S-a dat startul primei etape de înscriere în învățământul profesional

501

Începând de ieri, absolvenții de gimnaziu care doresc să învețe o meserie se pot înscrie în învățământul profesional cu durata de 3 ani.

Pot opta pentru înscrierea în învăţământul profesional elevii care promovează clasa a VIII-a în anul curent, absolvenții clasei a VIII-a din seriile anterioare anului școlar în curs, dar și elevii din învăţământul special care finalizează învăţământul secundar inferior, cu respectarea reglementărilor în vigoare. În primul an de organizare, pregătirea teoretică reprezintă aproximativ 80% în ansamblul formării oferite, în timp ce pregătirea teoretică de specialitate și pregătirea practică vor reprezenta 20%. În al doilea an de învăţământ profesional, ponderea pregătirii teoretice va scădea la aproape 40% din totalul orelor, în timp ce accentul se va pune în şi mai mare măsură pe pregătirea practică, cu o pondere de circa 60%. În anul al treilea de învăţământ profesional se va aloca, de asemenea, mai mult timp pregătirii practice, aproximativ 72% din totalul formării și pregătirea teoretică va avea o pondere de aproximativ 28%. Finalitatea programului constă în dobândirea unui certificat de calificare profesională, valabil în orice țară din Uniunea Europeană, precum și a unuia de absolvire a învăţământului obligatoriu, certificat ce le permite elevilor să-și continue studiile în învăţământul liceal (din clasa a XI-a), unde există locuri disponibile în clase de liceu.

Înscrieri până pe 20 iulie
Anul acesta, admiterea în învățământul profesional cu durata de 3 ani se va desfășura în trei etape. Prima a început ieri și se va încheia pe 20 iulie. Candidații care vor să se înscrie în vederea admiterii au nevoie de un singur document: fişa de înscriere în învăţământul profesional cu durata de 3 ani, completată la cererea elevului, a părintelui/reprezentantului legal pentru minori și eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial de la care provine elevul. După ce vor fi admiși, candidații vor trebui să-și completeze dosarul de înscriere cu mai multe documente: certificatul de naştere, în copie legalizată, adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională/tezele cu subiect unic din clasa a VIII-a/testele naționale/examenul de capacitate, foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale de absolvire), copie și original, și fișa medicală. O a doua etapă de admitere în învățământul profesional va fi organizată în perioada 16 – 31 august. Cea de-a treia etapă este programată în perioada 1 – 7 septembrie. În fiecare etapă de admitere se organizează: înscrierea candidaţilor, preselecţia candidaţilor, după caz, proba suplimentară de admitere, după caz, admiterea candidaților şi afişarea rezultatelor. Reamintim că, anul acesta, la nivelul județului Gorj, la această formă de învățământ sunt disponibile peste 700 de locuri, în 21 de licee și colegii: Colegiul “Gheorghe Tătărescu” Rovinari, Liceul Teoretic Novaci, Colegiul “Mihai Viteazul” Bumbești-Jiu, Liceul Tehnologic Stoina, Colegiul Tehnic Motru, Colegiul Economic “Virgil Madgearu” Tg-Jiu, Colegiul Tehnic “Ion Mincu” Tg-Jiu, Liceul Energetic Tg-Jiu, Liceul Tehnologic “Constantin Brâncuși” Peștișani, Liceul Tehnologic Bustuchin, Liceul Tehnologic Turceni, Colegiul Tehnic “Henri Coandă” Tg-Jiu, Liceul Tehnologic Roșia Jiu, Colegiul Tehnic Mătăsari, Colegiul Auto “Traian Vuia” Tg-Jiu, Liceul Tehnologic Țicleni, Liceul Tehnologic Turburea, Colegiul Tehnic Nr.2 Tg-Jiu, Liceul Tehnologic Baia de Fier, Liceul Tehnologic Tismana și Liceul Tehnologic Roșia de Amaradia. În ceea ce privește calificările disponibile la liceele respective, acestea sunt: strungar, electronist aparate şi echipamente, lucrător hotelier, tinichigiu vopsitor auto, rectificator, mecanic utilaje şi instalaţii în industrie, sudor, bucătar, mozaicar – montator placaje, instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze, operator cazane, turbine cu abur, instalații auxiliare și de termoficare, frigotehnist, mecanic auto, lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic, frizer – coafor – manichiurist – pedichiurist, comerciant – vânzător, operator la extracţia, tratarea, transportul şi distribuţia gazelor, operator sonde, ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie, cofetar – patiser, electronist aparate şi echipamente și fierar betonist – montator prefabricate.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here