Sărbătoare Arhierească la Biserica «Sfinții Voievozi Mihail și Gavriil» din Târgu-Jiu, în Ziua de Florii

1055

În Duminica Floriilor sau a Intrării în Ierusalim a Mântuitorului Iisus Hristos, pe o vreme înnorată și cu câțiva stropi de ploaie, Înaltpreasfinţitul Părinte dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, ajutat de un ales sobor de preoți și diaconi în frunte cu Părintele Protoiereu Marian Mărăcine, a săvârșit Sfânta Liturghie la Biserica «Sfinții Voievozi Mihail și Gavriil» din Târgu-Jiu, judeţul Gorj. Slujba sfântă și întregul ceremonial s-au desfășurat în acordurile Grupului psaltic al Catedralei Mitropolitane «Sfântul Mare Mucenic Dimitrie» din Craiova!

“Intrarea noastră cu Mântuitorul Hristos este intrarea în pacea eternă”
La finalul Sfintei Liturghii, după ce Părintele Protoiereu Marian Mărăcine a spus că: “Astăzi avem înălțătoarea și slăvita Sărbătoare a intrării în Ierusalim a Mântuitorului Iisus Hristos, despre care Profetul Zaharia spunea: «Iată-L, Fiul Fecioarei vine blând pe mânzul asinei», iar Preotul paroh, Mihai Roibu, a mulțumit Mitropolitului Olteniei, spunând că: “Prezența ÎPS Voastre o considerăm și ca o apreciere a muncii noastre pe ogorul sfânt al credinței, dar, deși suntem neputincioși, Dumnezeu și Harul Său nu ne lasă”, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei a încălzit inimile credincioșilor din biserică și din pridvorul acesteia cu minunatul cuvânt de învățătură duhovnicească în care a subliniat că această sărbătoare este atât de înălțătoare și atât de profundă în semnificații și în învățături sufletești, că ar trebui, mai degrabă, să medităm la ea, să contemplăm, să cugetăm, să ne rugăm Atotputernicului Dumnezeu, să ne deslușească Taina ei, dar, mai ales taina acestui mare Har pe care Mântuitorul Iisus Hristos ni l-a dat, cum a fost pe pământ și cum El a rânduit toate, ca noi să înțelegem că a venit în lume să ne mântuiască pe noi, păcătoșii, iar apoi să ne ducă iarăși în Împărăția Cerului, la Tatăl Cel Ceresc. Accentuând faptul că Fiul Lui Dumnezeu S-a făcut Om și S-a răstignit, ca prin Cruce să ne introducă iarăși în Raiul fericirii, în Împărăția Cerului, în Ierusalimul cel Ceresc, pentru a vedea că de la Nașterea Sa și până la Înviere, toată viața Mântuitorului este semnificativă, sugestivă și plină de învățături pe care noi le trăim prin sărbătoare și prin Sfânta Evanghelie în biserică, mergând împreună cu Mântuitorul Hristos în procesiune spre viața veșnică, Întâistătătorul bisericilor din Oltenia a spus: “Această sărbătoare are semnificația ei. Este un moment istoric, așa cum l-au descris și Sfinții Evangheliști, prezentat ca o intrare în Ierusalim. De această dată, cu o semnificație aparte, pentru că și în alte dăți Mântuitorul Hristos a venit la Ierusalim. Dar, Sfinții Evangheliști n-au mai vorbit despre aceste intrări. Fotografie0556Aceasta din urmă este cu totul aparte. Ea prefațează Răstignirea și Învierea Mântuitorului Iisus Hristos. Ne arată că Mântuitorul împlinește cuvântul profetic, în primul rând, așa cum s-a vestit de demult. El n-a venit să realizeze ceva la întâmplare, ci, a venit așa cum a vestit mai înainte, ca să înțelegem că El este trimisul Domnului, că vestirea venirii Lui este o promisiune că Dumnezeu nu ne părăsește niciodată. Desigur, Mântuitorul Hristos vine de fiecare dată și e prezent în Sfânta Liturghie! Noi actualizăm toate momentele istorice ale Vieții Sale în Sfânta Liturghie! Și momentul acesta al răstignirii, al intrării în Ierusalim, căci, iată, cum avem Sărbătoarea de astăzi, ca o aducere-aminte a intrării Domnului în Ierusalim, Îl avem permanent, duhovnicește, în rugăciune, în fiecare Sfântă Liturghie! Deci, în fiecare Sfântă Liturghie, noi, ca popor al Lui Dumnezeu, credincioși ai Mântuitorului Iisus Hristos, participăm la acest minunat eveniment al venirii Mântuitorului Iisus Hristos și al sfințirii noastre. De departe privită, această Sărbătoare, nu este numai Sărbătoarea Venirii Domnului, ci, și a intrării noastre în Ierusalim! Ierusalim este locul păcii! Deci, trebuie să înțelegem că nu este vorba despre o cetate geografică. Aici este vorba despre locul păcii, al împăcării noastre, al liniștirii noastre! Deci, când noi intrăm cu Mântuitorul Hristos în Ierusalim, intrăm în pace, intrăm în liniștire. Toate valurile și toate furtunile vieții noastre, când intrăm în Mântuitorul Hristos în rugăciune, ne unim cu El în chemare sfântă, atunci intrăm în acest ambient al păcii. Intrăm în această armonie, unde nu ne putem niciodată despărți de Dumnezeu, căci suntem împreună cu El când cântăm: «Cu noi este Dumnezeu, înțelegeți neamuri și vă plecați! De frica voastră nu ne vom teme și nici nu e vom înfricoșa, căci, cu noi este Dumnezeu!», așa cum cântăm întotdeauna în Postul Mare. Deci, iată, intrarea noastră cu Mântuitorul Hristos este intrarea în pacea eternă! Este în bucuria Tatălui Ceresc, în armonia vieții veșnice, și purtăm ramuri verzi, simbol al biruinței, dar și al muceniciei. Deci, să nu ne gândim că numai biruința ne este dată de Dumnezeu, dar și jertfa! Căci, fără jertfă, nu avem biruință! Dacă nu ne înfrânăm patimile și dacă nu luptăm împotriva gândurilor rele, nu putem să ajungem la pacea sufletească și la pacea cu Mântuitorul Hristos, adică, nu putem să ne bucurăm de «verdeața biruinței», dacă nu ne silim împotriva răului și a deșertăciunii! Cei care poartă ramurile verzi din timpul Mântuitorului sunt convinși că Domnul îi ajută și că El este bucuria cea veșnică”!

“Intrarea în Ierusalim pregătește Săptămâna Patimilor, când, începând de luni, deja avem o altă «stare»”
În încheierea slujbei Sfintei Liturghii, Mitropolitul Olteniei a adresat minunate cuvinte de îndemn la rugăciune și la o viață cumpătată în Săptămâna Patimilor, spunând următoarele: “Intrarea în Ierusalim pregătește Săptămâna Patimilor, când, începând de luni, deja avem o altă «stare», avem un alt «urcuș», o altă chemare la nevoință, ca să ajungem la Înviere. Popasul acesta, timpul acesta, Sărbătoarea aceasta este ca o zi de pregătire pentru alergarea «atletică» din săptămâna care urmează. Acum, ne întărim puterea ca săptămâna viitoare să pornim și mai hotărâți pentru ajungerea la Sfânta Înviere, și cu fiecare zi din săptămâna viitoare, urcăm câte o treaptă la Joia cea mare, la Vinerea Patimilor și a răstignirii, la Sâmbăta cea mare, ca apoi Mântuitorul Hristos la Sfânta Înviere! Este necesar ca să sporim rugăciunea săptămâna aceasta, să sporim citirea Sfintelor Scripturi, e necesar să aducem Lui Dumnezeu sufletul nostru curat, e necesar să ne spovedim, e necesar să ne împărtășim la Sfânta Înviere cu preacuratele taine ale Mântuitorului Iisus Hristos! E necesar ca ziua de astăzi, a bucuriei și a înălțării noastre, să continue mai departe spre Ziua Învierii, spre ziua neînserată a Împărăției Lui Dumnezeu! Să vă ajute Dumnezeu, să vă întărească și să vă dăruiască putere, să postiți, să vă rugați și să vă cercetați conștiința prin spovedanie, să vă împărtășiți cu nemuritoarele Taine în Ziua Învierii Mântuitorului Iisus Hristos, Amin”!
Profesor, Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here