Sărbătoare de suflet la Biserica Parohiei Strâmba-Jiu, Oraşul Turceni

872

În cadrul unei sărbători minunate, poate impropriu numită «schimb de experienţă», Biserica Parohiei Strâmba-Jiu, din Oraşul Turceni, prin veşnic tânărul şi neobositul Pr. Antonie Făinişi, dar şi cu aportul d-lui Prof. Petre Popescu, preşedintele Ligii «Toleranţa», a pensionarilor din localitate, s-a dovedit o gazdă primitoare pentru Liga pensionarilor din Oraşul Tismana, în cadrul unei întâlniri de suflet, îndeaproape călăuzită şi profund reverberată de inspiraţia proniei divine!

Întâmpinaţi cu urarea de «BUN VENIT», conform tradiţiei noastre, «cu pâine şi sare», în faţa Casei Parohiale
Primiţi sub razele unui soare de toamnă mângâietor şi blând, în ziua de 15 octombrie 2017, în Duminica 21-a după Rusalii, în prezenţa d-nei Primar, Cristina Cilibiu şi a d-lui Petre Rădulescu, Preşedintele Ligii Pensionarilor din Gorj, oaspeţii de la Tismana, având-o «călăuză» bine orientată şi mereu pliată pe ideea de dialog sincer şi deschis, pe d-na Rodica Neamţu, au fost întâmpinaţi cu aplauze şi cu urarea de «BUN VENIT», conform tradiţiei noastre, «cu pâine şi sare», în faţa Casei Parohiale, dar, mai ales cu bunăvoinţă şi cu multă dragoste, în spiritul ospitalităţii noastre gorjeneşti şi româneşti. Fără îndoială că ideea unei astfel de întâlniri, chiar şi sub titulatura unui «schimb de experienţă» sui generis este foarte bună din perspectiva cunoașterii, prin intermediul culturii, al dialogului şi al pelerinajului la unele lăcaşe de închinăciune unde Dumnezeu revarsă Harul Său Sfânt, iar, pe de altă parte, o astfel de întâlnire înlătură în cea mai mare măsură posibilitatea însingurării apăsătoare a oamenilor la o anumită vârstă înaintată. Nu ştim în ce măsură organizatorii acestui program au avut în vedere conceptul de «schimb de experienţă» în sensul clasic al termenului, dar, el a fost gândit și i s-a dat viață prin strădaniile şi chiar prin dăruirea unor oameni cu suflet, inclusiv a doamnei primar, Cristina Cilibiu, care a oferit o sumă frumoasă din venitul personal, pentru a sprijini mai mult acţiunea parohiei, întreaga activitate, care a cuprins, inclusiv o «tombolă» cu daruri pentru toţi participanţii, spre delectarea celor direct implicaţi, în aşa fel încât şi tinerii prezenţi la festivitate să conștientizeze rolul formator al culturii și importanța tradițiilor și particularităților culturale ale fiecărui colţ al Judeţului Gorj, al poporului în mijlocul căruia te-ai născut și care te reprezintă oriunde în lume!

Putem spune că la Casa parohială de la Strâmba-Jiu a fost şi un pelerinaj în timp
Din punct de vedere psiho-sociologic, dar, nu numai, comunităţile şi grupurile care se implică în astfel de activităţi pot fi definite ca un ansamblu de persoane între care există legături integrative de tip funcţional, comunicativ, afectiv şi normativ, în pofida faptului că membrii grupului nu au întotdeauna scopuri comune şi nu desfăşoară activităţi asemănătoare, dar, cu toate acestea, persoanele comunică şi stabilesc relaţii care au o anumită evoluţie în timp. În cadrul unui program bine gândit şi întocmit în detaliu, îndeaproape urmărit pentru a fi realizat în întregime, manifestarea a cuprins vizitarea Bisericii Parohiale cu Hramul «Sfânta Cuvioasă Parascheva» şi pregustarea unui strop de bucurie de la izvorul de «apă vie», inaugurat de curând în «coapsa» piscului de sub dealul din preajma bisericii, după care a fost împlinit un minunat pelerinaj la Mănăstirile «Dealu Mare» (Borăscu) şi «Sfânta Treime» din Strâmba-Jiu, ca un prilej negrăit de a se împărtăşi bucuria care împlineşte Voia Lui Dumnezeu! Spectacolul de la Casa parohială şi cuvintele frumoase care s-au rostit cu acest prilej au demonstrat cu prisosinţă semnificaţia momentului şi valoarea lui morală şi afectivă, dar, în acelaşi timp, întâlnirea a constituit şi un minunat prilej de a dezvolta în viitor o permanentă colaborare şi de a reedita alte schimburi de experienţă care au darul de a promova ceea ce este frumos şi sublim în apropierea dintre oameni. Dat fiind faptul că întâlnirea oamenilor din cele două comunităţi gorjene a oferit posibilitatea cunoaşterii unor lăcaşe sfinte, putem spune că la Casa parohială de la Strâmba-Jiu a fost şi un pelerinaj în timp, iar în locurile de pelerinaj vin oameni diferiţi din zone sau regiuni ori chiar din ţări diferite, motivaţiile şi dorinţele lor constituind un evantai al preocupărilor şi al credinţelor pe care ei le împărtăşesc!

Locurile frumoase atrag şi oameni cu suflete frumoase
Poate că acest lucru a determinat-o pe d-na primar, Cristina Cilibiu să afirme că “Astăzi am trăit o zi deosebită a mandatului meu”, dar, dincolo de vârstă, de starea socială, de gradul de cultură sau de intensitatea credinţei, sensibilitatea spirituală dovedeşte că întâlnirea oamenilor aparţinând unor comunităţi învecinate şi dorinţa lor de a fi laolaltă se vede mai ales prin pelerinajele legate de hramurile locurilor sfinte sau la sărbătorile sfinţilor patroni spirituali ai acestor locuri, ca un motiv temeinic de cunoaştere reciprocă şi de a trăi bucuria celor care sunt împreună! Participarea pensionarilor din cele două ligi, cea de la Strâmba- Jiu şi cea de la Tismana, la un astfel de eveniment, certifică nu numai valoarea deosebită a sărbătorilor care bucură ca atare, dar, se confirmă şi faptul că locurile frumoase atrag şi oameni cu suflete frumoase, aşa cum spunea Părintele Antonie Făinişi, deoarece atrag turistul şi pelerinul, tânărul şi bătrânul, omul sănătos şi bolnavul, familiile şi indivizii, evlaviosul şi curiosul, cel care face milostenie şi cel care caută o «oază» de linişte, cel ce află «medicamentul» de suflet şi de minte, de inimă şi de raţiune, mai ales că natura însăşi a unui astfel de moment face ca diferenţele sociale obişnuite să dispară, fiindcă oamenii cu o experienţă de viaţă considerabilă, în marea lor diversitate, trăiesc experienţa unui loc comun, bazat pe experienţa unificatoare a dialogului deschis şi sincer. Dincolo de orice speculaţii teoretice, «schimbul de experienţă» de la Strâmba-Jiu a demonstrat realitatea comunităţii însăşi, a umanităţii ca mod peren de convieţuire, oportunitatea de a desluşi adevărul că totalitatea oamenilor în drum spre tainicul de dincolo de lumea aceasta multiplică şi diversifică acest misterios cadru existenţial de dincolo de tumultul vieţii cotidiene!
Profesor, Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here