Rugăciunea făcătoare de minuni a Sfântului Ier. Nicolae!

1918

Tradiţia Bisericii noastre consemnează faptul că Sfântul Ier. Nicolae s-a născut într-o familie bogată, în localitatea Patara, în provincia Lichia, din partea asiatică a Turciei de astăzi. Încă din copilărie s-a remarcat prin purtare aleasă, post şi viaţă duhovnicească intensă, a studiat la cele mai bune şcoli, iar în bisericile în care intra uimea pe toţi prin blândeţe şi printr-o nobleţe sufletească deosebită. Întrucât unchiul său era episcop la Patara, Nicolae a stat o vreme la Mănăstirea «Patara», unde a devenit preot. După moartea părinţilor săi, Nicolae a renunţat la toată averea pe care aceştia i-au lăsat-o, împărţind-o săracilor şi plecând în pelerinaj în Ţara Sfântă, iar, când s-a întors de la Locurile Sfinte, a mers la Mănăstirea «Sionului», întemeiată de unchiul său, pentru ca apoi să se întoarcă în cetatea Mira, pentru a trăi între oameni. După moartea arhiepiscopului Mirei Lichiei, astăzi un mic sătuc sub un alt nume, în Turcia, Sfântul Nicolae a fost ales în fruntea acestei eparhii, în urma unei minuni! Chiar dacă nu se ştie cu exactitate anul în care Sfântul Nicolae a plecat la Hristos, unele surse indicând anul 340, altele 350, se cunoaşte numai data la care îl cinstim pe Sfântul Nicolae, 6 decembrie. În anul 1087, de frica expansiunii musulmane, moaştele sale, care rămăseseră în Mira Lichiei, au fost transferate la Bari, în Italia, unde sunt îngropate într-o criptă. Este bine ca toţi cei care înalţă această sfântă Rugăciune, să cunoască faptul că Sfântul Ier. Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, este sfântul iubirii şi a fost un rugător de o foarte mare cultură teologică, o autoritate în domeniu şi un om cu un profil moral deosebit, iar, din acest motiv, adesea este pus alături de Apostoli. Pentru multa sa bunătate a fost ales arhiereu respectat, iar, pentru dreapta credinţă a fost prins şi întemniţat împreună cu alţi creştini, primind de la Dumnezeu darul facerii de minuni.

RUGĂCIUNE! «O, preabunule părinte Nicolae, păstorul și învățătorul celor ce aleargă cu credință către a ta folosire și cu fierbinte rugăciune te cheamă pe tine, sârguiește degrab a le ajuta. Izbăvește turma lui Hristos de lupii ce o răpesc pe ea și toate părțile creștinești le ocrotește și le păzește, prin sfintele tale rugăciuni, de gâlcevile lumești, de cutremur, de venirea altor neamuri, de robie și de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de sabie, de boală și de moarte grabnică. Și precum ai miluit pe cei trei bărbați care ședeau în temniță și i-ai izbăvit pe ei de mânia împăratului și de tăierea sabiei, așa ne miluiește și pe noi cei ce cu mintea, cu cuvântul și cu lucrul suntem întru întunericul păcatelor și ne izbăvește de mânia lui Dumnezeu și de chinul cel veșnic, ca prin mijlocirea ta, cu ajutorul, cu mila și cu harul Lui Hristos, Dumnezeu să ne dea viață liniștită și fără de păcat, ca să viețuim în veacul acesta, și de partea stării de-a stânga să ne izbăvească și în partea de-a dreapta, împreună cu toți sfinții, să ne învrednicim, Amin»!
Preot Antonie FĂINIŞI, Parohia Strâmba-Jiu, Turceni, Gorj

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here