Să lecturăm – Drum spre moarte

332

Scrisă de medicul gorjean Aurelian Dobran de la Spitalul de Urgenţe din Tg Cărbuneşti şi publicată la Editura Măiastra în 2012, cartea este structurată pe trei paliere narative abordând drama familiei şi satului gorjean în perioada instaurării noii ordini sociale după anul 1950 în satul Copăcioasa, evoluţia formativă a eroului principal Sorin ce trăieşte poznele şi visurile copilăriei în casa bunicului Alexandru Dobreanu , viaţa de şcolar sub profesionalismul exigent al părinţilor săi dascălii Vicu şi Angela Dobran în satul Barza iar mai apoi la liceul „Tudor Vladimirescu” din Târgu-Jiu continuând cu Facultatea de Medicină din Cluj Napoca şi un palier ce mi-a reţinut atenţia cu o frescă din istoria civilizaţiei dacice la Nord şi Sud de Dunăre.

„Să ştii că drumul spre moarte nu merge numai înainte ci şi înapoi unde sunt valorile moarte şi multe vei înţelege” ;
„Căci toate zilele-s iluzii-n rugă
Şi visuri sfărâmate-n gol,
Trăieşti pe apucate-n fugă
Iar moartea-ţi dă mereu ocol”.
Aşadar acţiunea romanului se petrece în arealul gorjean, cam pe-acolo unde „veşnicia s-a născut la sat” Copăcioasa şi Barza fiind locuri ale întâmplărilor şi poznelor copilăriei eroului principal ce va să devină medicul gorjean de mai târziu, Aurelian Dobran autor al cărţii în care pitorescul numelor, locurilor şi faptelor petrecute, îmbinarea logică a naraţiunii versificate cu veritabile lecţii de istorie a neamului, evidenţiază un profund spirit creator al medicului Aurelian Dobran, ceeace-mi dă speranţa că este posibil ca într-un viitor apropiat să citesc şi volumul II.
Afectat de nedreptăţile sociale observate în casa bunuicilor din satul Copăcioasa şi analizate critic prin mintea şi raţiunea copilului sensibil şi receptiv când noua putere greşit ori superficial indoctrinată aplică justiţia arbitrariului distrugând proprietatea privată fără discernământ, promovând pseudovalori ce aveau să-ngroape mai târziu un întreg sistem social, autorul romanului transmite un mesaj clar generaţiilor viitoare spre o reală şi profundă cunoaştere a istoriei loco-regionale pentru ca cei ce ne urmează să nu mai comită greşeli de neiertat prin distrugerea succesivă a valorilor autentice.
Departe de nota pesimistă, atât titlul volumului cât şi moto-ul alese de autor constituie o veritabilă invitaţie la explorarea istorică a civilizaţiei geto-dace din spaţiul carpato-danubiano-pontic surprinzându-ne în mod plăcut profunzimea, acurateţea şi veridicitatea unor secvenţe din epopeea dacilor de la Nord şi Sud de Dunăre căci … „ Legenda spune că aici ar fii fost Malva, adică o cetate dacică în vârful Copăcioasei , … în Lintea ar fii fost Pirum. Doar „bordeiele dacice de la Pinoasa” mai amintesc că aici în zonă ar fii fost o cetate daco-romană numită Ranisstorum iar “în biserica dacică de la Vulpaşini … trecea Zalmoxis când cobora dinspre Sarmisegetusa şi apoi Deceneu spre a merge la peştera sfântă de la Arcina-Polovragi .
Autorul construieşte ipoteze argumentate referitoare la aurul dacic ce este încă ascuns în peşterile Carpaţilor, despre blestemul lui Decebal, harta lui Burebista şi alte enigme ce îşi aşteaptă dezlegarea de cei ce vor avea curiozitatea şi interesul să i se alăture în acest demers literar-istoric .
Citind romanul “Drum spre moarte” am fost plăcut surprins să constat că Editura Măiastra a promovat iarăşi un medic scriitor după ce, cu puţin timp în urmă , citisem romanul “Pete pe halatul alb” scrisă de medicul Cornel Munteanu care a “recidivat” scriind apoi alte opere în proză şi versuri satirice care , ca şi lucrarea doctorului Aurelian Dobran, au fost bine receptate şi asimilate în cultura literară a românilor.
Victor Gh.Banţa

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here