Să ne gândim la ziua când sunt prăznuiţi «Sfinţii Trei Ierarhi»!

1020

,,Om desăvârşit este acela care iubeşte adevărul şi dreptatea, care Îl iubeşte pe Dumnezeu” (Sf. Vasile cel Mare)
În fiecare an, în ziua de 30 ianuarie sunt prăznuiţi «Sfinţii Trei Ierarhi»: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul sau cel de Dumnezeu Cuvântătorul şi Ioan Gură de Aur, care au trăit la sfârşitul sec. al IV-lea şi începutul celui de-al V-lea, fiecare dintre ei având o contribuţie esenţială la îmbogăţirea tezaurului teologiei creştine, fiind numiţi şi «Protectori ai învăţământului teologic», motiv pentru care sunt prăznuiţi şi separat, dar, pentru unitatea de învăţătură, Biserica a rânduit această zi de prăznuire comună. În secolul al XI-lea s-a hotărât ca și cei trei să fie serbaţi împreună pentru a nu se acorda vreunuia întâietate faţă de ceilalţi doi. Va trebui să precizăm faptul că dintre cei «Trei Sfinţi Ierarhi» – Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie Teologul şi Sfântul Ioan Gură de Aur, Sf. Grigorie sau de Dumnezeu cuvântătorul, prin cuvântul «teolog» s-a tradus în limba noastră şi în sensul de «cuvântător de Dumnezeu», adică, de om care a cuvântat cu înaltă competenţă despre Dumnezeu, iar, Sfântul Ioan Gură de Aur, care s-a numit astfel pentru darul lui de cuvântare, pentru faptul că a fost un predicator deosebit. Doi dintre aceştia au fost foarte buni prieteni, fiind vorba despre Sfântul Vasile cel Mare şi Sfântul Grigorie Teologul sau Grigorie de Nazianz, care au urmat aceeaşi şcoală şi despre care se spunea că sunt un suflet în două trupuri, deci, că deşi aveau două trupuri, sufleteşte erau atât de apropiaţi, încât părea că în cele două trupuri trăieşte un singur suflet. Pentru că prietenia are la bază două lucruri esenţiale: iubirea şi cinstirea la un loc, mai ales că prietenia este un sentiment reciproc: nu se poate prietenie cu iubire şi cinstire numai dintr-o parte, deci, Sfântul Vasile cel Mare şi Sfântul Grigorie Teologul au fost prieteni adevăraţi! Se spune că «Iubirea nu calculează, ci oferă», pentru că iubirii nu i se pare niciodată că a oferit prea mult şi nici nu se întreabă niciodată, cât a oferit şi cât trebuie să primească. Iubirea oferă fără să calculeze şi dacă o face este pentru a fi recunoscătoare, adică, oferă fără să calculeze şi primeşte calculând, ca să ofere mai mult, iar, dacă nu e aşa, nu-i prietenie! Dacă te întrebi cât ai dat tu şi cât a dat celălalt, dacă ţi se pare că tu ai dat mai mult şi ai primit mai puţin, încă nu eşti în marginile prieteniei! Demn de menţionat este faptul că în anul 1949, Patriarhul Iustinian Marina a hotărât ca toate şcolile de învăţământ teologic să fie ocrotite de către «Sfinţii Trei Ierarhi», deoarece au asociat mereu, în viaţa lor, cele două dimensiuni: Şcoala şi Biserica şi au mers neabătuţi pe aceste două drumuri. Este foarte ilustrativă prăznuirea lor ca patroni ai şcolilor de teologie, în sensul profund în care acesta este şi scopul educaţiei teologice pe care o dobândesc cei care se pregătesc a fi slujitori ai

fbt

Bisericii. Aşadar, atunci ca şi în zilele noastre, Şcoala şi Biserica reprezentau notele dominante pentru cei trei ierarhi, ceea ce înseamnă că Şcoala şi Biserica, trebuie să devină şi nota călăuzitoare pentru orice viitor slujitor al Bisericii. Putem spune că «Sfinţii Trei Ierarhi», ne învaţă că descoperirea Adevărului, ascultarea de Dumnezeu măsoară puterea credinţei noastre! «Sfinţii Trei Ierarhi», nu au dorit să fie preţuiţi mai târziu pentru meritele lor, ci, pentru a ne întări în credinţa dreptmăritoare, pentru că prin «Sfinţii Trei Ierarhi», Sfântei Liturghii, prin Sfântul Ioan Gură de Aur, prin Sfântul Vasile cel Mare, i se conferă valoarea unică a jertfei pentru viaţa în Hristos. Sfântul Ioan Gură de Aur şi Sfântul Vasile au consfinţit, în Liturghie, că odată cu intrarea Cinstitelor Daruri în altar se arată valoarea Jertfei de a ne face fii ai Lui Dumnezeu prin invocarea Duhului Sfânt, prin epicleză. Deci, iată că Sfânta Liturghie temeluieşte cel dintâi aspect tradiţional al Bisericii de Răsărit, şi apoi s-au adăugat postul şi celelalte, dar, Sfânta Liturghie este cea care a asigurat temelia Bisericii.
Preot Antonie FĂINIŞI, Parohia Strâmba-Jiu, Turceni

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here