Sărbătoare duhovnicească la Biserica din Parohia Strâmba-Jiu – ,,Pentru noi, creștinii din Strâmba de Jiu, sărbătoarea Sf. Cuv. Parascheva are o semnificație aparte, dat fiind faptul că Biserica noastră stă sub oblăduirea Sf. Cuvioase Parascheva”!

2079

În ziua de «Vinerea Mare», sub un cer senin şi un soare cald de toamnă târzie, mulţi enoriaşi din Parohia Strâmba-Jiu, Oraşul Turceni, au trăit clipe de sărbătoare duhovnicească, deoarece au participat la Sfânta Liturghie numeroşi locuitori ai satului, poate mai puţini ca odinioară, dar, destul de mulţi ca să guste din mireasma întâlnirii cu Dumnezeu Cel Atotputernic şi pentru a înălţa rugăciuni şi a mulţumi proniei cereşti pentru sănătatea dăruită şi pentru binecuvântatele roade ale toamnei acesteia. Printre cei prezenţi s-au numărat fiul Părintelui Paroh, Andrei Radu Făinişi, student şi master la Facultatea de Teologie din Craiova, familia prof. Petre şi Octaviana Popescu, familia Ana-Nicoleta şi Alexandru Urezeanu, doamnele Ştirban Georgeta şi Lădaru Ionica, d-na educatoare Profira Olteanu, d-l colonel Traşcă Ion, d-l prof. Traşcă Constantin, cadre didactice active care au venit împreună cu elevii, aşa cum a fost d-na prof. Cerasela Trăistaru, directorul Şcolii Gimnaziale, d-na educatoare Gabriela Hârlăuanu şi alţii!

,,Hramul creează conştiinţa interdependenţei familiale, conştiinţa fraternităţii creştine”!
După slujba Sfintei Liturghii, Preacucernicul Părinte Paroh, iconom stavrofor, Preot Antonie Făinişi a prezentat «Troparul» Sf. Cuv. Parascheva şi le-a vorbit credincioşilor despre Cuvioasa Parascheva «floarea aleasă a bisericii», apreciind că ,,Şi pentru noi, creștinii din Strâmba de Jiu, sărbătoarea Sf. Cuv. Parascheva are o semnificație aparte, dat fiind faptul că biserica noastră stă sub oblăduirea Sf. Cuvioase Parascheva. Acum 19 ani, ÎPS Teofan, pe atunci, Mitropolitul Olteniei, astăzi, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, ne-a încredințat, prin târnosirea bisericii, în grija Sfintei Cuvioase Parascheva, fiind, de altfel, și prima biserică pe care a sfințit-o ca Mitropolit al Olteniei. Aşadar, putem spune că pentru al 19-lea an suntem pelerini, închinători, rugători, slujitori și ostenitori la hramul acestei biserici” a subliniat preotul paroh, un om plin de iniţiativă şi care se bucură de mult respect în comunitatea de cerdincioşi din Turceni şi din multe parohii ale Protopopiatului Târgu-Jiu sud. Bogat în cunoştinţe şi cu înzestratul, dar al cuvântării, Părintele Paroh le-a vorbit credincioşilor despre semnificaţia termenului de «hram», sărbătoarea Casei în care locuieşte Dumnezeu cu aleşii Săi, mai ales că Hramul are o întreită semnificaţie în viaţa Bisericii şi a comunităţii, anume, semnificaţie religioasă, morală şi de unitate naţională, deoarece reprezintă modelul viu de urmat în pelerinajul nostru pământesc prin viaţa harică a sfintelor taine, prin care creştem în Hristos, intrăm în comunitate de viaţă fericită cu Sfânta Treime, ne îndumnezeim, prin aceasta, hramul desăvârşind unitatea soteriologică în Hristos a celor vii cu cei răposaţi. De aceea, la hram, se face pomenirea ctitorilor şi a binefăcătorilor sfântului lăcaş, ca Domnul să le răsplătească potrivit faptelor lor minunate, împlinite în viaţa lor pământească”. În esenţa lui, aşa cum a reiterat Părintele Paroh, Preot Antonie Făinişi, Hramul creează conştiinţa interdependenţei familiale, conştiinţa fraternităţii creştine, făurită prin puterea Iubirii Lui Hristos, iar izvorul său este participarea activă la rugăciune în comun, pentru implorarea sub acelaşi acoperământ a harului ceresc, cel care aduce de sus ajutor, milă şi spor pentru toţi, în toate cele bune, deoarece ocroteşte la necazuri şi la dureri oamenii încercaţi!

,,Sfânta Cuv. Parascheva este pentru noi un dascăl al sfinţeniei prin viaţa şi sufletul său”!
Detaliindu-le credincioşilor punctele principale din viaţa pământească a Sf. Cuv. Parascheva, Părintele iconom stavrofor, Pr. Antonie Făinişi a specificat faptul că an de an, la «Vinerea Mare», iubitorii de Dumnezeu, îi cer Sfintei Cuv. Parascheva să mijlocească pentru ei înaintea tronului ceresc, venerând-o cu multă evlavie, ca pe o adevărată ocrotitoare a Moldovei, a României şi a întregii creştinătăţi! De aceea, exemplele sfinţilor ne întăresc şi ne încurajează, iar, atunci când este vorba despre viaţa noastră sufletească şi despre modelele de suflete alese, pe care să le luăm ca exemplu, avem destule! Avem sfinţi care au murit pentru credinţă, sfinţi care au trăit din copilărie viaţa creştină, ca Sfânta Parascheva, sfinţi care, în prima parte a vieţii lor, păcătoşi fiind, s-au întors la Dumnezeu. Iată, atâtea modele de viaţă creştină, pe care Biserica ni le pune dinainte. Printre ele, Sfânta Cuvioasă Parascheva străluceşte ca un luceafăr. Şi mai ales când moaştele ei sunt aproape de noi, când numele ei nu este doar un nume pierdut în istorie, ci, e legat în faţa noastră de trupul cu care a câştigat sfinţenia şi mântuirea! În concluzie, a spus Preotul Paroh, ,,exemplul vieţii Cuvioasei este mai puternic, mai îmbietor, deoarece Sfânta Parascheva este pentru noi un dascăl al sfinţeniei prin viaţa şi sufletul său, o siguranţă a sfinţeniei, un semn vorbitor şi îmbietor către sfinţenie prin sfintele sale moaşte. Fie ca pomenirea de astăzi a Cuvioasei să trezească în noi dorul pentru o viaţă sfântă, să nască în noi curajul de a ne apropia de această viaţă creştină, care şi pentru noi a fost dată, care de oameni ca şi noi, a fost realizată. Eu, vă mulţumesc pentru că astăzi aţi fost cu noi şi în duhul Cuvioasei Parascheva. Poate ca nu ne vom mai aduce aminte de Cuvioasa Parascheva, decât la anul, pe vremea aceasta, dar, cu siguranţă, ea îşi va aduce aminte mereu de noi, Amin!”, a încheiat minunatele sale cuvinte Părintele Paroh, Antonie Făinişi, după care credincioşii au fost invitaţi şi au pregustat din minunatele bucate pregătite de către ostenitoarele şi ostenitorii Casei Parohiale de la Strâmba-Jiu.
Profesor, Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here