașterii sale nefiind cunoscută.
În vremea când era copil, Nicolae s-a dovedit harnic la învățătură și cu viață virtuoasă, ceea ce a făcut ca el să crească duhovnicește și în înțelepciunea cea adevărată, creștină. Nu avea încă vârsta judecății când el s-a deprins cu rugăciunea și cu înfrânarea, virtuți care mai târziu i-au stins patimile trupului și i-au înlesnit desăvârșirea sufletului. A rămas de timpuriu orfan de ambii părinți; cel care avea să fie un mare Sfânt Părinte al Bisericii creștine de pretutindeni nu a făcut precum tânărul risipitor din Evanghelie, ci, dimpotrivă, într-una din zile, a strâns în fața casei sale pe toți săracii și oropsiții din acel ținut și le-a dăruit toate averile moștenite, averi pe care el le considerea deșertăciuni, și L-a urmat pe Domnul nostru Iisus Hristos. În mintea și sufletul evlaviosului Nicolae răsunau cuvintele Mântuitorului: ,,Vinde toate câte ai și împarte la săraci și vei avea comoară în ceruri!” (Luca XVIII, 22). Și ca să se aproprie cât mai mult de Domnul, Nicolae s-a îndreptat către Țara Sfântă, dorind să calce pe drumurile sfințite de pașii Domnului Iisus Hristos și ai ucenicilor Lui, astfel să se întărească și mai mult în credință.

ALEGEREA ÎN CHIP MINUNAT A SFÂNTULUI NICOLAE CA EPISCOP
A fost ales episcop în cetatea Mira, la cererea credincioșilor. Aceștia rămăseseră fără păstor duhovnicesc și se rugau la Dumnezeu să le arate pe cel potrivit pentru această înaltă chemare și slujire. După puțin timp, unuia dintre credincioși Dumnezeu i-a descoperit pe viitorul episcop al cetății Mira: ,,Primul om care va intra mâine dimineață în Biserică, pe acela să-l alegeți Epsicop”. Din rânduiala și purtarea de grijă a Bunului Dumnezeu, cel care a intrat primul, a doua zi în Biserică, a fost Sfântul Nicolae, care nu era încă nici măcar preot.
În timpul lui Dioclețian, sfântul părinte a ajuns în închisoare, fiind eliberat ulterior pe vremea Sfântului împărat cel întocmai cu apostolii, Constantin. Nicolae este considerat ocrotitor al ortodoxiei împotriva credinței greșite a arienilor; el a participat la lucrările primului Sinod Ecumenic desfășurat la Niceea, în anul 325, fiind cel care l-a înfruntat public pe Arie, dezbinatorul în Biserică și inițiatorul ereziei, Sfântul părinte Nicolae dându-i chiar o palmă ereticului care se încăpățâna să nu renunțe la învățătura sa greșită. Părintele a fost închis de împărat, însă în noaptea următoare, Constantin a avut un vis în urma căruia s-a convins de nevinovăția lui Nicolae și l-a eliberat a doua zi.
Sfântul Nicolae a trecut la viața cea adevărată și neîmbătrânitoare între anii 342 și 352. Sfântul Metodie, patriarh al Constantinopolului în secolul al IX-lea, a scris Viața Sfântului Nicolae unde povestește cum Sfântul părinte, din averea rămasă de la părinții săi, le-a înzestrat pe cele trei fete ale unui cetățean din Patra care sărăcise, salvându-le practic din primejdia ispitei desfrânării și a prostituției.

MINUNI ALE SFÂNTULUI NICOLAE
Sfântul părinte Nicolae este Arhiepiscopul Mirelor Lichiei și făcător de minuni. El a săvârșit și săvârșește în continuare numeroase minuni celor care îi cer cu credință ajutorul; astfel, el a scăpat de la moarte trei bărbaț acuzați și închiși pe nedrept. Pe când se aflau în închisoare, au aflat de timpul când vor fi omorâți, au chemat pe Sfântul Părinte Nicolae în ajutor, i-au pomenit și de binefacerile pe care le făcuse și cu alți oameni, cum izbăvise de la moarte trei bărbați din Lichia, iar Sfântul Nicolae cel grabnic spre ajutor și gata spre apărare, s-a arătat în vis împăratului și eparhului (administratorul provinciei respective). Pe eparh l-a mustrat pentru că a defăimat în fața împăratului pe cei trei bărbați închiși pe nedrept, iar împăratului i-a arătat și i-a dovedit faptul că acei trei bărbați sunt nevinovați și că din invidie au fost pârâți că ar fi uneltit împotriva sa. În acest fel, Sfântul ierarh Nicolae a salvat de la moarte pe cei trei nevinovați.
Sfântul părinte Nicolae nici după moartea sa nu și-a uitat turma și pe oamenii credincioși care-i cer ajutorul, ci în fiecare zi face cu îmbelșugare bine celor care au nevoie și îi izbăvește de tot felul de primejdii și nevoi, căci și atunci, și acum același Dumnezeu lucrează prin sfântul Său minunile cele fără de număr.
Să cinstim și noi cum se cuvine pe acest mare Părinte apărător al credinței ortodoxe, să participăm la Slujba Sfintei Liturghii în ziua de 6 decembrie a.c., de Sărbătoarea Sfântului Nicolae, să citim Viața și Acatistul acestui sfânt părinte, și mai ales să-i urmăm exemplul de milostenie și întrajutoare spre cei în nevoi, ajutând pe cei bolnavi, săraci, în lipsuri și nevoi, pe cei bătrâni, și pe toți cei care ne cer ajutorul, bine știind faptul că “mai de folos este a da decât a lua” și “binecuvântarea Domnului stă peste capul celor care dau” așa încât să putem “să lăudăm acum cu cântări pe ierarhul, pe păstorul poporului celui din Mira și învățătorul, ca prin rugăciunile lui să ne luminăm, că iată s-a arătat cu totul curat și nestricat cu Duhul, aducând lui Hristos jerfă fără prihană, curată și Lui Dumnezeu bine primită, ca un ierarh curățit în suflet și în trup. Pentru aceasta este adevărat folositor și ajutător Bisericii, ca un mare tăinuitor al darului Lui Dumnezeu”.
Marius Stochițoiu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here