Sărbătoare Arhierească la resfințirea Bisericii din Parohia Stănceşti-Larga, Comuna Muşeteşti, Protopopiatul Tg. Jiu-Nord

1350

În Duminica a 5-a după Rusalii (24 iulie 2016), Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, a săvârşit Sfânta Liturghie şi slujba de resfinţire a Bisericii «Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena» din Parohia Stănceşti-Larga, Comuna Muşeteşti, Protoieria Târgu Jiu Nord, judeţul Gorj, în prezenţa a câteva sute de credincioşi din comună şi din localităţile învecinate. Biserica din zid a fost ridicată între anii 1975-1985, pe ruinele unei biserici mai vechi, din lemn, construită la 1720, iar începând cu anul 2012, sfântul locaş a intrat într-un amplu proces de consolidare şi restaurare, lucrările fiind finalizate în acest an, cu sprijinul autorităţilor publice locale şi a enoriaşilor în frunte cu preotul paroh Nicolae Dionisie Tătaru. În cadrul Sfintei Liturghii a fost săvârşită hirotonia întru preot a diaconului Stelian Ovidiu Grama, pe seama Parohiei Bârseşti, Protoieria Târgu Jiu Nord şi a fost hirotonit întru diacon teologul Mircea Bivolaru, pe seama Parohiei Godineşti, Protoieria Târgu-Jiu Nord. Sfânta slujbă s-a desfășurat în acordurile Grupului psaltic al Catedralei Mitropolitane «Sfântul Mare Mucenic Dimitrie» din Craiova! Au primit gramate chiriarhale de mulţumire mai multe persoane pentru strădania la înfrumuseţarea bisericii, iar preotul paroh Nicolae Dionisie Tătaru a fost ridicat la rangul de iconom stavrofor.

“Noi am chemat puterea Lui Dumnezeu ca să resfințească biserica aceasta, unde cu toţi suntem primiţi”!
La sfârșitul oficierii slujbei, în cuvântul de aleasă învățătură duhovnicească, Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Irineu a pornit de la premisa că întotdeauna, cea mai sfântă și cea mai deplină rugăciune pe care noi o putem aduce Lui Dumnezeu este Sfânta Liturghie, pentru că această jertfă pe care Atotputernicul Dumnezeu ne-a dat-o este prilejul cel mai plăcut înaintea Lui Dumnezeu, ca noi să fim primiți, fiecare în parte, în Biserica Lui Dumnezeu, ca în Casa Părintelui Ceresc, Biserica numindu-se «Casa Tatălui Ceresc». De aceea: “Când la rugăciune, noi am chemat puterea Lui Dumnezeu ca să resfințească biserica aceasta și când am numit-o «Casa Tatălui Ceresc», deci, Casă de rugăciune, unde cu toți suntem primiți, cu toții suntem așteptați de la casele noastre, ca Duminica și sărbătoarea, aici să ne aflăm pacea și liniștea, să primim puterea Lui Dumnezeu, ca întorcându-ne acasă la noi, să ducem mai departe viața noastră, până în clipa în care Creatorul nostru ne va chema, în ziua despărțirii noastre de trup, ca să fim răsplătiți pentru faptele noastre, cu Împărăția Cerurilor. Biserica, așa cum se adeverește întrutotul, este «mama» noastră. Ea este aceea care poartă grijă de sufletul nostru, mai mult decât de viața noastră pământească. Dacă este rânduit să ne naștem și să creștem pe pământul acesta, din punct de vedere sufletesc, noi suntem «chemații» Lui Dumnezeu. Avem pregătire din lumea aceasta, cu fapte bune, să moștenim Împărăția Cerurilor, acolo unde nu este întristare, nici suspin. Pentru aceasta, biserica este mai mult decât mama noastră trupească, pentru că ne dă viață și ne ajută să creștem, și ne călăuzește, cât este cu putință unui om, ca să putem înțelege care este scopul existenței noastre. Ca orice creatură pământească, și mama noastră are nevoie de ajutorul Lui Dumnezeu, fiindcă și ea, ca orice ființă de pe pământul acesta, trebuie să treacă în Împărăția Cerurilor. Deci, cea care ne poartă grijă în tot timpul și în tot locul, la toate popoarele și la toate ființele de pe fața pământului este biserica. Biserica nu se mărginește numai la o clădire, ci, depășește mult spațiul acesta. Se extinde până la casele noastre, căci și acolo unde ne desfășurăm activitatea, tot biserică este. Întrucât, acolo unde am fost botezți în numele Preasfintei Treimi, și de îndată ce S-a așezat Dumnezeu în sufletul nostru, în viața noastră, suntem «copii» ai Săi, care se bucură întotdeauna de prezența Lui Dumnezeu în interiorul nostru și în interiorul lumii. Este adevărat că locul cel mai prețios din activitatea noastră este biserica satului nostru, unde venim să ne botezăm, unde venim să ne cununăm, unde venim să ne spovedim și să ne împărtășim, iar apoi venim să ne înmormântăm, ca să așteptăm învierea morților și «viața veacului ce va să fie»”, a precizat Mitropolitul Olteniei, mai ales că în jurul bisericii, cum constatăm, sunt moșii și strămoșii noștri. Ei sunt cei care au trecut la cele veșnice înaintea noastră, și ne așteaptă și pe noi, ca împreună să constituim «familia» Lui Dumnezeu. Pe bună dreptate, a întărit Arhieria Sa, așa cum spunem: «Tatăl Nostru» și ne gândim la Tatăl Cel Ceresc, când vorbim despre Maica Domnului și ne gândim la mama noastră, cum vorbim despre sfinți și ne gândim la frații noștri, așa vom moșteni și noi această familiaritate, această prietenie, această comuniune cu cei care au plecat de aici în viața veșnică. Nu este nici o despărțire de aceia pe care îi avem în cimitir, de aceia care au trecut înaintea noastră, strămoșii noștri, pentru că sufletește, nu suntem departe de ei! Suntem apropiați de ei, ne simt, și pentru faptul că nu-i vedem, pentru că suntem în trupul acesta, și cu ochii aceștia pământești, nu putem privi decât ceea ce ne stă în fața noastră, dar cu ochii sufletești, îi privim pe ei, și ei ne privesc pe noi, ne văd pe fiecare în parte aşa cum am fost creaţi.

“Ne rugăm ca toți cei care au trecut din viața aceasta, să se sălășluiască cu drepții în Împărăția Lui Dumnezeu”
Chiriarhul bisericilor din Oltenia a amintit despre Pericopa Evanghelică a vindecării celor doi demonizați din ţinutul Gadara, deoarece noi așteptăm acel moment când Mântuitorul Iisus Hristos va veni iar ca să judece viii și morții, dar până în acel moment, noi ne rugăm unii pentru alții: “Ne rugăm ca toți cei care au trecut din viața aceasta, să se sălășluiască cu drepții în Împărăția Lui Dumnezeu. Ei, dacă au aflat har înaintea Lui Dumnezeu, se roagă pentru noi, creștinește ca să ducem viața creștinește, în fapte bune, să nu ne opintim pe cale și să cădem datorită ispitei și săgeților înveninate ale diavolului. Este adevărat că în acest «război» nevăzut, în care suntem antrenați, și dacă vrem, și dacă nu vrem, iar pentru că trăim pe pământ, avem de înfruntat multe opreliști din partea diavolului și a oamenilor lui. Oamenii răi și fără credință ne stau de multe ori împotrivă, și chiar în viața noastră, în sufletul nostru, de multe ori găsim și multă îndârjire împotriva faptelor bune, pentru că cel rău ne ispitește și ne ademenește, ne aduce multe piedici de a urma pe calea credinței și a Împărăției Cerurilor. Dar, Atotputernicul, Cel Care este în viața noastră și poartă de grijă de sufletul nostru ne-a spus: «Stați împotriva diavolului și el va fugi de la voi!». Fiindcă spunem în Rugăciunea «Tatăl Nostru»: «Și ne izbăvește de cel viclean»”, a spus în cele din urmă, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit!

“Dăm Slavă Lui Dumnezeu pentru această lucrare sfântă, prin înfrumusețarea bisericii dumneavoastră”!
În încheierea cuvântului său de aleasă învățătură duhovnicească, ÎPS Părinte dr. Irineu i-a felicitat pe toţi cei care s-au ostenit la renovarea şi înfrumuseţarea sfântului lăcaş de închinare și de rugăciune, apreciind că: “Înfricoșându-ne de cel rău, așa cum se înfricoșau cei din Evanghelia de astăzi, să ne îndreptăm spre Mântuitorul Iisus Hristos, și spre deosebire de aceia care L-au rugat să iasă din ținuturile lor, noi să zicem Domnului: «Rămâi cu noi, Mântuitorul nostru, pentru că viața noastră este scurtă și vine vremea când iarăși ne vom bucura de întâlnirea cu Tine, în Împărăția Cerului!».
Dăm Slavă Lui Dumnezeu pentru această lucrare sfântă, prin înfrumusețarea bisericii dumneavoastră! Mulțumim Bunului Dumnezeu că a dat putere și ajutor Părintelui Nicolae, și tuturor enoriașilor! Vă îndemnăm stăruitor, să veniți la biserică mai des! Să nu așteptați ca să vă ducă alții la biserică, fie în boală, fie în moarte! Că vremea aceea, nu va mai fi a milostivirii, ci, a judecății și a condamnării! Uniți în jurul sfintei biserici să stați permanent, că aici vine sporul masei de oameni, înțelepciunea, liniștea în familie și tot ceea ce aveți dumneavoastră nevoie! Veniți aici, și veți primi, din toate acestea, într-un mod îmbelșugat și sfânt. Rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă dăruiască pace, multă sănătate și împlinirea tuturor celor spre mântuire, Amin”!
Profesor, Vasile Gogonea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here