Rugăciunea care se citeşte la Naşterea Domnului Iisus Hristos, înainte de Împărtăşirea credincioşilor!

4367

,,Stăpâne Doamne, Dumnezeule Atotţiitorule, când Te ai născut din Fecioara Maria în Betleemul Iudeii, cu spaimă făpturile s au minunat şi lumea s a bucurat de naşterea Ta; Cel ce ai făcut pe om după chipul şi asemănarea Ta şi i ai dat lui Botezul spre pocăinţă; Care ne ai adus pe noi în zilele acestea preacurate către înfrânarea patimilor spre nădejdea învierii; Cel ce ne călăuzeşti pe noi spre adevărul Dumnezeirii Tale şi ai întărit inimile noastre şi mintea a Te cunoaşte pe Tine, Fiul lui Dumnezeu, Care ridici păcatele a toată lumea, Tu acum, Stăpâne, Iubitorule de oameni, primeşte pe robii Tăi precum ai primit pe Petru, când se afunda în mare, şi pe care, când s a lepădat de Tine şi a plâns cu amar, iarăşi l ai primit; primeşte acum, Stăpâne, lacrimile, suspinul şi pocăinţa robilor Tăi, precum ai primit pe desfrânata ce plângea şi cu lacrimi uda picioarele Tale şi cu perii capului le ştergea ca să ia mila Ta; Cel ce ai primit pe tâlharul cel răstignit împreună cu Tine pe cruce şi ai zis lui: astăzi vei fi împreună cu Mine în rai. Căci am auzit glasul grăind şi pe îngeri cântând, pe magi închinându se cu daruri şi pe Irod tulburându se, că Dumnezeu S a arătat cu trup spre mântuirea neamului omenesc. Pe Tine acum, Stăpâne, Iubitorule de oameni, toată făptura Te laudă, grăind: Hristos Se naşte, slăviţi L; Hristos din ceruri, întâmpinaţi L; Hristos pe pământ, înălţaţi vă. Puterile îngerilor se bucură, cetele mucenicilor se veselesc, văzând slăvita şi cinstita prăznuire; şi toţi cu vrednicie o lăudăm cu inima şi cu buzele. Şi acum, Bunule şi Iubitorule de oameni Doamne, primeşte pe robii Tăi aceştia (N), cărora le pare rău de păcatele lor, cele ştiute şi cele neştiute, cele de voie şi cele fără de voie; şi cu ştiuta Ta iubire de oameni, primeşte plecarea genunchilor şi postul robilor Tăi, ca plinind poruncile Tale şi ajungând acum la sfânta şi cinstita Naştere, curaţi şi fără prihană, să se împărtăşească cu preacuratul Tău Trup şi Sânge, al Domnului nostru Iisus Hrisos, a Căruia este slava, împreună cu Cel fără de început al Tău Părinte şi cu Preasfântul şi bunul şi de viaţă făcătorul Tău Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor, Amin”!
Preot Antonie Făinişi, Parohia Strâmba-Jiu, Turceni, Gorj

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here