S-a lansat Planul Național Multianual Integrat de Control al Cancerului

607

Ministerul Sănătății a lansat primul Plan Național Multianual Integrat de Control al Cancerului pentru perioada 2016-2020 (PNCC), care înglobează strategii noi de control al cancerului în România, conform direcțiilor comune de la nivel european în ceea ce înseamnă lupta împotriva cancerului. Planul include o serie de programe prin care se urmărește reducerea mortalității și a incidenței cancerului, precum și îmbunătățirea stării de sănătate a populației la risc și creșterea calității vieții bolnavilor de cancer.

În județul Gorj, la sfârșitul anului trecut, au rămas în evidețele medicilor 7.235 de persoane diagnosticate cu cancer. Pe parcursul anului trecut, nu mai puțin de 827 de gorjeni au fost diagnosticați cu o formă de cancer.

Specialiștii în sănătate își doresc să reducă mortalitatea și incidența cancerului. Astfel, în Planul Național Multianual Integrat de Control al Cancerului pentru perioada 2016-2020 (PNCC) sunt prevăzute noi programe pilot de screening la nivel regional pentru cancerul de sân și cancerul colorectal, strategii de îmbunătățire a performanței actualului Program Național de Screening pentru Cancerul de Col Uterin, cu pilotarea regională a screening-ului primar HPV (Human Papilloma Virus), conform recomandărilor recente ale Ghidurilor Europene. „Planul Național de Control al Cancerului documentează strategia comprehensivă a Ministerului Sănătății de control al cancerului, pentru reducerea mortalității și incidenței cancerului în România prin măsuri de profilaxie primară și secundară, pentru îmbunătățirea supraviețuirii și a calității vieții bolnavilor de cancer. Vizăm realizarea unui diagnostic precoce, asigurarea și controlul calității tratamentului multimodal, precum și urmărirea în timp atât ambulatorie, cât și la domiciliu, măsuri de reabilitare-reintegrare și alte acțiuni cu caracter social. De asemenea, dorim realizarea pregătirii profesionale la standarde europene a personalului implicat în managementul afecțiunilor oncologice. Totodată, urmărim dezvoltarea unui plan nou de cercetare la toate nivelurile, centrat pe beneficiul pacienților cu individualizare prognostică și personalizare”, a declarat conf. univ. dr. Patriciu Achimaș-Cadariu, ministrul Sănătății.

Accent pe prevenție
O componentă importantă a Planului Național Multianual Integrat de Control al Cancerului pentru perioada 2016-2020 (PNCC) o reprezintă promovarea unui comportament preventiv, prin informarea populației în vederea evitării factorilor de risc, a expunerilor la noxe, pentru reducerea riscului global de cancer, precum și prin politici de vaccinare împotriva hepatitei B și a infecțiilor cu virus HPV. Aplicarea măsurilor incluse în Planul Național de Control al Cancerului se va realiza conform unor strategii pe termen scurt, mediu și lung.
Prezentarea Planului Național Multianual Integrat de Control al Cancerului a avut loc în contextul întâlnirii grupurilor de lucru din cadrul proiectului CanCon (Cancer Control Joint Action), inițiat de Uniunea Europeană în vederea consolidării unei abordări comune în lupta contra cancerului la nivel european.
Planul are la bază evaluarea necesarului de resurse și măsuri de control al cancerului existentă în documentul Raportului misiunii de evaluare ImPACT WHO-UICC-IAEA pentru România, evaluare solicitată de Ministerul Sănătății.
Ministerul Sănătății va propune Planul spre adoptare, prin Hotărâre de Guvern, pe agenda de lucru a Secretariatului General al Guvernului în luna iunie, cu publicarea ulterioară în Monitorul Oficial. Cu aproximativ 48.300 de decese cauzate de cancer anual, România se situează peste media Uniunii Europene din punct de vedere a ratei mortalității prin cancer.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here